19feb/18
Trendy v potravinářství a v certifikacích potravinářských standardů

Trendy v potravinářství a v certifikacích potravinářských standardů

Jaroslav Miarko Fluxa Lloyd´s Register Quality Assurance Lead Assessor resumé V potravinářství je všeobecným trendem poslední doby zaměření na ekologický a odpovědný přístup k potravinovému byznysu. Na straně producentů i konzumentů roste zájem o původ a kvalitu potravin, efektivitu využívání vody a zdrojů, „potravinové kilometry“, životní podmínky hospodářských zvířat, transparentnost značení na etiketách, nutriční hodnotu, férovost obchodu a pracovních podmínekČítať viac…

15feb/18
Značka kvality ŽIVOTNOST PLUS

Značka kvality ŽIVOTNOST PLUS

Libor Dupal Sdružení českých spotřebitelů předseda správní rady Viktor Vodička Sdružení českých spotřebitelů ředitel V červenci tohoto roku byla do Programu Česká kvalita přijata nová značka Životnost Plus. Značku uděluje Sdružení českých spotřebitelů. Je přiznávána výrobkům, pro které výrobce deklaruje životnost, která je přiměřená reálným očekáváním spotřebitele. Na výrobku (rozumí se na jeho obalu, ale také v reklamě apod.) nacházíČítať viac…

13feb/18
Roky utekajú, kvalita zostáva

Roky utekajú, kvalita zostáva

Ing. Jozef Grauzeľ, CSc. Siedmy krížik si v rok 2017 už môže vykazovať aj náš priateľ, spolupracovník, spoluzakladateľ Slovenskej spoločnosti pre kvalitu (SSK), senior member Americkej spoločnosti pre kvalitu, dopisovateľ a člen redakčnej rady nášho časopisu, a naviac poradca, lektor, audítor systémov manažérstva, hodnotiteľ modelov výnimočnosti,… Tento „grázel“, ako sa rád predstavuje pre ľahšie zapamätávanie, sa výrazne zapísal do novodobejČítať viac…

20dec/17
Hlavne nedostatky pri uplatnovani manazerskych systemov

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov 17. časť

Mikuláš Čollák collakm@gmail.com redakcia@casopiskvalita.sk resumé V tomto pokračovaní cyklu o chybách a nezhodách pri uplatňovaní manažérskych systémov sa budeme zaoberať externe poskytovanými procesmi. Ide o činnosti, ktoré organizácia zabezpečuje za pomoci iných firiem. Hoci ide o významný proces, mnohé organizácie mu nevenujú pozornosť, akú si zaslúži. Neuvedomujú si, že ide o rizikové oblasti, pretože externý poskytovateľ, ktorý realizuje časť zákazkyČítať viac…

18dec/17
Praktický prístup k zvládaniu rizík vo výrobnej organizácii

Praktický prístup k zvládaniu rizík vo výrobnej organizácii

Yulia Šurinová Biometrix, s.r.o. manažér kvality resumé Problematike riadenia rizík sa venuje veľa pozornosti v kontexte prechodu organizácií na nové normy, ktoré prebrali štruktúru HSL (High level structure). Riadenie rizík je však mimoriadne aktuálne aj v kontexte novej normy ISO 13485:2016 (Norma ukladajúca požiadavky na systém manažérstva kvality v oblasti zdravotníckych pomôcok). Táto norma síce zachováva štruktúru ISO 9001:2008, napriekČítať viac…

15dec/17

Rozvoj kvality dlhodobej starostlivosti o zdravie bezvládnych seniorov v kontexte riadenia rizika pokračujúceho zhoršenia zdravotného stavu

Zuzana Fabianová Ošetrovateľské centrum, s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. Riaditeľka pre odborné a personálne činnosti Trojica zariadení – Ošetrovateľské centrum, s.r.o., občianske združenie Ošetrovateľské centrum a Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. zabezpečujú rôzne formy starostlivosti o vážne a dlhodobo chorých ľudí pod záštitou skúsených zdravotných sestier. Dom ošetrovateľskej starostlivosti bol v roku 2005 vôbec prvým ústavným zdravotníckymČítať viac…

13dec/17
Bežná príhoda

Bežná príhoda

Mikuláš Čollák collakm@gmail.com Vymyslené pri nekonečnom čakaní na železničnom priecestí v roku 2001 Pri budove dopravného oddelenia Chemko v Strážskom stál rad farebných nablýskaných gravtomobilov. Direktorov vodič Štefan Ofér stál pri jednom z nich. Zamrmlal kód. Dvere sa nehlučne otvorili. Nasadol a pohodlne sa usadil do anatomického kresla. Na palubnej doske zažiaril zelenkavý nápis: VYTÝČ SMER A RÝCHLOSŤ! „Hlavná brána,Čítať viac…

11dec/17
Desiatky firiem čaká energetický audit

Desiatky firiem čaká energetický audit

Marián Harčárik TÜV SÜD Slovakia, s. r. o. vedúci audítor Cieľom energetického auditu je znížiť energetickú náročnosť tam, kde sa energiami plytvá, a zabezpečiť, že toto obmedzenie nenaruší rôzne funkcie. Dobrý energetický audítor vám zo všetkých možných opatrení odporučí tie najzmysluplnejšie pre vašu firmu a reálne zhodnotí návratnosť investícií do nich. Firmy, ktorých sa od roku 2014 týka povinnosť absolvovaťČítať viac…

08dec/17
ISO/TS 22163:2017 nový štandard manažérstva kvality v železničnom priemysle

ISO/TS 22163:2017 nový štandard manažérstva kvality v železničnom priemysle

Juraj Kliment LRQA, HF TU Košice, KIM Lead Assessor & senior trainer Marek Šolc HF TU Košice, KIM vysokoškolský pedagóg resumé V októbri 2016 organizácia UNIFE oznámila, že ISO technická komisia 269 potvrdila, že celosvetový štandard pre systémy manažérstva kvality v oblasti železničnej dopravy IRIS Rev. 02 bude nahradený novou verziou s novým názvom ISO/TS 22163:2017. Organizácia ISO reprezentovaná ISOČítať viac…