Časopis KVALITA 2-2008


Editorial

Vážení čitatelia,

s prichádzajúcimi teplými, letnými dňami si robíme aj iné, nielen pracovné plány. Nech strávite dovolenkové dni na ďalekej pláži či v chládku našich krásnych hôr, veríme, že okrem obľúbenej oddychovej literatúry neodmietnete ani našu spoločnosť a pribalíte si do batožiny aj najnovšie číslo časopisu KVALITA. Tu je upútavka na jeho obsah:

Z času na čas sa do značnej miery neopodstatnene hovorí o mieste a zmysluplnosti postu „kvalitárov“ v našich organizáciách. Život a prax ukazujú, že by sme častejšie mali hovoriť a zamyslieť sa nad novými požiadavkami na výkonnosť a efektívnosťou profesionálov v oblasti kvality – tá závisí určite aj od ich schopnosti zmeniť svoje organizačné roly. Možno, že k jednému z krokov, ktoré v tejto oblasti svoje práce urobíte, dopomôže aj zaujímavý príspevok, ktorý nám sprostredkúva zahraničné skúsenosti.

Aj v tomto aktuálnom čísle sme sa snažili vám, čitateľom, sprostredkovať široké spektrum informácií, ktoré môžu pomôcť riešiť aj vaše problémy. Zaujímavá a podnetná je ukážka aplikácie metodiky 5S v procese sprehľadnenia a technologického poriadku na pracovisku. Procesné riadenie bolo témou mnohých článkov niekoľkých ročníkov. Uvádzame príklad parametrizácie, ktorá je prvým dôležitým krokom v riadení procesov.

Pred časom sme sa s mnohými z vás stretli na konferencii Skúšanie a certifikácia. Požiadavky na zhodu sú a vždy budú jej prioritnou témou. Na základe ohlasov a hodnotenia účastníkov konferencie sa k problematike vraciame v článku sústredenom na podrobnosti o technických požiadavkách na strojné zariadenia.

Zaujíma vás, čo je senzorické posudzovanie potravín? Ako a kto ho vykonáva? Dozviete sa v článku odborníka. O kvalite potravín nám povie veľa zaujímavých informácií aj hosť v našej redakcii a už teraz sa tešíme na nové informácie, ktoré sa dozvieme na IV. medzinárodnej konferencii Kvalita a bezpečnosť potravín, na ktorú vás srdečne pozývame.

Slovenská spoločnosť pre kvalitu, centrum iniciatív rozvoja kvality života na Slovensku predstavuje svoje aktivity na najbližšie obdobie. Máte aj vy návrhy, názory, podnety na zlepšenie? Kontaktujte sekretariát SSK. Vaše skúsenosti môžu dopomôcť k zvýšeniu kvality nášho života. Za ne budeme vďační aj v našej redakcii.

Všetkým čitateľom časopisu KVALITA želáme krásne leto, oddych, zážitky, načerpanie nových síl a tešíme sa na ďalšie, už jesenné stretnutie.

Vaša redakcia

Obsah

Hacker, S.K.: Transformování role profesionála v oblasti kvality

Grauzeľ, J. – Lakatoš, P.: Technické normy na systémy manažérstva kvality a ich hospodárska hodnota v chápaní rozvoja organizácie
Technical standards for quality management systems and its economic value in grasp of organization development

Malá, D.: Prepojenie modelu výnimočnosti EFQM a vybraných manažérskych modelov
Connection of the EFQM Excellence Model and selected management models

Šesták, M: Nástroj 5S a jeho úloha v rozvoji vodcovstva v organizácii
5S methodology and its role in Leadership deployment within organization

Laluštiak, M.: Riadenie procesov – parametrizácia
Process control – parameterize prosesses

Kalaš, J.: Postavenie senzorickej analýzy v skúšobnom laboratóriu a prio inšpekcii potravín
Position of sensory analysis in the testing laboratory and food inspection performing

Petříková, R.: Globalizační potenciál novou kvalitou v řízení
Global potential – a new quality in management

Hosť redakcie

Slovenská spoločnosť pre kvalitu – novinky v činnosti SSK

Golf Quality Day 2008

Bušfy, Ľ.: Certifikácia osôb v oblasti manažérstva kvality

Petříková, R.: Medzinárodní konference KVALITA – QUALITY 2008

Prehľad certifikovaných organizácií