Časopis KVALITA 2-2015


Editorial

Vážení čitatelia,

opäť sa vám po niekoľkých mesiacoch, ktoré určite pre každého z nás neuveriteľne ubehli, ozývame  a podieľame sa s vami, našimi čitateľmi a priaznivcami, o zaujímavé informácie a poznatky.

Akiste ste si všimli, že tento rok sme zmenili štruktúru, obsah i formu časopisu. Jedným z kľúčových prvkov je rozšírenie informácií a zaujímavostí v oblasti spoločenskej zodpovednosti, kde kvalita je jej neoddeliteľnou súčasťou. Ďalšou novinkou je akýsi „headleader“ – nosný príspevok s výnimočnými a zaujímavými ľuďmi. V tomto čísle sme pre vás pripravili rozhovor s charizmatickou, svetovo uznávanou umeleckou výtvarníčkou Gordanou Turuk. Okrem jedinečnosti jej diel je jedinečná i ona sama. Ale viac sa o nej a jej práci dozviete na prvých stránkach časopisu.

Určite vás zaujme i príspevok od našich priateľov z Čiech, ktorí prezentujú aktivity Univerzity Tomáša Baťu, ktorá je odrazom jeho filozofie a prístupu, čiže je spoločensky zodpovedná. Ani v tomto čísle nechýba ďalšie pokračovanie z pera Mikuláša Čolláka o nedostatkoch pri implementácii manažérskych systémov. A nezabudol pripojiť i krátku poviedku. Odporúčame venovať pozornosť príspevku Ľubomíra Plaia o preprojektovaní procesov v oblasti verejnej správy.

Nezabudli sme ani na informácie ohľadom nových noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. Nájdete ich v niekoľkých príspevkoch. Určite zaujmú i články o zlepšovaní kvality vo výrobe využitým nových prístupov a metód.

Záverečný blok tvoria informácie o vyhlásení súťaže TOP manažéri kvality, o účasti národného korešpondenta CAF na stretnutí v Rige, kde sa dozviete veľmi zaujímavé a užitočné informácie, čo nás čaká v najbližších mesiacoch. Predstavia sa vám aj víťazi súťaže Národná cena SR za kvalitu 2014.

Časopis nájdete už aj na sociálnych sieťach. Staňte sa našim fanúšikom a budete ako prví vedieť, čo pre vás pripravujeme v najbližších číslach časopisu.

Prichádza obdobie letných dovoleniek, preto vám chceme zaželať množstvo príjemných zážitkov, oddychu a načerpanie novej energie.

Redakcia časopisu

Obsah

NAJVIAC SI CENÍM ČLOVEKA A ŽIVOT SÁM
Gordana Turuk
EUBOIA GLASS spol. s r.o.

NÁRODNÉ STREDISKO PODPORY KVALITY 15 ROKOV EXISTENCIE
Jan Taraba
NIS-PK

PODNIKOVÉ ŠKOLY FIRMY BAŤA JAKO INSPIRACE PRO SOUČASNÉ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Gabriela Končitíková, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Šárka Janků, Růžena Petříková, Vysoká škola podnikání, a.s.

HLAVNÉ NEDOSTATKY PRI UPLATŇOVANÍ MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV 11. ČASŤ
Mikuláš Čollák
MASM Michalovce

NÁVRH NA ZEFEKTÍVNENIE PROCESU PRETYPOVANIA VULKANIZAČNÝCH LISOV POMOCOU METODIKY SMED
Ján Juroš, Helena Makyšová
MTF STU Trnava

PRESUN VÝROBY Z POHĽADU KVALITY
Michal Čierny
Askoll Slovakia s.r.o.

LEADERSHIP V KONTEXTU ISO 9001:2015
Jan Miler
Lloyd’s Register Quality Assurance

PLÁNOVANIE PRECHODU NA ISO 9001/14001:2015
Juraj Kliment, Jiří Bašta
Lloyd’s Register Quality Assurance

PREPROJEKTOVANIE PROCESOV V ORGANIZÁCIÁCH VEREJNEJ SPRÁVY
Ľubomír Plai
národný korešpondent CAF za SR
expert na verejnú správu

KVALITÁRSKE POVIEDKY SCIENCE CHICHTION – ROHY
Mikuláš Čollák
MASM Michalovce

SÚŤAŽ TOP MANAŽÉRI KVALITY ROKA 2015
Katarína Kašubová, Katarína Verešová
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

KVALITA JE SMER A CIEĽ KAŽDODENNEJ PRÁCE I. TRAN., s.r.o.
Ivan Trančík
I.TRAN., s.r.o.

NÁRODNÁ CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KVALITU 2014
OCENENIE VÝNIMOČNÝCH PRÍSTUPOV SESTIER V STAROSTLIVOSTI O DLHODOBO CHORÝCH A UMIERAJÚCICH
Zuzana Fabianová
Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o.

HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s.r.o
– model výnimočnosti EFQM ako cesta k úspechu
Slavomír Kubo
HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s.r.o

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA OSTRAVSKOU KVALITOU 2015
Růžena Petříková
Rada kvality ČR
místopředseda RK ČR

CAF MÍTING V RIGE
Ľubomír Plai
národný korešpondent CAF za SR
expert na verejnú správu