titulka-2-2016

Časopis KVALITA 2-2016


Editorial

Ani sme sa nenazdali a máme tu leto a čas dovoleniek. I v tomto období sme pre Vás pripravili niekoľko zaujímavých článkov a informácií. Tentoraz ide o pestrú paletu oblastí, a tak veríme, že každý z Vás si tam nájde niečo pre seba.

Úvod patrí už klasicky seriálu od nášho dlhoročného prispievateľa a člena Redakčnej rady, Ing. Mikuláša Čolláka. Okrem príspevku o nedostatkoch pri uplatňovaní v manažérskych systémoch (14. časť) sa s nami podelil o poviedku Stradivárky.

Veríme, že Vás zaujme i príspevok od nášho ďalšieho prispievateľa, Michala Čierneho a jeho výstupu z prieskumu o štruktúre oddelenia kvality a usporiadania manažérov kvality v podniku.

Oblasť spoločenskej zodpovednosti je pokrytá dvoma významnými príspevkami. Prvým je informácia o Summite Global Impact 2030, ktorý sa uskutočnil v máji 2016 v Prahe. Tá sa stala na pár dní celosvetovým centrom spoločenskej zodpovednosti. Zároveň sme s jednou z účastníčok Summitu Andreeou Molodovan, generálnou riaditeľkou AVON pre ČR a Slovensko, pripravili pre Vás rozhovor.

Nezabudli sme ani na oblasť risk manažmentu, ktorý je teraz veľmi aktuálny v súvislosti s aplikáciou nových noriem ISO 9001:2015.

Na stránkach časopisu sa dočítate i o novinkách v oblasti odborných publikácií, ktoré vyšli na knižnom trhu. Ide o dve veľmi aktuálne a zaujímavé publikácie. Jedna je od profesora Jaroslava Nenadála a druhá z pera autorov pod vedením profesora Jaromíra Vebera.

V rámci informácií by sme radi upriamili Vašu pozornosť na ďalší ročník súťaže TOP manažéri kvality 2016 a otvorenie novej študijnej špecializácie v oblasti podnikového manažmentu zameranej na manažérstvo kvality. Zároveň Vám predstavíme aj jednu z minuloročných víťaziek súťaže TOP manažéri kvality 2015.

Redakčná rada Vám želá leto plné pohody, radosti a načerpania pozitívnej energie pre nové myšlienky a nápady v oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti.

Redakčná rada

Obsah

KVALITA V PRAXI

HLAVNÉ NEDOSTATKY PRI UPLATŇOVANÍ MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV 14. ČASŤ
Mikuláš Čollák

ŠTRUKTÚRA ODDELENIA KVALITY A POČET KVALITÁROV V RÁMCI VÝROBNÉHO PODNIKU
Michal Čierny
Askoll Slovakia s.r.o.

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

ČESKÁ REPUBLIKA SE NA NĚKOLIK DNÍ STALA CELOSVĚTOVÝM CENTREM SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM A UDRŽITELNÉHO PODNIKÁNÍ
Lucie Mádlová
Asociace společenské odpovědnosti

ROZHOVOR

ANDREEA MOLDOVAN
Generální ředitelka AVON Česká republika a Slovensko

ADRIANA GALISOVÁ TOP MANAŽÉRKA KVALITY PRE ROK 2015 V OBLASTI SÚKROMNÝ SEKTOR

MANAŽÉRSTVO RIZIKA

JAK POSTAVIT VÁŠ PODNIKOVÝ RISK MANAGEMENT?
Vladimír Volko
Lean consultant

BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN

FALŠOVÁNÍ POTRAVIN – KDYŽ HONBA ZA ZISKEM NEBERE OHLEDY
Jiří Bašta
Lloyd´s Register Quality Assurance

INFORMÁCIE

SÚŤAŽ TOP MANAŽÉRI KVALITY ROKA 2016
Katarína Kašubová, Katarína Verešová
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

MANAŽÉRSTVO KVALITY – ŠPECIALIZÁCIA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU

150 ROKOV SPOLOČNOSTI, KTORÁ NIKDY NEPRESTALA VERIŤ V NOVÉ TECHNOLÓGIE

DIAMANTOVÁ LIGA KVALITY: PRODEJNY S PŘIDANOU HODNOTOU PRO ZÁKAZNÍKA
Pavel Mikoška
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

SYSTÉMY MANAŽÉRSTVA

NOVÁ REVIZE STANDARDU ISO 13485:2016 SPATŘILA SVĚTLO SVĚTA
Jana Maršálková
Lloyd´s Register Quality Assurance

RECENHZIA KNIHY

JAROMÍR VEBER A KOL.: MANAGEMENT INOVACÍ
Iveta Paulová
Vysoká škola manažmentu/CityUniversity of Seattle so sídlom v Bratislave

JAROSLAV NENADÁL: SYSTÉMY MANAGEMENTU KVALITY. CO, PROČ A JAK MĚŘIT?
Jiří Plura
VŠB – Technická univerzita Ostrava