Časopis KVALITA 1-2008


Editorial

Vážení čitatelia,

dostáva sa vám do rúk prvé tohtoročné číslo časopisu KVALITA. Okrem jeho prípravy a konečnej realizácie sme v redakcii prežívali pozitívne chvíle a radostné dni spôsobené záujmom jeho nových abonentov z radov výrobných organizácií, úradov a inštitúcií i jednotlivcov. Dennodenne prichádzali požiadavky, objednávky aj na odber starších ročníkov a to je taký silný motivátor, že nám nedá nespomenúť tento fakt v úvodných slovách tohto čísla. Ďakujeme všetkým za prejavený záujem.

Snahou a cieľom práce redakcie bude aj v tomto roku nadviazať prostredníctvom časopisu istý dialóg s čitateľmi a dozvedieť sa o ich úspechoch, radostiach, ale i problémoch a otázkach, ktoré sa vynárajú z ich každodennej kvalitárskej práce. To všetko chceme publikovať nielen pre ich samotné zviditeľnenie, ale i motivovanie iných. V našich organizáciách je veľa zaujímavých, jedinečných a možno i obdivuhodných príkladov, ktoré by nemali zostávať skryté len vo svojom prostredí.

V obsahu aktuálneho čísla také príklady nájdete – tie, ktoré nabádajú na zlepšovanie kvality v praxi, i tie, ktoré hovoria o konkrétnych výsledkoch a prínosoch zavedenia certifikácie manažérskych systémov, či zvyšovania kvality pracovného výkonu.

Proces zlepšovania je nekončiacim procesom a nové výzvy prichádzajú každý deň. Niekoľko dominantných, ktorým aktuálne ako profesionáli v oblasti kvality čelíme, uvádzame spolu s príležitosťami, ktoré nám tieto výzvy ponúkajú.

Veríme, že so záujmom dočítate časopis až do konca. Prajeme si, aby redakcia od vás dostávala viac návrhov, podnetov, ako ho zlepšiť, zaktualizovať, urobiť takým, aby bol pre vás zdrojom poučenia i inšpirácie. KVALITA bude kvalitnejšia iba s vašou podporou.

Vaša redakcia

Obsah

Watson, G.H.: Aktuální výzvy v oblasti kvality – nová generace příležitostí

Šesták, M.: Riešenie chybovosti a jej príčin na pracovisku
Red Bin approach to rejects reducation

Kormanec, P.: Štandardizácia kvality v praxi
Quality standardisation in practice

Paulová, I.: Spoločenská zodpovednosť organizácií – súčasť napĺňania Národného programu kvality Slovenskej republiky na roky 2004 – 2008
Corporate social responsibility of organizations – constituent of realization of the National Quality Programme of the Slovak Republic for years 2004 – 2008

Burieta, J.: Zlepšovanie kvality
Quality improvement

Mráz, I.: Trendy inovácií potravinárskych výrobkov v 3. tisícročí – budúcnosť funkčných potravín
Innovative trends of food products in 3rd century – future of functional foodstuffs

Hlocká, M.: Systém manažérstva potravinovej bezpečnosti v praxi. Prínosy a význam zavedenia a certifikácie FSMS v mliekarňach
Food safety management system in practice. Effects and importance of FSMS implementation and certification in dairies

Teplická, K.: Zvyšovanie kvality pracovného výkonu prostredníctvom motivácie
Increasing quality of work effort through motivation

Hosť redakcie

Supeková, S.-Pasiar, V.: Značka kvality SK

Hrnčiar, M.: Slovenská spoločnosť pre kvalitu v ďalšom funkčnom období v rokoch 2008-2010

Bušfy, Ľ.: Certifikácia osôb v oblasti manažérstva kvality

Petříková, R.: Proměny Evropy 2008

KVALITA – obsah ročníka 2008

Prehľad certifikovaných organizácií a osôb