Časopis KVALITA 3-2013


Editorial

Milí čitatelia,

leto je zvyčajne obdobím čerpania dovoleniek, naberania nových síl do druhej polovice roka, zamyslenia sa nad zrealizovanými udalosťami a aj obdobím opätovného naštartovania aktivít, ktoré by mali zaujať všetkých zainteresovaných a posunúť niekam ďalej. Veríme, že toto všetko máme za sebou a pre väčšinu z nás aj úspešne.

Čo sme zaznamenali v našej kvalitárskej oblasti za posledné obdobie?

Napríklad v oblasti certifikácie stále sa zvyšujúci počet organizácií, ktoré odskakujú od certifikácie systémov manažérstva. Čo je za tým? Nikto to od nich nepožaduje? Ani zákazník, dokonca už ani nie je povinnosť sa preukázať certifikátom pri získavaní zákaziek v procese verejného obstarávania či získania prostriedkov z fondov EÚ?

Rovnako asi vyzerá situácia v oblasti vzdelávania.

Kedy je funkčný akýkoľvek systém? Keď je preverovaný nezávislou inštitúciou a hlavne pravidelným doškoľovaním personálu. Takže keď nie je tlak zo strany preverovateľov, samozrejme nie je potom ani tlak na kontinuálne vzdelávanie zamestnancov. Odpoveď na túto otázku nám dá asi len čas.

Druhá polovica roka je v znamení realizácie odborných konferencií a je potešujúce, že okrem už tradičných odborných podujatí, ako je 16. Národné fórum produktivity v Žiline, 20. medzinárodná konferencia Obroda kvality – spoluvytváranie životaschopnej budúcnosti pri príležitosti Svetového dňa kvality vo Vysokých Tatrách aj 1. medzinárodná konferencia pri príležitosti slávnostného odovzdávania Národnej ceny SR za kvalitu 2013 pod názvom Kvalitou na ceste k výnimočnosti v Bratislave.

Veríme, že aj uvedené podujatia dajú odpoveď na otázky, ako ďalej s kvalitou ako takou, o čom vás budeme informovať.

Vaša redakcia

Obsah

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov (4. časť)
Mikuláš Čollák, MASM Michalovce

eAudity – Audity na diaľku
Juraj Kliment, Jiří Bašta, Lloyd´s Register Quality Assurance

Systémová kvalita podporuje kvalitu produktovou
Viktor Šaroch, TÜV SÜD Czech s.r.o.

Hľadať vlas v polievke

Robia čo najlepšie môžu
Karol Frühauf, INFOGEM AG Baden

Čo mi dalo manažérstvo kvality
Milan Šesták, Emerson, a.s.

Špecifi cké aspekty implementácie požiadaviek ISO/TS 16949:2009 v podmienkach slovenských organizácií
Yulia Šurinová, Materiálovotechnologická fakulta STU

Kvalitné víno je ideálny darček…
Jaroslav Ostrožovič

Golf Quality Day 2013

Revize ISO 14001 a vývoj systémů managementu
Jiří Welszar, Lloyd’s Register Quality Assurance

Kvalita produkcie & bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – predpoklad pre integráciu v rámci manažérskych systémov
Juraj Sinay, Štefan Markulik, Lukáš Kamenický, Technická univerzita Košice

Kvalitní údržba snižuje rizika poruch
Václav Legát, Martin Stávek, Česká zemědělská univerzita v Praze

QRM v procesu výroby API
Marcela Livorová, Univerzita Pardubice

FMEA – nástroj použiteľný v rámci celého podniku
Michal Čierny, SaarGummi Slovakia s.r.o.

Společenská odpovědnost fi rem – zkušenosti z dozorového auditu systému managementu společenské odpovědnosti
Jana Olšanská, CQS

Jako najít správný způsob motivace a vlastní přístup k zlepšování (projekt SPRINT)…?
Josef Matheisl, Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o.

Listopad, Měsíc kvality v České republice
David Kubla, Národní informační středisko podpory kvality

Konštruktívna diskusia
Peter Neuhybel, TIMAN s.r.o.