Časopis KVALITA 1-2010


Editorial

Vážení čitatelia,

dostáva sa vám do rúk prvé tohtoročné číslo časopisu KVALITA.

Našou ambíciou je prostredníctvom časopisu nadviazať na dialóg s čitateľmi a dozvedieť sa o ich úspechoch, radostiach, ale i problémoch a otázkach. Chceme o tom písať nielen pre ich samotné zviditeľnenie, ale aj pre motivovanie ostatných.

Určite máte veľa zaujímavých, jedinečných a možno i obdivuhodných príkladov, ktoré by nemali zostávať skryté len vo vašom prostredí. Časopis je a verím, že aj v budúcnosti bude, zdrojom aktuálnych informácií, burzou nápadov, priestorom pre predstavenie nielen vlastných skúseností, ale aj osobností – vrcholových manažérov.

Časopis KVALITA v tomto roku trochu zmenil svoj dizajn, obohatili sme články o fotogragie a kontaktné adresy jednotlivých autorov, po obsahovej stránke sme vypustili uverejňovanie certifikovaných firiem na Slovensku, no na druhej strane sme zaradili do časopisu viac článkov. Veríme, že takúto zmenu privítate a časopis si zachová svoju kvalitu.

V obsahu aktuálneho čísla nájdete informácie, ktoré prispievajú k zlepšovaniu systémov manažérstva v praxi, informácie, ktoré hovoria o konkrétnych výsledkoch a prínosoch manažérskych nástrojov, či zvyšovania kvality pracovného výkonu.

Tešíme sa na vaše reakcie, aj na kritické, ale rovnako aj na podnety ako časopis zlepšiť a zaktualizovať.

Na záver mi dovoľte veľmi príjemné konštatovanie – zvyšujúci sa záujem nových abonentov z radov nielen podnikateľskej sféry, ale i verejnej správy.

Ďakujeme

Ladislav Majchrák
vydavateľ

Obsah

ANGAŽOVANOSŤ A KOMPETENTNOSŤ ĽUDÍ V SYSTÉMOCH MANAŽÉRSTVA KVALITY
Jarmila Šalgovičová, Materiálovotechnologická fakulta STU, Trnava
Matej Bílý, Slovenský metrologický ústav, Bratislava
Peter Lakatoš, Slovenský ústav technickej normalizácie, Bratislava

KONTROLA NAŠA KAŽDODENNÁ
Milan Šesták, Emerson Network Power, Nové Mesto nad Váhom, člen výboru SSK

INTEGROVANÝ AUDIT ÚDRŽBY AKO JEDEN Z EFEKTÍVNYCH PRÍSTUPOV RIADENIA ÚDRŽBY
Dana Gabániová, externý doktorand TU Košice

KEĎ VÝROBOK ZLYHÁ…
Branislav Martinka, Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

DOKUMENTÁCIA SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY
Michal Pyšný, projektový manažér EMARK, s.r.o.

KEĎ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY NIE JE LEN FORMÁLNOU ZÁLEŽITOSŤOU
Peter Frischer, TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Bratislava, pobočka Košice

MANAŽÉRSTVO KVALITY A PROCESNÉ RIADENIE
Pavol Špaňo, manažér divízie riadenia procesov a kvality, EMARK, s.r.o.

JAK EFEKTIVNĚ REALIZOVAT BENCHMARKING – ČÁST 2
Jaroslav Nenadál, Katedra kontroly a řízení jakosti, VŠB-TU Ostrava

REALIZÁCIA A ZAKONČENIE PROJEKTU
Petr Kala, Peter Neuhybel, Timan, s.r.o.

KVALITA IT PODPORY
Michal Bróska, senior konzultant, PosAm, s.r.o.

RIZIKO JAKO PRVEK INTEGRUJÍCÍ SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY, BOZP A EMS
Šárka Horehleďová, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Praha, ČR

VYUŽITÍ METODY QFD PŘI ŘÍZENÍ KVALITY VE SLUŽBÁCH
Pavel Blecharz, Hana Štverková, VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta

VZDELÁVANIE A KVALITA
Martina Kuricová, manažérka pre vzdelávanie, MASM, s.r.o.

TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ A STAVEBNÍCTVO
Tibor Ďurica, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach