Časopis KVALITA 1-2014


Editorial

Prvé číslo v roku 2014. Posledné číslo jednej 22-ročnej éry.

Pestrá kytica príspevkov. Začíname šiestym pokračovaním série článkov na tému: Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov. Tak trochu v stredobode je téma bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, z hľadiska praxe i normy. A k tomu starostlivosť o zdravie a pohodu vážne a dlhodobo chorých, pohľad na kvalitu v zariadeniach sociálnych služieb.

Ďalšou témou je zaobchádzanie, prístup k chybám. „Já nic, já muzikant“ je ten správny, a či skúsiť predísť chybám – reaktívny verzus preventívny prístup ku kvalite?

Spoľahlivosť je jedna z vlastností, ktoré prispievajú v značnej miere nielen ku kvalite výrobkov, ale aj služieb. Spoľahlivosť je dôležitá a zaslúži si vlastný systém riadenia. Jedným z centrálnych nástrojov systémov manažérstva je auditovanie. Tento nástroj, ktorý manažment zriedka dokáže účinne nasadiť, sa dá tiež zlepšovať. Príkladom je Kamishibai, štíhly prístup k auditovaniu procesov.

Keď som prvýkrát počul „World Café“, začal som hľadať mesto, v ktorom sa dá World Café nájsť. Mesto som žiadne nenašiel, ale vďaka Google som sa dozvedel, že je to spôsob, ako primäť väčšiu skupinu ľudí k tomu, aby si bez väčších zábran vymenili názory a vyriešili daný problém. Ako to funguje, dočítate sa v článku.

Popri týchto odborných príspevkoch nájdete v tomto čísle pozvánky na konferencie, recenziu knihy o auditovaní a správu o založení Centra excelence při České společnosti pro jakost. A jednu príhodu zo života, ktorá má niečo do činenia s kvalitou.

Píšem prvýkrát editorial, pre posledné číslo jednej významnej éry, jednej priekopníckej éry. Rád som prisľúbil ho napísať. Ale nie s radosťou. Toto je posledné číslo, ktoré začal tvoriť Ladislav Majchrák. Preto aj pozvaný článok „22 rokov časopisu KVALITA“, v ktorom Mikuláš Čollák hodnotí podiel časopisu na zmene chápania kvality a konania v zmysle kvality na Slovensku. A tým hodnotí aj podiel Laca, ako sme ho všetci volali, na zmene k lepšiemu, čo sa týka kvality výrobkov a služieb. Tento motor kvality na Slovensku bude veľmi chýbať.

Nebude chýbať časopis. Peter Ďugel, ktorý už od roku 2001 úzko spolupracoval s MASM Žilina a pripravoval časopis po grafickej stránke, dostal dôveru, aby pokračoval vo vydávaní časopisu KVALITA. Prajem časopisu aspoň ďalších 22 rokov úspechu.

A Vám prajem príjemné čítanie, sem-tam drobné ponaučenie, občas úsmev a tiež príležitosť zamyslieť sa nad tým, či máte priority v živote nielen správne definované, ale či sa aj podľa nich riadite. Snažte sa využiť každú chvíľu na spôsobenie radosti vo všetkých oblastiach života, každá chvíľa môže byť predčasne posledná. Nemusí odísť priateľ, aby sme na to mysleli, ale keď už odišiel, tak sa tomu nebráňme.

Karol Frühauf

Dovoľte nám sa vám všetkým – autorom príspevkov, odborným partnerom, reklamným partnerom a samozrejme vám čitateľom touto cestou poďakovať za 22 rokov spolupráce.

Rodina Majchráková

Obsah

22 rokov časopisu KVALITA

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov (6. časť)
Mikuláš Čollák, MASM Michalovce

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – jeden z kritických faktorů úspěchu
Jindřich Vincek, Lloyd’s Register Quality Assurance

Reaktívny verzus preventívny prístup ku kvalite v automobilovom priemysle
Yulia Šurinová, Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
Juraj Kliment, Lloyd´s Register Quality Assurance

Jazyk a kvalita
Karol Frühauf, INFOGEM AG Baden

Já nic, já muzikant…
Miroslav Bauer, Kaizen Institute, s.r.o.

Efektívne riadenie kvality výroby v automobilovom priemysle s využitím systému KONIS
Ľubomír Lengyel, Faurecia Leather Košice

Vztah mezi kvalitou a spolehlivostí
Václav Legát, Česká zemědělská univerzita v Praze
Martin Stávek, Česká zemědělská univerzita v Praze

OHSAS 18001 sa stane normou ISO 45001
Vladimír Žabár, Lloyd’s Register Quality Assurance

KAMISHIBAI „štíhly“ prístup k auditovaniu procesov
Marián Drábik, Materiálovotechnologická fakulta STU
Yulia Šurinová, Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality

Sestry v ZSS – nástroj kvality v starostlivosti o vážne a dlhodobo chorých
Zuzana Fabianová, Ošetrovateľské centrum/ZSS Slnečný dom, n.o.

Kvalitou k vyšší výkonnosti
Růžena Petříková, DTO CZ, s.r.o.

Kam kráčí kvalita ve světě?
Alan Vápeníček, DTO CZ, s.r.o.

Vznik Centra excelence při České společnost ipro jakost
Jan Taraba, Národní informační středisko podpory kvality

WorldCafé (Kaviareň sveta)
Peter Neuhybel, TIMAN s.r.o.

Niekoľko slov ku knihe Audity kvality
Mikuláš Čollák, konzultant pre manažérske systémy