Časopis KVALITA 4-2009


Editorial

Milí čitatelia,

záverečnou prácou pred zadaním do tlače každého čísla časopisu je napísať niečo na úvod. Úvodník by mal v krátkosti informovať čitateľa, čo sa dozvie na ďalších stránkach a možno aj trošku dozvedieť sa niečo z kuchyne redakcie.

V minulosti sme mali články zadelené do viacerých rubrík tak, aby sme poskytli čo najviac informácií. To, čo vám ponúkame v tomto čísle, vlastne už v predstihu, predstavuje obsah a zameranie časopisu v nasledujúcom ročníku t.j. v roku 2010. Čiže čo najviac aktuálnych informácii z praxe doplnenými zo sveta ISO, EFQM a aj niektoré články na zamyslenie.

Ale poďme po poriadku.
Som naozaj rád, že vás môžeme v tomto čísle informovať o výsledkoch tohtoročnej súťaže Národná cena SR za kvalitu, TOP Manažér kvality a predstaviť víťazov i ocenených. Ďalej poskytnúť nielen informácie o novej norme ISO 9004: 2009, ale i skúsenosti zo sveta úspešných aplikácií manažérstva bezpečnosti informácií, energetického manažérstva ale i Business Intelligence. Články z oblasti sociálnej starostlivosti z pohľadu zabezpečovania SMK, spoločensky zodpovedného podnikania dopĺňajú širokú škálu pohľadu na kvalitu.

Je mi veľmi ľúto, že nie všetky články, ktoré sme prijali v redakcii koncom roku 2009, sme nemohli uverejniť v tomto čísle. Rozsah časopisu je obmedzený. Určite ich však uverejníme v najbližšom čísle.

Rok 2009 nášho časopisu bol iný, ako tie predchádzajúce… možno ho nazvať „krízový“, ale som veľmi spokojný, že sme ho prežili s minimálnymi stratami.

I vďaka vám čitateľom – abonentom, ale aj reklamným partnerom časopis pokračuje. Osobitne by som sa na tomto mieste chcel poďakovať hlavne autorom článkov, či už „stálym dopisovateľom“ alebo novým tváram, jednoducho všetkým, ktorí sa podieľali na jeho vydávaní.

A je to tu – rok 2010.
Niekto hovorí, že kríza bude pokračovať. Áno jej dôsledky budú určite doznievať, avšak som presvedčený, že i vďaka informáciám získaných z časopisu bude pre mnohých kok 2010 rokom úspechu, radosti a hlavne možnosti a chuti sa usmiať.

Aj v redakcii časopisu KVALITA od roku 2010 dochádza k zmene. Vydavateľom je „staronová“ spoločnosť MASM, s.r.o. Došlo nielen k zmene názvu, k zmene loga spoločnosti, ale aj k zmene adresy.

Čo zostalo? Chuť, autori – odborníci, ktorí píšu pre nás, väčšina partnerov z predchádzajúcich rokov doplnená o veľa nových tvárí – v tom vidím záruku našej budúcej spoločnej spokojnosti. Dúfam, že aspoň takej, aká je tvár na titulnej stránke.

Ladislav Majchrák
vydavateľ

Obsah

JAK EFEKTIVNĚ REALIZOVAT BENCHMARKING – ČÁST 1
Jaroslav Nenadál, Katedra kontroly a řízení jakosti, VŠB-TU Ostrava

NOVÁ NORMA SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY ISO 9004: 2009
Manažérstvo trvalého úspechu organizácie, prístup na základe manažérstva kvality
Matej Bílý, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, Košice
Peter Lakatoš, Slovenský ústav technickej normalizácie, Bratislava
Jarmila Šalgovičová, Materiálovotechnologická fakulta STU, Trnava

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BEZPEČNOSTI INFORMÁCIÍ
Maroš Babinec, Slovalco, a.s., Žiar Nad Hronom

ZAVEDENIE SYSTÉMU ENERGETICKÉHO MANAŽÉRSTVA V ORGANIZÁCII
D. Belohorcová, Emerson Network Power, Nové Mesto nad Váhom

SPRÁVNY ČAS NA ZMENY A ZLEPŠOVANIE
Pavol Strýček, Management Systems, s.r.o.

BUSINESS INTELLIGENCE A CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT V ČASE KRÍZY
Peter Chvostál, projektový manažér, PosAm, spol. s r.o.

RIADENÁ DOKUMENTÁCIA V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB CHÝBA
Dá sa zabezpečiť a kontrolovať kvalita bez dôkazov?
Mária Kovaľová, Kvetoslava Beňová

KVALITA A NOVÉ TRENDY V STAVEBNEJ CHÉMII
Rozhovor, Športstav, s.r.o.

SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
ako súčasť uplatňovania princípov komplexného manažérstva kvality a jeho vyhodnotenie vo firme FIRES, s.r.o. Batizovce
Marián Botka, Iveta Paulová, Materiálovotechnologická fakulta STU Bratislava

NÁRODNÁ CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KVALITU ZA ROK 2009

XVI. KONFERENCIA PRI PRÍLEŽITOSTI SVETOVÉHO DŇA KVALITY

TOP MANAŽÉRI KVALITY ROKU 2009

ETIKA, KVALITA, MORÁLKA, SYSTÉM MANAŽÉRSTVA
Ján Čupka