Časopis KVALITA 2-2011


Editorial

Vážení čitatelia,

keď sme začiatkom tohto roku hodnotili predchádzajúci ročník (a bolo to pozitívne hodnotenie) zamýšľali sme sa, čím a ako pozdvihnúť nielen jeho odbornú úroveň, ale aj zvýšiť jeho atraktívnosť.

Oslovili sme na spoluprácu viacero významných spoločností a inštitúcií a výsledkom sú nielen reklamní partneri časopisu, ale aj prispievatelia odborných článkov, ktorí pomáhajú kreovať časopis. Teší nás záujem odborníkov z rôznych oblastí manažérstva, certifikácie a z praxe, ktorí sa na stránkach delia o svoje skúsenosti, o svoje pohľady na systémy manažérstva.

Tak ako aj náš časopis, aj občianske združenie Slovenská spoločnosť pre kvalitu (SSK) chce pôsobiť ako zdroj informácií týkajúcich sa systémov manažérstva.

Jednou z významných udalostí na poli kvality je nové smerovanie SSK. Novozvolený výbor SSK v súčasnosti dopracoval politiku, stratégiu, ciele a hlavné priority na obdobie rokov 2011 až 2013, čím chce deklarovať smerovanie spoločnosti v súlade s uvedenými zámermi na uvedené obdobie. V takomto duchu je pripravovaná aj 17. medzinárodná konferencia v rámci Svetového dňa kvality (8. – 9. novembra 2011) pod pracovným názvom New experience – cesta budúcnosti, ktorej príprava je už v realizácii a na ktorej sa môžu spolupodieľať aj naši čitatelia.

Vo Veľkej Lomnici v Tatrách sa uskutočnil už 5. ročník golfového turnaja Golf Quality Day 2011. Sme radi, že náš časopis bol nielen organizátorom, ale aj mediálnym partnerom turnaja, pretože golf sa v ostatnom čase stáva jednou z nových dimenzií kvality nášho života. Súčasťou „voľnej rubriky“ je v tomto čísle časopisu aj článok o tom, ako začať s golfom a získať kompetentnosť a kvalifikáciu a tak sa stať účastníkom ďalšieho ročníka v roku 2012.

A aby sme nezabudli. Do pozornosti Vám dávame už V. medzinárodnú konferenciu Kvalita a bezpečnosť potravín, ktorá je jednou z najvýznamnejších podujatí v oblasti kvality potravín na Slovensku.

Nakoľko je čas dovoleniek, chceme vám všetkým touto cestou zaželať krásne leto, veľa príjemných zážitkov a novej energie. Dovidenia v septembri.

Redakcia časopisu

Obsah

Audit systémov manažérstva
Matej Bílý, Slovenský metrologický ústav
Peter Lakatoš, Slovenský ústav technickej normalizácie
Jarmila Šalgovičová, Materiálovotechnologická fakulta STU Trnava

5 princípov ako zdolať problémy pri tvorbe dokumentácie systémov manažérstva kvality
Katarína Teplická, Ústav podnikania a manažmentu F BERG TU Košice

Údržba ako integrálna súčasť funkčného systému manažérstva kvality v produkčných organizáciách
Peter Frischer, TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Kvalifikácia a hodnotenie dodávateľov v Slovenských elektrárňach, a.s. (SE, a.s.)
Beata Vlčková, Slovenské elektrárne, a.s. člen skupiny Enel

Allianz – Slovenská poisťovňa má pre každého firemného klienta poistenie šité na mieru
Milan Holinďák, Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Kvalita ako filozofia života
Gordana Turuk, EUBOIA, s.r.o.

GOLF QUALITY DAY 2011

Jak se vyznat v nabídce certifikačních služeb, aneb nekupujte zajíce v pytli
Petr Koten, Česká společnost pro jakost

Predpisy pre svet obrátený hore nohami
Pavol Strýček, Management Systems, s.r.o.

Model výnimočnosti EFQM – súťaž European Excellence Award
Mark Slavický, PosAm spol. s r.o.

Kvalita a bezpečnosť potravín 2011
Kateřina Věntusová, Výskumný ústav potravinársky

Elektronické spracovanie registra environmentálnych aspektov
Tibor Hanesz, U. S. Steel Košice, s.r.o.

Kvalita manažmentu IT a nonIT služieb
Juraj Pavol, PosAm spol. s r.o.

Manažérstvo ľudských zdrojov – vedomosti a vzdelávanie v modernej organizácii
Martin Miklánek, Technický skúšobný ústav Piešťany š.p.

Kvalita osobného života
Irena Lokajová, špecialista na osobné financie

Základné princípy koučovania a jeho prínosy
Peter Seemann, združenie Žilinskí kouči ZAKO

Kvalita ľudských zdrojov v organizácii
Barbora Slivková, TIMAN, s.r.o.