Časopis KVALITA 1-2006


Editorial

Vážení čitatelia,

život často prináša zmeny, ktoré musíme akceptovať, ale aj také, ktoré sami chceme a ktoré, verím, zaujmú a budú prijaté tými, ktorým sú určené. Dostáva sa vám do rúk KVALITA v novom šate – so zmeneným formátom, grafikou, dizajnom. Časopis, ktorý vychádza už štrnásty rok so zaujímavým, poučným, užitočným a informujúcim obsahom pre manažérov kvality, vrcholových i líniových manažérov, pre ktorých je kvalita ich každodennou partnerkou pri plnení pracovných úloh, ale i pre ďalších, ktorí chcú získať odborné vedomosti a informácie z oblasti systémov manažérstva kvality. Prajem si, aby sa vám ten nový šat zapáčil a ešte viac ako doteraz akcentoval obsah časopisu i zmysel jeho vydávania. Pretože o ten predovšetkým ide. A o ten sme sa spoločne s autormi príspevkov v prvom tohtoročnom čísle snažili.

Verím, že váš obzor rozšíria príspevky z oblasti systémov manažérstva a vy využijete myšlienky uvádzané v problematike auditov výrobného procesu, zlepšovania kvality pomocou aplikácie Six Sigma projektov či rôznych spôsobov hodnotenia výkonnostných charakteristík projektov.

V posledných mesiacoch je témou dňa kvalita zdravia i bezpečnosť potravín, ktoré do značnej miery náš život a naše zdravie ovplyvňujú. Venujeme sa i týmto témam. Trochu neskôr ako u našich susedov bola na Slovensku prijatá norma ISO 22000 – Systémy manažérstva bezpečnosti potravín – Požiadavky na organizácie potravinárskeho reťazca a článok odborníka z danej oblasti oboznamuje čitateľov s jej obsahom, prínosmi pre prax, podniky i Slovensko. Spolu s autorom verím, že norma si nájde u nás dostatok užívateľov i serióznych posudzovateľov, a tak posunie sektor poľnohospodárstva a potravinárstva významne dopredu.

Snahou a cieľom redakcie v tomto roku bude nadviazať prostredníctvom časopisu istý dialóg s čitateľmi a dozvedieť sa o ich úspechoch i radostiach, ktoré by sme mali publikovať nielen pre ich samotné zviditeľnenie, ale i motivovanie iných. V našich organizáciách je veľa zaujímavých, jedinečných a možno i obdivuhodných príkladov, ktoré by nemali zostávať zakuklené vo svojom prostredí. Občas ma stojí nemalé úsilie presvedčiť preťaženého manažéra, aby napísal niekoľko stránok, vedzte ale, že takto odovzdané a overené skúsenosti patria k najcennejším.

Verím, že so záujmom dočítate časopis až do konca a prajem si, aby redakcia od vás dostávala viac reakcií (i kritických, i my prechádzame procesom neustáleho zlepšovania) na jeho obsah, viac návrhov a podnetov, ako ho zlepšiť, zaktualizovať, urobiť takým, aby bol pre vás zdrojom poučenia i inšpirácie. KVALITA bude kvalitnejšia iba s vašou podporou.

Katarína Gacíková

Obsah

Šesták, M.: Audity výrobného procesu
Audits of manufacturing process

Gejdoš, P.: Zlepšovanie kvality pomocou aplikácie Six Sigma projektov
Quality improvement through application of Six Sigma projects

Balek, J.: Meranie výkonnostných charakteristík projektu
Measuring of project performance characteristics

Kerekréty, J.: Už aj Slovensko má normu ISO 22000
ISO 22000 has been adopted into the system of Slovak national standards

Bílý, M. – Šalgovičová, J.: Kvalita v zdravotníctve
Quality in healthcare

Krajčíová, M.: Riadenie zmien v Informačnom centre podnikateľov, s.r.o. ICP si certifikát zaslúži
Change management in ICP. ICP deserves the certificate

Čierna, H.: Budovanie udržateľnej povesti
Building of sustainable reputation

Bílý, M. – Šalgovičová,J.: Kvalita = spokojnosť zákazníka

Ministerstvo financií SR získalo medzinárodné uznanie

Jícha, J.: Kvalita riadenia ľudských zdrojov štátnej služby SR

Prezentácia slovenskej kvality v zahraničí

Pripravované medzinárodné konferencie

Grenčíková, V.: Antidiskriminačná dohoda – dôležitý krok na ceste k rovnosti príležitostí

KVALTA – obsah ročníka 2005

Prehľad certifikovaných organizácií a osôb