Časopis KVALITA 3-2012


Editorial

Vážení čitatelia,

čas oddychu a príjemných letných zážitkov pomaly striedajú jesenné dni, ktoré sa v našom „kvalitárskom svete“ nesú v znamení príprav významných udalostí v rámci novembrového Európskeho týždňa kvality.

Po devätnástykrát sa stretnú manažéri kvality na medzinárodnej konferencii pri príležitosti Svetového dňa kvality na Slovensku vo Vysokých Tatrách pod mottom STVORENÉ KVALITOU, STVORENÉ PRE ÚSPECH.

Určite bude veľmi zaujímavé navštíviť 6. medzinárodnú konferenciu KVALITA A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN na Štrbskom Plese alebo 9. národnú konferenciu o kvalite pod názvom MANAŽÉRSTVO KVALITY VO VEREJNEJ SPRÁVE v decembri v Bratislave.

V Českej republike to bude hlavne medzinárodná konferencia KVALITA – KLÍČOVÝ FAKTOR a odborný seminár NÁRODNÍ CENA KVALITY ČR v Prahe.

Obsah prednášok a vystúpení odborníkov zo Slovenska, z Čiech a aj zo zahraničia Vám priblížime v nasledujúcich číslach.

Počet certifikovaných organizácií na systémy manažérstva v oboch krajinách rastie, aj keď veľmi, veľmi pomaly. A tak, nielen pre čerstvých držiteľov certifi kátov na systémy manažérstva, ale aj pre tie, už viackrát „recertifikované“ spoločnosti, môžu byť články a informácie, ktoré sú obsahom tohto čísla časopisu, zaujímavé a poučné.

Rovnako budú určite zaujímavé vyššie spomenuté odborné podujatia, na ktorých sa verím stretneme, či už na Slovensku alebo v Čechách.

Ladislav Majchrák

Obsah

Úloha a význam interných auditov v riadení firmy
Peter Frischer, TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Výkonnost podniku v návaznosti na systémové pojetí vztahu dodavatel/odběratel
Jan Strejček, QSI, s.r.o.

Manažérstvo rizika v procesoch ochrany životného prostredia v Slovenských elektrárňach
Miloslav Mistrík, Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny Enel

ISO a spokojenost klientů
Jitka Jakubcová, EPSI Search Central Europe, s.r.o.

ISO 50001? Áno!
Vladimír Žabár, Lloyd’s Register Quality Assurance

GMP+ FSA Bezpečná krmiva jako základ bezpečných potravin živočišného původu
Milan Kroutil, TÜV SÜD Czech s.r.o.

Golf Quality Day 2012

Atributívna MSA – keď rozhodujú ľudia
Juraj Kliment, Lloyd’s Register Quality Assurance

Štandardizácia procesu tvorby cenovej ponuky
Ján Burieta, IPA Slovakia

Environmentálne manažérstvo a spoločenská zodpovednosť
Radoslav Gont

Japonská kvalita z pohledu (mezi)lidského
Eva Skaláková, Kaizen Institute, s.r.o.

Knowledge Management (nejen) v jaderné energetice
Romana Květoňová, ČEZ, a.s.

Urobím to zajtra…
Ján Uriga, poradenská spoločnosť PwC

Kvalita a spotřebitel
Libor Dupal, Sdružení českých spotřebitelů

Dvě významné mezinárodní konference očima jejich odborného garanta
Růžena Petříková, DTO CZ, s.r.o.

Recenze knihy – Lidé v průmyslovém podniku
Vítězslav ZAMARSKÝ, Vysoká škola podnikání, a. s.