Časopis KVALITA 1-2015


Editorial

Milí čitatelia

Držíte v rukách prvé číslo časopisu v roku 2015. Určite ste si všimli, že prešiel zmenou – zmenil sa názov, dizajn a najmä obsah časopisu. Dôvodom bola skutočnosť, že sa snažíme reagovať na súčasné trendy a riešenie súčasných prístupov v daných problematikách.

Nakoľko sa pôvodný názov časopisu rozšíril o názov spoločenská zodpovednosť, venovali sme v tomto čísle danej oblasti viac priestoru ako obvykle zvykneme.

Akiste vás upúta hneď prvý príspevok. Autora príspevku Juraja Ďurdiaka si mnohí pamätáme ako princa z rozprávky Princ a Večernica, kde si zahral po boku Libuše Šafránkovej. Z princa sa stal postupne úspešný podnikateľ, manažér a v súčasnosti riaditeľ divadla, ktorému charizma a ľudskosť, akú poznáme z uvedenej rozprávky, zotrváva aj v súčasnosti. Podelil sa s nami o svoje názory a postoje v oblasti spoločenskej zodpovednosti médií, prístupu k životu, filantropii a pod.

Novou informáciou bude pre mnohých i vytvorenie nového modelu pre hodnotenie spoločenskej zodpovednosti – model ZET, ako aj informácia od kolegov z Českej republiky o zapojení českých firiem a organizácií do iniciatívy OSN Global Compact, ktorá súvisí so spoločenskou zodpovednosťou.

O nedostatkoch pri uplatňovaní manažérskych systémov sa s nami podelí dlhoročný prispievateľ Mikuláš Čollák. Tento raz sa zameral na spôsoby komunikácie, vedenie porád a pod.

Veľmi zaujímavé a pútavé sú i články zamerané na zefektívňovanie procesov využívaním nástrojov a metód, ako aj informácia o nových normách v oblasti kvality a environmentu.

V závere sa časopis venuje problematike kvality života v Nórsku a pozvánke na konferenciu KVALITA-QUALITY 2015, ktorá sa uskutoční v Ostrave. Motto tohto ročníka konferencie a súčasne hlavná programová línia znie „Kvalita – Inovace – lidé“.

Veríme, že každý z vás si nájde v tomto čísle niečo, čo ho zaujme a prinesie mu opäť nové poznatky a informácie pre neustále zlepšovanie svojej práce, prístupov, postojov a v nekonečnom rade i kvality samotného života.

Redakcia

Obsah

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ MAJITEĽA OVOCNÉHO SADU
Juraj Ďurdiak
Divadlo Nová scéna, Bratislava

MODEL ZET MODEL HODNOTENIA SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI
Iveta Paulová
Jaromíra Vaňová
CVZP o.z

ZAPOJENÍ ČESKÝCH FIREM A ORGANIZACÍ DO INICIATIVY OSN GLOBAL COMPACT
Lucie Mádlová
Asociace společenské odpovědnosti.

HLAVNÉ NEDOSTATKY PRI UPLATŇOVANÍ MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV 10. ČASŤ
Mikuláš Čollák
MASM Michalovce

NÁVRH EFEKTÍVNEHO MONTÁŽNEHO PROCESU POMOCOU ANALÝZY MTM UAS A SIMULÁCIE
Vladimír Krajčo
ZF Slovakia, a. s.
Rastislav Beňo
MTF STU Trnava

FMEA – JADRO FIREMNEJ DOKUMENTÁCIE
Michal Čierny
Askoll Slovakia s.r.o.

STRATEGIE PARTNERSTVÍ V DODAVATELSKÝCH ŘETĚZCÍCH
Jaroslav Nenadál
VŠB-TU Ostrava

KVALITA ŽIVOTA V NORSKU
Martina Ortová
Technická univerzita v Liberci,

CO MŮŽEME OČEKÁVAT OD NASTÁVAJÍCÍ REVIZE NORMY ISO 13485
Jana Maršálková, Jiří Bašta
Lloyd´s Register Quality Assurance

DIS 9001/14001:2014 O KROK VPRED K NOVÝM ŠTANDARDOM
Juraj Kliment, Jiří Bašta
Lloyd´s Register Quality Assurance

KVALITÁRSKE POVIEDKY SCIENCE CHICHTION – OMYL
Mikuláš Čollák
MASM Michalovce

ODŠTARTOVAL NOVÝ ROČNÍK SÚŤAŽÍ ZAMERANÝCH NA KVALITU A SPOLOČENSKÚ ZODPOVEDNOSŤ
Katarína Kašubová, Katarína Verešová
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

KVALITA JE RADOST
Růžena Petříková
Rada kvality ČR