Časopis KVALITA 1-2012


Editorial

Milí čitatelia,

posledné číslo predchádzajúceho ročníka nášho časopisu bolo v znamení zmien – zmena dizajnu a spolupráca s českým partnerom, čím sa stal časopis cezhraničným. Teší ma ako vydavateľa, že prvé číslo tohtoročného jubilejného 20-teho ročníka vychádza vo vyššom náklade, vo vyššej kvalite a vo väčšom rozsahu.

Verím, že tieto zmeny prinesú viac informácií, spokojnosti a väčší úžitok pre vás čitateľov.

To, že časopis vychádza už 20 rokov je zásluhou širokého autorského zázemia, tých, ktorí sa podieľali na redakčnom spracovaní časopisu, ale hlavne záujmu vás čitateľov. Za to mi dovoľte sa poďakovať vám všetkým.

Počnúc týmto číslom získal časopis ďalšieho partnera – DTO CZ, s.r.o. – odborného partnera pri tvorbe a propagácii časopisu v Českej republike.

DTO CZ s.r.o. končí v tomto roku s vydávaním svojho časopisu KVALITA PRO ŽIVOT distribuovanom v ČR a po viacerých spoločných jednaniach spojil svoje záujmy s našimi a po vzájomnej dohode budeme spoločne vydávať jeden časopis pre českých i slovenských čitateľov.

A tak mi dovoľte popriať nášmu spoločnému časopisu v „novom kabátiku“ mnoho úspechov na jeho ceste k svojmu čitateľovi.

Ladislav Majchrák

Obsah

Oživte vašu organizáciu zvyšovaním kvality
Joseph A. De Feo, Juran Institute, Inc.

Vydanie STN EN ISO 19011:2012
Návod na auditovanie systémov manažérstva
Dan Sládek, Peter Lakatoš, Slovenský ústav technickej normalizácie

Podpora ze strany norem při aplikování managementu rizik v rámci managementu kontinuity podnikání
Marie Šebestová, CQS – Sdružení pro certifikaci systémů jakosti

Realizace Strategie Národní politiky kvality ČR 2011–2015
Robert Szurman, Rada kvality České republiky

Elektronická řízená dokumentace v praxi
Stanislav Marszalek, TCL DigiTrade s.r.o.

Samoriadiaca jednotka v spoločnosti „business unit“ ako efektívny spôsob riadenia výroby
Iveta Revayová, TRW Automotive (Slovakia) s.r.o.

Společenská odpovědnost organizací (CSR) a koncept navyšování společenského prospěchu (CSV)
Růžena Petříková, DTO CZ, s.r.o.

Obohatenie manažérskych systémov fi riem o normu SA8000® – Spoločenská zodpovednosť
Medzinárodná norma SA8000®: 2008
Danica Kulová, TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Norma EN 16001 se mění na ISO 50001
Viktor Šaroch, TÜV SÜD Czech s.r.o.

Nastavte ve firmě flow
Karel Vlček, Jiří Žižka, Kaizen Institute, s.r.o.

Rozšířený pohled na ekonomiku jakosti
Jaroslav Nenadál, VŠB-TU Ostrava

Kvalita ako inovačná zmena
Martin Mizla
Patrycja Pudło
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

Firemná kultúra a výkonnosť
Ján Uriga, Deloitte Advisory s.r.o.

Známe koncept Age Managementu a jeho uplatnění ve firmách?
Miroslav Jedlička, Česká společnost pro jakost, o. s.

6 klobúkov myslenia
Peter Neuhybel, TIMAN s.r.o.