Časopis KVALITA 4-2012


Editorial

Milí čitatelia,

nezdá sa aj Vám, že ten čas akosi strašne rýchlo letí? Je tu opäť koniec roka a viacerí z nás začíname bilancovať, čo sme mali urobiť, čo sme urobili, čo sa nám podarilo a čo nám utieklo.

Keď sme takto pred rokom uviedli na mediálny trh (medzi kvalitársku obec na Slovensku a v Čechách) prvé číslo „medzinárodného“ odborného časopisu ako Česko Slovenský odborný časopis, nevedeli sme, aká bude odozva. Sme však veľmi potešení, že môžeme konštatovať, že náš časopis vás zaujal, že sa zvýšil nielen počet abonentov, ale aj záujem o uverejňovanie príspevkov. Aj preto je našou snahou o rovnomerné rozdelenie článkov ako zo Slovenska, tak aj z Čiech. Snahou predstaviť to najlepšie, čo z oblasti kvality a jej systémov na oboch brehoch rieky Moravy je a ukazuje sa, že sme sa vydali dobrým smerom.

November už niekoľko desiatok rokov je mesiacom kvality, kedy sa uskutočňujú významné konferencie, semináre, aktívy a stretnutia zamerané na propagáciu zvyšovania povedomia kvality. Rovnako aj obdobie slávnostných oceňovaní a vyhlasovaní výsledkov celoročných súťaží, ako sú Národné ceny za kvalitu v Čechách a na Slovensku.

Štvrté číslo býva zvyčajne aj o udalostiach a sme naozaj radi, že vás môžeme na našich stránkach o nich informovať a predstaviť tých, ktorí sú tí naj v jednotlivých kategóriách a oboroch pre tento rok. Je potešiteľné, že v súťaži PUBLICISTICKÝ PRÍNOS V OBLASTI KVALITY v kategórii B – najlepší odborný príspevok (autorstvo odborná verejnosť) bol ocenený článok nášho časopisu – autorky článku Ivety Revayovej, ktorý bol uverejnený v prvom čísle t.r. Gratulujeme.

Samozrejme nechýbajú články o skúsenostiach „kvalitárov“, uplatňovaní systému manažérstva kvality, nástrojov a metód zlepšovania, aj o vzdelávaní a motivácii.

Veríme, že si každý nájde to svoje a informácie získané na stránkach nášho časopisu využije v reálnom živote.

Na záver nám dovoľte sa na tomto mieste poďakovať všetkým, ktorí sa na príprave a výrobe časopisu podieľali, odborným partnerom, autorom článkov, reklamným partnerom a v neposlednom rade poďakovať vám všetkým abonentom za priazeň.

Kolektív redakcie.

Obsah

Ako využiť výhody plynúce z úspešne zvládnutého certifikačného procesu v každodennom podnikaní a rozvoji firmy
Peter Frischer, TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní systému manažérstva kvality
Mikuláš Čollák, MASM Michalovce

Řešení problému metodikou Six Sigma
Karel Chobot, Alfa Plastik, a.s.

Proces riadenia produktových nezhôd v podmienkach dostavby 3. a 4. bloku Jadrovej elektrárne Mochovce
Ľubomír Černák, Slovenské elektrárne, a.s.

Aplikácia metódy 5S
Marcela Malindžáková, Technická univerzita v Košiciach

November 2012 v Českej republike – Měsíc kvality 2012 v České republice

Súťaž Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu 2012

Měsíc kvality v ČR – večer s Českou kvalitou 2012

Svetový deň kvality – XIX. medzinárodná konferencia SSK – STVORENÉ KVALITOU, STVORENÉ PRE ÚSPECH

COPO-SSK udeľoval Zlaté certifikáty audítora

Kvalita a bezpečnosť potravín – VI. medzinárodná konferencia

Možnosti zpracování obchodních případů
Stanislav Marszalek, TCL DigiTrade s.r.o.

TÜV SÜD Czech slavnostně předal Certifikáty výjimečnosti

100. certifikát FSC CoC pro fi rmu Kartonie

Zamyšlení na téma vzdělávání a motivace
Karel Vlček, Kaizen Institute, s.r.o.

Učíme se celý život
Šárka Janků, VŠB-TU Ostrava

Nepodceňujte klišé. Naopak, urobte z nich funkčné slogany úspešných zmien
Ján Uriga, poradenská spoločnosť PwC

Kruh príležitostí
Peter Neuhybel, TIMAN s.r.o.

Odborná sekce Rady kvality ČR pro Kvalitu ve vzdělávání
Růžena Petříková, DTO CZ, s.r.o.

Vzdělávání: krize nebo transformace?
Milan Zelený, Fordham Univerzity, USA