titulka-1-2016

Časopis KVALITA 1-2016


Editorial

Milí priaznivci a priatelia kvality a spoločenskej zodpovednosti,

konečne k nám zavítala jar a s ňou dostatok slniečka a energie pre ďalšie napredovanie a plnenie si plánov. V tomto čísle časopisu sme sa Vám snažili priblížiť dianie na Slovensku a v Čechách v oblasti kvality, environmentu, rizík a spoločenskej zodpovednosti. Všetky tieto aspekty idú spolu ruka v ruke.

Hneď na úvod by sme Vás radi pozvali na konferencie, ktoré sú nástrojom pre získavanie nových poznatkov, zdieľanie skúseností, ale aj stretnutie odborníkov v danej oblasti. Viac sa o nich dočítate na stránkach časopisu.

Aj v tomto roku pokračujeme s informáciami ohľadom nových noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 a najmä pohľadu renomovaných odborníkov na ne v tejto oblasti. Hádam neexistuje organizácia, ktorá by sa novelizáciou noriem a ich aplikáciou do praxe v súčasnosti nezaoberala.

Máme pre Vás pripravené aj dva rozhovory odborníkov v oblasti kvality, kde jedným z nich je rozhovor s TOP manažérkou kvality pre rok 2015 v oblasti verejnej správy (sociálne služby).

Kvalite sociálnych služieb sa venujeme aj formou recenzie odbornej publikácie, ktorá nedávno uzrela svetlo sveta a článku zaoberajúcom sa riadeniu rizík v tejto oblasti.

Nezostali sme nič dlžní ani podnikateľskému subjektu. Im sú venované príspevky z pera našich stálych prispievateľov a uznávaných odborníkov. V tomto čísle sa venujú problematike, ako vyberať dodávateľov na školenia Six sigma, porovnaniu prístupov návrhu cieľov kvality podľa IS0 9001 a TS 16949.

Oblasť spoločenskej zodpovednosti nám reprezentuje článok: Spoločenská odpovědnost aneb nic nového v ČR.

Na záver hádam jedna čerešnička… s radosťou sme sa podelili o úspech organizácie, ktorá prednedávnom získala 5 Star v rámci Európskej ceny za kvalitu a ceste k vytúženému úspechu sa s nami podelili v článku: Baví nás byť lepšími alebo cesta k R4E – 5 Star.

Redakčná rada časopisu Vám želá pohodové čítanie a získavanie nových poznatkov.

Redakčná rada

Obsah

SYSTÉMY MANAŽÉRSTVA

PROCESNÝ PRÍSTUP A UVAŽOVANIE ZALOŽENÉ NA RIZIKU V ISO 9001:2015
Jozef Grauzeľ
MASM – Systémy kvality, Martin

HLASOVANIE K NÁVRHU NORMY ISO/DIS 45001 BOLO SPUSTENÉ
Vladimír Žabár
Lloyd´s Register Quality Assurance

CIELE KVALITY – POROVNANIE PRÍSTUPOV PODĽA ISO 9001 A ISO/TS 16 949
Michal Čierny
Askoll Slovakia s.r.o.

KONTEXT ORGANIZACE Z POHLEDU STÁTNÍ VÝZKUMNÉ ORGANIZACE
Barbora Kalinová
Univerzita Tomáše Bati, Fakulta logistiky a krizového řízení

KVALITA V PRAXI

JAK VYBÍRAT DODAVATELE ŠKOLENÍ SIX SIGMA
Miroslav Kohl, Ivan Miller
Lloyd´s Register Quality Assurance

ROZHOVOR

PHDR. ZUZANA FABIANOVÁ TOP MANAŽÉRKA KVALITY PRE ROK 2015 V OBLASTI VEREJNEJ SPRÁVY

SLOVENSKU HROZÍ DRUHÝ DETROIT

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

RADA KVALITY ČR A UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Pavel Ryšánek
Národní středisko podpory kvality

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST – NIC NOVÉHO V ČR
Růžena Petříková, Šárka Janků
Vysoká škola podnikání, a.s.

MANAŽÉRSTVO RIZÍK

MANAŽÉRSTVO RIZÍK V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH
Mária Kovaľová
Tabita, s.r.o.

RECENZIA

RECENZIA ODBORNEJ PUBLIKÁCIE
KOVAĽOVÁ, M. – BUZALA, O.: KVALITA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V KOCKE I.
Iveta Paulová
Vysoká škola manažmentu/City University of Seattle

INFORMÁCIE

KVALITA-QUALITY 2016 V OSTRAVĚ Z POHLEDU ODBORNÉHO GARANTA
Růžena Petříková
místopředseda Rady kvality ČR

„BAVÍ NÁS BYŤ LEPŠÍMI“ ALEBO CESTA K R4E – 5 STAR
Slavomír Kubo
HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o.

PROČ STUDOVAT MCI, ANEB MŮJ POHLED NA STUDIUM
Martin Girášek
Technické služby Opava, s.r.o.