Časopis KVALITA 3-2011


Editorial

Milí čitatelia,

obdobie letných dovoleniek máme za sebou a s chuťou a plní síl sa púšťame do druhej polovice roka.

Obdobie veľkého „boomu“ získať ISO certifikát je podľa všetkého za nami. Tí, čo certifikát chceli (museli) mať, už ho majú a sú spokojní, že im na stene visí dokument, ktorý ich oprávňuje byť členom tejto veľkej rodiny. Títo držitelia certifikátu sú „spôsobilí“ zúčastňovať sa tendrov a dá sa povedať, že ISO certifikátom majú vstupenku do spoločností, excelentných firiem.

Jeseň je vhodné obdobie na zlepšovanie sa alebo na prípravu na kontrolné audity, proces recertifikácie alebo účasť v rôznych súťažiach. Preto sme pre Vás pripravili hneď niekoľko príspevkov, ako napríklad implementáciu systému riadenia kontinuity činností (BCMS), pre inšpiráciu Cenu Českej republiky za zodpovednosť, Národnú cenu ČR za kvalitu s podrobným popisom jednotlivých častí súťaže.

Osobne ma najviac zaujal príspevok od p. Strýčka, ktorý približuje teóriu obmedzenia (TOC) Eliyhu M. Goldratta, jedného z najvýznamnejších osobností moderného manažmentu. Jeho teória obmedzení výrazne ovplyvnila spôsob riadenia podnikov výroby a služieb, ale aj zdravotníctva, štátnej správy a riadenie projektov.

Ďalším príjemným článkom je porovnanie VDA 5 vs. MSA alebo nové požiadavky na dodávateľov služieb v Nemecku a Holandsku z oblasti certifikácie.

A že i kvalita čiarového kódu dokáže ovplyvniť predaj produktu, nás presvedčí článok p. Revallovej.

Čo na záver?

Prajeme vám v čase, keď zväčša prebiehajú vo firmách procesy zlepšovania a zmien, aby vaše zmeny boli len pozitívne a aby priniesli úžitok pre všetkých, nielen pre tých, čo sa točia „okolo kvality“.

Vydavateľ

Obsah

Preskúmanie vedením
Milan Šesták, viceprezident SSK

Systém riadenia kontinuity činností, alebo ako minimalizovať dobu prerušenia procesov
Martin Kašša, Slovalco, a.s.,

Nová vydání MSA a VDA 5
Pavel Němeček, Technická univerzita v Liberci

Eliyahu M. Goldratt a jeho Teória obmedzení (TOC: Theory Of Constraints)
Pavol Strýček, Management Systems, s.r.o.

Využitie Shewhartových diagramov pri vyhodnocovaní technologických procesov
Patrik Flegner, Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU Košice
Jozef Futó, Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU Košice

Využitie koučovania v práci manažérov
Peter Seemann, združenie Žilinskí kouči ZAKO

Aktivity Rady kvality České republiky v oblasti společenské odpovědnosti
Pavel Ryšánek, Národní informační středisko podpory kvality

Komplexné poistné riešenie pre bytové domy
Milan Holinďák, Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Úspory vďaka technológii
Michal Bróska, PosAm, s.r.o.

Nové požiadavky na dodávateľov služieb v Nemecku a Holandsku
Certifikácia bezpečnosti práce SCC
Ján Zákutný, TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Peter Frischer, TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Kvalita čiarového kódu
Marianna Revallová, GS1 Slovakia

Programy Národní ceny kvality České republiky
Pavel Ryšánek, Národní informační středisko podpory kvality

Manažérstvo prostredníctvom lídrov