Časopis KVALITA 4-2011


Editorial

Milí čitatelia,

je to už naozaj dávno, čo sme sa v redakcii časopisu zaoberali myšlienkou robiť náš časopis nielen pre slovenských čitateľov, ale skúsiť rozšíriť abonentskú sieť aj v Českej republike. Už v minulosti boli súčasťou obsahu jednotlivých čísiel aj články nielen slovenských, ale i českých autorov a tieto boli uverejňované v českom jazyku.

Od roku 2012 bude časopis vychádzať nielen na Slovensku, ale bude distribuovaný aj v Českej republike. Už v tomto čísle ponúkame českým čitateľom možnosť byť nielen abonentom, ale aj spolutvorcom obsahu časopisu KVALITA.

Ako si určite všimnete, prichádzame zatiaľ s rovnakým rozsahom a obsahom časopisu, avšak s novým dizajnom a to podstatné, s partnerom na českej strane, spoločnosťou P.Q.M., česko-švýcarská spol. s r.o. v Ostrave – partnerskou redakciou časopisu. Táto redakcia bude od roku 2012 zabezpečovať všetky činnosti spojené s vydávaním časopisu v Českej republike. Veríme, že sa nám podarí poskytovať viac informácií, užitočných skúseností, ale aj námetov na diskusiu.

Už od decembra je možné získať informácie o našom časopise nielen na známej adrese www.casopiskvalita.sk, ale i na novom portáli pre redakciu v Českej republike na www.casopiskvalita.cz.

Tým najdôležitejším v časopise je pre Vás určite jeho obsah. Teší nás, že i v tomto čísle sú informácie z oblasti noriem ISO, informácie a výsledky súťaží Európskej ceny za kvalitu, národných súťaží kvality v Českej a v Slovenskej republike, skúsenosti zo zavádzania rôznych nástrojov a metód, ale i články z oblasti ľudských zdrojov.

Na záver sa nám dovoľte poďakovať všetkým autorom článkov, Vám predplatiteľom a aj reklamným partnerom časopisu, bez Vás sa to proste nedá.

Rok 2012 bude pre našu redakciu jubilejný – 20. výročie existencie časopisu KVALITA a prvý rok spoločného časopisu v ČR a v SR.

Na spoluprácu sa tešia

Ladislav Majchrák
Dagmar Zindulková

Obsah

Dvě normy pro auditory: konkrétní požadavky, méně improvizace
Milan Trčka, NQA CZ s.r.o.

FSSC 22000 – nová schéma pre certifikáciu systémov manažérstva bezpečnosti potravín
Martin Horváth, SGS Slovakia spol. s r.o.

Zájem o aplikaci ISO 26000 do podnikového prostředí ve vybraných evropských ekonomikách
Martina Ortová, Technická univerzita v Liberci

TÜV SÜD Slovakia zisťuje potreby klientov – nový produkt ISCC
Katarína Oravská, TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Výber projektov pre podporu konkurenčnej schopnosti výrobného podniku
Pavol Strýček, Management Systems, s.r.o.

AUTOSALÓNY
Milan Holinďák, Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Environmentálna ochrana a zodpovednosť
Ľubomír Reľovský, Východoslovenské stavebné hmoty, a. s.

Verifikácia čiarového kódu
Marianna Revallová, GS1 Slovakia

Mezinárodní certifikační síť IQNet, historie a poslání IQNet
Jana Olšanská, CQS – Sdružení pro certifikaci systémů jakosti

ČSJ přináší potřebné znalosti nejen dodavatelům automobilového průmyslu
Petr Koten, Česká společnost pro jakost

EFQM Fórum 2011
Mark Slavický, Európsky Assessor EFQM

Měsíc kvality 2011 v České republice
Pavel Ryšánek, Národní informační středisko podpory kvality

Národná cena SR za kvalitu 2011

XVII. medzinárodná konferencia SSK – ROBME SPRÁVNE VECI SPRÁVNE
Milan Šesták, Slovenská spoločnosť pre kvalitu

Zlepšenie kvality života pomocou využívania princípov modelu Kaizen energie
Ingrid Haburaiová, Kaizen Institute, s.r.o

Excelentná výkonnosť – Stanovovať si náročné ciele nie je otázka ambície
Jaroslav Holubec, Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny Enel

Logistické hodnotenie výberu poskytovateľa služby v doprave za rôznych podmienok
Jozef Majerčák, Juraj Plevko, Žilinská univerzita, Fakulta PEDaS

Kvalitné víno pochádza z integrovanej ochrany Kvalitné = prírodné
Alojz Masaryk, VÍNO-MASARYK, s.r.o.

Tímový a skupinový koučing
Peter Seemann, ZAKO – žilinskí kouči

O vnútrofiremnej komunikácii
Ján Uriga, Deloitte Advisory s.r.o.

Zvyšovanie výkonnosti zamestnancov formou e-learningu
Barbora Slivková, TIMAN, s.r.o.