Časopis KVALITA 2-2013


Editorial

Milí čitatelia,

čo vám ponúkame v tomto čísle?

Informácie zo zahraničia – vďaka súhlasu významného partnera, redakcie amerického časopisu Quality Progress, budeme, počnúc týmto číslom, uverejňovať preklady vybraných článkov.

Teší nás pokračujúca spolupráca s Národným informačným strediskom podpory kvality v Českej republike pri uverejňovaní informácií z oblasti kvality za riekou Moravou, ale aj začínajúca spolupráca s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako gestorom kvality na Slovensku a aj so Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu. Výsledkom toho je aj fakt, že časopis je a bude mediálnym partnerom vybraných podujatí a zároveň informačným mostom k vám.

Ako je už všeobecne známe, Slovensko sa zaradilo medzi významných svetových producentov automobilov a k nim patrí viac ako 250 slovenských subdodávateľov. A tu sa nám otvára priestor na rozhovory a informácie z odvetvia automobilového priemyslu, ktoré budú rovnako aktuálnou súčasťou obsahu jednotlivých čísel či samostatných článkov, alebo v seriáli na pokračovanie. Informácie z konferencií, nových publikácií a skúseností a postrehy získaných našimi partnermi z oblasti poradenstva a certifikácie.

V predchádzajúcich dvoch číslach ste si určite všimli seriál článkov na tému: Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov v praxi. V tomto čísle sa venujeme nezhodám a chybám pod spoločným pojmom „nedostatok“. Keďže budeme v ďalších pokračovaniach citovať už uvedené príklady a odporúčania riešenia nedostatkov, zachovávame kontinuitu v ich číslovaniach tak, že zo seriálu vznikne ucelená publikácia. A veríme, že aj z ostatných článkov načerpáte množstvo užitočných podnetov pre svoju prácu a pozitívnych príkladov na dokumentovanie manažérskych systémov. Rovnako autora seriálu ako nás potešia Vaše skúsenosti z praxe, resp. pripomienky.

Pridajte sa k nám a v rámci diskusie sa na stránkach časopisu, prípadne web stránke časopisu podeľte o aktuálne problémy v kvalite.

Vaša redakcia

Obsah

O krok vpredu – úspešné vodcovstvo
John R. Schultz, West Bend, WI, USA

Kvalita v automotive
Jaroslav Holeček, ZAP SR

Projekty zvyšovania výkonnosti a zlepšovania kvality – Skúsenosti z realizácie
Pavol Strýček, Management Systems, s.r.o.

Požiadavky na systém manažérstva informačnej bezpečnosti pre automobilový priemysel
Stanislav Kmeť, GI-BÓN, spol. s r.o.

Každodenná kvalita… na železnici
Karol Frühauf, INFOGEM AG Baden

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní systému manažérstva kvality (3. časť)
Mikuláš Čollák, MASM Michalovce

Společenská odpovědnost firem
Jana Olšanská, CQS

6. ročník súťaže „Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života“

Súťaž Top manažéri kvality roka 2013

Na kvalitu výroby treba dohliadať
Radovan Meleš, Exact Systems Slovakia

Kreatívne techniky v manažérskej praxi v podaní spoločnosti Timan s.r.o.

Ciele kvality
Michal Čierny, SaarGummi Slovakia s.r.o.

Viacúrovňové procesné audity (LPA) ako nástroj zlepšovania kvality
Yulia Šurinová, Materiálovotechnologická fakulta STU

Co znamená Kaizen v České spořitelně
Petra Benešová, Eva Procházková, Česká spořitelna

Začátky Kaizenu v KH Cettu
Miluše Bruštíková, KH Cetto s.r.o.

Práce postižených – ověřená kvalita
Hana Potměšilová, Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Ochrana potravin před falšováním a zneužitím (food defence)
Dan Jakubec, Jiří Bašta, Lloyd´s Register Quality Assurance

Rotácia úloh
Peter Neuhybel, TIMAN s.r.o.

CQS – Sdružení pro certifikaci systémů jakosti 1993 – 2013
Jana Olšanská, CQS

Ohlédnutí za mezinárodní konferencí KVALITA-QUALITY 2013
Růžena Petříková

Certifikát – U.S. Steel od TÜV SÜD preukazuje úspory energií
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.