24nov/17
Od výkonnosti k hodnoteniu spoločenskej zodpovednosti

Od výkonnosti k hodnoteniu spoločenskej zodpovednosti

Hajnalka Németh P.N.L. Elektro s.r.o. externá konzultantka – manažérka resumé Zmeny v konkurenčnom prostredí vyžadujú zmenu pohľadu na spoločenskú zodpovednosť, výkonnosť a konkurencieschopnosť podnikov. Táto práca sa snaží podporiť proces sledovania (hodnotenia) výkonnosti podniku za kľúčové v živote každého podniku, keďže výkonnosť je prepojená aj so spoločenskou zodpovednosťou (ďalej len „CSR“), ako aj konkurencieschopnosťou. Zavedenie sledovania a hodnotenia výkonnosti podnikuČítať viac…

22nov/17
Náš Tomáš Baťa

Náš Tomáš Baťa

Šárka Janků TRANGO, s.r.o. jednatelka společnosti Úvod Jméno Tomáše Bati je dnes slyšet čím dál častěji. Já se pokládám za „srdíčkového Baťovce“, takže bych měla mít z tohoto faktu radost… Tak proč těch pár teček na konci věty a ta pochybnost, říkáte si… Tato má pochybnost má jeden důvod, a tím je výraz „být in“ a „jít s módou“. DnesČítať viac…

20nov/17
Ceny SDGs: Česko zná vítěze prestižního ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN

Ceny SDGs: Česko zná vítěze prestižního ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN

Lucie Mádlová Asociace společenské odpovědnosti zakladatelka a výkonná ředitelka Na konci května se v České republice udělovaly historicky první Ceny SDGs. Česká republika se tak stala jednou z prvních zemí na světě, kde se prestižní ocenění za udržitelnost, společenskou odpovědnost a za naplňování Cílů udržitelného rozvoje od OSN udělily. Do prvního ročníku cen za naplňování Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable DevelopmentČítať viac…

14nov/17
Požiadavky legislatívy a noriem bezpečnosti potravín pre riadenie postupov sťahovania potravín z trhu

Požiadavky legislatívy a noriem bezpečnosti potravín pre riadenie postupov sťahovania potravín z trhu

Peter Zajác Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre vysokoškolský pedagóg Jozef Čapla Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre vysokoškolský pedagóg resumé Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov by mali mať zdokumentovaný postup pre riadenie procesu verejného a neverejného sťahovania potravín z trhu. Efektívnosť takéhoto postupu musí byť pravidelne verifikovaná. V tomto príspevku sa zaoberáme požiadavkami platnej legislatívy, noriem a štandardov pre bezpečnosť potravín na tentoČítať viac…

12nov/17
Hlavne nedostatky pri uplatnovani manazerskych systemov

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov 16. časť

Mikuláš Čollák collakm@gmail.com redakcia@casopiskvalita.sk „Zdravie je najdôležitejšia kvalita života.“ Aristoteles resumé V tomto pokračovaní cyklu o chybách a nezhodách sa zameriame na ďalšiu časť hlavných procesov – na samotnú prevádzku alebo poskytovanú služba. Problém je zložitý – na svete nejestvujú dve totožné organizácie – každá je čímsi špecifická. Autor uvažoval, čo vybrať ako druh hlavného procesu (výroby alebo poskytovanej služby).Čítať viac…

10nov/17
Základné požiadavky pre uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh Európskej únie

Základné požiadavky pre uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh Európskej únie

Jozef Kováč Ekom spol. s r.o. manažér pre kvalitu a regulačné záležitosti resumé Výrobcovia zdravotníckych pomôcok čelia globálnym ekonomickým výzvam v neustále sa meniacom regulačnom prostredí. Základným predpokladom na to, aby výrobcovia mohli uviesť zdravotnícke pomôcky na trh v Európskej únii, je preukázanie zhody s jej harmonizačnými predpismi. Úvod do legislatívy Cieľom harmonizačných predpisov je odstránenie bariér a voľný pohybČítať viac…

09nov/17
Pozitivní leader

Pozitivní leader

Jan Mühlfeit Melina Costi Vydavateľ: Management Press v spoločnosti Albatros Media a.s. Praha, 2017 Pred niekoľkými dňami som úplnou náhodou natrafila na YouTube na výbornú prednášku, ktorá odznela v Bratislave v máji tohto roku na jednej konferencii. Bola to prednáška Jana Mühlfeita, globálneho stratéga, kouča, mentora a bývalého prezidenta Microsoft Corporation pre Európu, ktorá ma osobne veľmi zaujala. V prednáškeČítať viac…

08nov/17
Ceny SDGs: Prestižní ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN poprvé v ČR

Ceny SDGs: Prestižní ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN poprvé v ČR

Lucie Mádlová Asociace společenské odpovědnosti zakladatelka a výkonná ředitelka Cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs) mění svět k lepšímu. Svými aktivitami v oblasti udržitelnosti přispívají všichni – vlády, firmy, neziskové organizace i jednotlivci. A ti nejlepší z nich si bezesporu zaslouží ocenění. Ceny SDGs demonstrují partnerství a spolupráci mezi státní správou a soukromým sektorem (tzv. Public Private Partnership).Čítať viac…

06nov/17
Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost

Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost

Julie Borovcová Česká společnost pro jakost Národní středisko podpory kvality specialistka CSR Jak přiblížit koncept společenské odpovědnosti malým podnikatelům, středním podnikům a do veřejné správy a zároveň rozšířit jejich zájem o něj? Velké množství organizací se dnes společenskou odpovědností a udržitelným rozvojem zabývá i nad rámec zákonných povinností. Některé více, některé méně, některé aniž by to samy tušily, jiné naopakČítať viac…