22aug/16
Struktura oddelenia kvality a pocet kvalitarov

Štruktúra oddelenia kvality a počet kvalitárov v rámci výrobného podniku

Michal Čierny Askoll Slovakia s.r.o. manažér kvality a technického oddelenia resumé Oddelenie kvality má a bude mať vždy významnú úlohu v rámci podniku, ktorý produkuje výrobky alebo poskytuje služby a je jeho snahou plniť požiadavky zákazníka, legislatívne a právne predpisy. Neodlúčiteľnou súčasťou riadenia oddelenia kvality je aj manažment spolupracovníkov v rámci oddelenia. V článku som sa zameral na to, akéČítať viac…

17aug/16
Nova revize standardu ISO 13485 2016 spatrila svetlo sveta

Nová revize standardu ISO 13485:2016 spatřila světlo světa

Jana Maršálková Lloyd´s Register Quality Assurance Lead assessor resumé Nová revize ISO 13485:2016 (Zdravotnické prostředky. Systémy managementu kvality. Požadavky pro účely předpisů) byla po zdlouhavém schvalovacím procesu oficiálně vydána 1. března 2016. Tento standard definuje požadavky systému managementu kvality pro organizace, které vyvíjejí, vyrábějí, instalují a zajišťují servis zdravotnických prostředků včetně výrobců materiálů nebo komponent, které jsou používány pro zdravotnickéČítať viac…

15aug/16
Diamantová liga kvality

Diamantová liga kvality: prodejny s přidanou hodnotou pro zákazníka

Pavel Mikoška Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR viceprezident pro obchod Svaz obchodu a cestovního ruchu společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu uvádějí od ledna 2016 do praktického života novou soutěž, která nese název „Diamantová liga kvality“. Metodika soutěže je založena na hodnocení prodejen prostřednictvím „neznámého zákazníka“ s následným auditem. Pilotně je soutěž v prvním roce určena pro všechny typyČítať viac…

08aug/16
Systemy managementu kvality

Nová kniha profesora Nenadála o měření v systémech managementu kvality

prof. Ing. Jiří Plura, CSc. vedoucí katedry managementu kvality Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB – Technická univerzita Ostrava Nenadál, Jaroslav Systémy managementu kvality. Co, proč a jak měřit? Management Press, Praha, 2016, 302 s. Jedno z pravidel managementu kvality říká: „Co se dá změřit, změř! Co se nedá měřit, převeď na měřitelné!“ Avšak není měření jako měření. Zatímco měřeníČítať viac…

04júl/16
Procesny pristup a uvazovanie zalozene na riziku v ISO 9001_2015

Procesný prístup a uvažovanie založené na riziku v ISO 9001:2015

Jozef Grauzeľ MASM – Systémy kvality, Martin resumé The article examines two approaches solutions at ISO 9001 standard revision. There are process approach and risk – based thinking. Process approach is not unknown while risk – based is the most significant change at revised standard. Z praxe vyplýva, že aj keď sa procesný prístup zaviedol do systémov manažérstva kvality súboromČítať viac…

10jún/16
Hlasovanie k navrhu normy ISO DIS 45001

Hlasovanie k návrhu normy ISO/DIS 45001 bolo spustené

Vladimír Žabár Lloyd´s Register Quality Assurance Lead assessor resumé Norma ISO 45001, jeden z najočakávanejších štandardov ISO pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bola schválená ako návrh medzinárodnej normy (DIS). Národné členské organizácie boli vyzvané, aby hlasovali a vyjadrili sa k textu návrhu normy v priebehu troch mesiacov. V prípade, ak výsledok bude pozitívny, upravený dokument môže byť následneČítať viac…

08jún/16
Ciele kvality porovnanie pristupov

Ciele kvality – porovnanie prístupov podľa ISO 9001 a ISO/TS 16 949

Michal Čierny Askoll Slovakia s.r.o. Manažér kvality a technického oddelenia resumé Aj keď došlo k uvoľneniu novej ISO 9001 koncom minulého roka a jej následnému prevzatiu začiatkom roka 2016 na Slovensku, tento článok porovnáva tvorbu cieľov podľa ISO 9001:2008 a stále platnej ISO TS 16949:2009 a keďže po vydaní novej normy máme prechodné obdobie tri roky, tento článok môže slúžiťČítať viac…

02jún/16
Kontext organizace z pohledu statni vyzkumne organizace

Kontext organizace z pohledu státní výzkumné organizace

Barbora Kalinová Univerzita Tomáše Bati, Fakulta logistiky a krizového řízení studentka oboru řízení environmentálních rizik resumé Kontext organizace je tedy jedním z nových článků z pohledu nově revidované normy ISO 14001:2015 a zároveň jeden z nejpodstatnějších. Přináší v sobě klíčový prvek pochopení organizace a zároveň je důležitým nástrojem při návrhu systému environmentálního managementu a jeho neustálého udržovaní ve shodě seČítať viac…

31máj/16
Jak vybirat dodavatele skoleni Six Sigma

Jak vybírat dodavatele školení Six Sigma

Miroslav Kohl Lloyd´s Register Quality Assurance Lead assessor & senior trainer Ivan Miller Lloyd´s Register Quality Assurance Lead assessor & senior trainer resumé Sigma Sigma je v současné době jednou z možných řešení požadavků zákazníků nebo managementu firmy na realizaci procesu zlepšování. Pokud taková organizace však nemá předchozí zkušenosti s touto metodikou, využívá služeb školící/poradenské organizace. A právě hlavním kritériímČítať viac…