Časopis KVALITA 1-2013


Editorial

Vážení čitatelia!

Prvé číslo časopisu, oproti predchádzajúcemu ročníku, každoročne obsahuje vždy niečo nové. Snažíme sa o zmeny v zmysle zlepšenia a zatraktívnenia obsahu, poskytnutia viac článkov, viac aktuálnych informácií z oblasti kvality či zo zahraničia, alebo z domova.

Od ďalšieho čísla budeme pravidelne uverejňovať to najlepšie z časopisu QUALITY PROGRESS, našim zmluvným partnerom, predstavíme Národný program kvality SR a samozrejme budeme pokračovať s informáciami v pôsobnosti Národnej politiky kvality ČR.

Našou snahou je aj naďalej sa priblížiť obsahom článkov širšiemu okruhu čitateľov, pri dodržaní hlavnej myšlienky – kvality v tom najvšeobecnejšom zmysle slova.

V tomto čísle si čitateľ nájde aj druhú časť zo seriálu článkov na tému: „Hlavné nedostatky pri uplatňovaní systému manažérstva kvality”. Budeme radi, keď seriál vyvolá tú správnu diskusiu, na ktorú sa spolu s Mikim Čolákom, autorom seriálu, veľmi tešíme. Zároveň začíname aj ďalším cyklom článkov na tému Lean manažment, ktorý realizujeme spolu s Kaizen inštitútom v Prahe.

Časopis je otvorený pre všetkých, ktorí majú záujem sa na ňom podieľať či už článkami, alebo podnetmi k jeho neustálemu zlepšovaniu. Bude nás tešiť Váš názor a myšlienky na zlepšenie obsahu ďalších čísel.

Nové výzvy prichádzajú každý deň, a preto si prajme, aby tento rok bol minimálne tak úspešný ako predchádzajúci.

Na záver sa mi dovoľte poďakovať, Vám všetkým, ktorí ste si objednali i tento ročník časopisu, a tým, ktorí časopis podporili nielen reklamou, ale aj článkami.

Vaša redakcia

Obsah

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní systému manažérstva kvality
Mikuláš Čollák, MASM Michalovce

Implementácia TPS alebo „Nič nie je nemožné…“
Adriana Galisová, SE Bordnetze – Slovakia s.r.o.
Edita Hekelová
Radomír Baďo

Analýza hodnoty pro zákazníka – podstata a aplikace
Jaroslav Nenadál, VŠB-TU Ostrava

TQM a BPR – je možná ich integrácia?
Ivana Martonová, Vacuumschmelze, s.r.o.
Iveta Paulová, Vysoká škola manažmentu v Trenčíne/City University of Seattle

Riadenie kvality procesov s hodnotami nepodliehajúcimi normálnemu rozdeleniu
Zuzana Andrássyová, SPU Nitra
Jozef Hrubec, Pavol Pichňa

Využitie niektorých štatistických metód v riadení kvality
(Štúdie spôsobilosti meradla, stroja a výrobného procesu)
Lukáš Kniebügl, GU SLOVENSKO, s.r.o.

Strategické plánovanie – základ kvality riadenia podniku
Darina Matisková, Technická univerzita Košice

Společenská odpovědnost firem – zkušenosti ze zavedení systému managementu společenské odpovědnosti
Jana Olšanská, CQS

Zkrotíte Černé labutě?
Josef Pešta, Lloyd’s Register Quality Assurance

Společensky odpovědné chování firem
Roman Sedláček, Lloyd´s Register Quality Assurance

Kreativita lidí stežejním předpokladem tvorby inovací
Jiří Cienciala, Vysoká škola podnikání, a.s.
Šárka Janků, Růžena Petříková

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost v Moravskoslezském kraji
David Kubla, Národní informační středisko podpory kvality

Zlepšování v ALCZ, týmová práce
Josef Križan, Automotive Lighting s.r.o.

Zvyšovanie kvality vo verejnej správe – Fond sociálneho rozvoja
Alena Bašistová, Fond sociálneho rozvoja

Pečeť jakosti – větší jistota při koupi ojetého vozidla
Vladislav Štětina, Dekra Automobil, a. s.

Konference s mezinárodní účastí KVALITA – QUALITY 2013
Růžena Petříková, DTO CZ

Eurofondy a verejné obstarávanie
Martin Golian

Recenzia knihy: Komplexné manažérstvo kvality
Mikuláš Čollák, MASM Michalovce