Časopis KVALITA 1-2011


Editorial

Milí čitatelia,

sme tu opäť už s 19-tym ročníkom nášho časopisu. Pokúsime sa byť aj v tomto roku pre vás zdrojom informácií, inšpirácií a aj periodikom s priestorom pre vaše PR, pre odborné články a komentáre k nim.

Certifikované spoločnosti a ich zavedený systém manažérstva kvality umožňuje odolávať tlakom ekonomickej recesie, a preto nepatria do rizikovej skupiny firiem.

Na stránkach nášho časopisu vám predstavíme niektoré z týchto spoločností so snahou vytvoriť príležitosť pre komunikáciu a výmenu skúseností. Budeme viac uverejňovať články z praxe a som rád, že na spoluprácu pristal celý rad spoločností – certifikačné spoločnosti, veľké nadnárodné spoločnosti a aj konzultačné a poradenské firmy.

Začiatkom tohto roku sme uskutočnili prieskum týkajúci sa spokojnosti čitateľov s obsahovým zameraním časopisu. Na základe výsledkov prieskumu budeme uverejňovať v tomto ročníku nielen články z „kvalitárskej branže“, ale aj z oblasti tzv. mäkkých metód a nástrojov, z oblasti relaxu a predstavíme zaujímavé, úspešné zariadenie poskytujúce kvalitné služby.

Časopis je v podstate informačným zdrojom v printovej podobe. Vychádza každé tri mesiace, čo je dosť dlhý časový interval. Našou snahou je však byť informačným centrom poskytujúcim vždy to najnovšie, aktuálne.

Redakcia časopisu od marca spustila cez našu web stránku www.casopiskvalita.sk elektronický newsletter, kde budeme poskytovať najširšej odbornej verejnosti nielen aktuality z časopisu ale aj novinky, informácie a trendy našich partnerov.

Dovoľte sa nám poďakovať, vám , ktorí držíte tento časopis v rukách, za vernosť a záujem.

Tešíme sa na vaše reakcie a budeme radi, keď aj vy budete spolu s redakciou spolutvorcami časopisu, ale aj jeho kritikmi.

Redakcia časopisu

Obsah

KVALITA VZDELÁVACÍCH SLUŽIEB
Imrich Kiss, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, Ústav ekonomickej a logistickej bezpečnosti, Košice
Matej Bílý, Slovenský metrologický ústav, Bratislava

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE A KVALITA DODÁVATEĽOV = BEZPEČNÁ A EFEKTÍVNA PREVÁDZKA
Branislav Duboš, Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny Enel

INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA V ELEKTRÁRENSKEJ SPOLOČNOSTI
Richard Bíro, Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny Enel

SCM – ROZVOJ DODAVATELSKÝCH ŘETĚZCŮ
Milan Trčka, NQA CZ s.r.o.

INTEGRÁCIA SYSTÉMOV NA BÁZE MANAŽÉRSTVA RIZIKA
Martin Demčák, U. S. Steel Košice, s.r.o.

NOVÉ HORIZONTY KVALITY – CERTIFIKOVANÁ SLUŽBA CERTIFIKÁCIA KVALITY SLUŽIEB A SPOKOJNOSTI ZÁKAZNÍKA
Danica Kulová, TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

ŠPECIALITA PRE HRÁČOV GOLFU: CELOROČNÉ CESTOVNÉ POISTENIE „GOLF“
Katarína Janáková, Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

KVALITA A GOLF – ČO MÁ SPOLOČNÉ KVALITA A GOLF?
Sylvia Hrušková, Generálna riaditeľka golfového rezortu Black Stork
Martin Bestvina, profesionálny hráč a tréner

MODEL VÝNIMOČNOSTI EFQM
Mark Slavický, PosAm spol. s r.o.

MODEL VÝNIMOČNOSTI – CESTA K 5 STAR
Slavomír Kubo, HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o.

MAXIMALIZÁCIA ZISKU VYUŽITÍM SIX SIGMA, LEAN A TEÓRIE OBMEDZENÍ TOC
Pavol Strýček, Management Systems, s.r.o.

ZLEPŠOVANIE PODNIKOVÝCH PROCESOV METÓDOU LEAN SIX SIGMA – ZÍSKANÉ SKÚSENOSTI A ZNALOSTI
Pavol Strýček, Management Systems, s.r.o.

VÝZNAM TESTOVANIA NAVRHOVANÝCH ZLEPŠENÍ
Peter Kormanec, Fraunhofer IPA Slovakia

RYCHLÁ REAKCE NA ZÁKAZNICKÝ PROBLÉM
Josef Jarkovský, Automotive Lighting s.r.o.

VYŠŠÍ CENA A VYŠŠÍ KVALITA
Pavel Blecharz, VŠB – TU Ostrava, Ekonomická fakulta

KOUČOVANIE – „CESTUJTE“ K ÚSPECHU
POSTAVENIE KOUČOVANIA MEDZI METÓDAMI VZDELÁVANIA A ROZVOJA
Peter Seemann, združenie Žilinskí kouči ZAKO

PERSONÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM JAKO NÁSTROJ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SLUŽEB POSKYTOVANÝCH PERSONÁLNÍM ÚTVAREM
Jan Žufan, Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.