titulka-KVALITA-4-2016

Časopis KVALITA 4-2016


Editorial

Milí čitatelia,

nastáva čas prehodnotenia roku 2016. U každého z nás, či už v pracovnej, ale aj súkromnej oblasti, sa toho udialo určite veľa zaujímavého, a aj niečo, čo nevyšlo podľa vašich predstáv. Treba si však uvedomiť, že každý neúspech je často posilnením do budúcna.

Posledné tohtoročné číslo časopisu KVALITA a spoločenská zodpovednosť je venovaná, ako už po mnohé roky, okrem zaujímavých článkov a príspevkov, aj informáciám o aktivitách, ktoré sa na Slovensku aj v Čechách každoročne organizujú v rámci Európskeho týždňa kvality. V príspevkoch sú informácie o výsledkoch Národných cien kvality a spoločenskej zodpovednosti na Slovensku a v Čechách, a o podujatiach, ktoré sú ich sprievodnými akciami.

Prečítate si o certifikácii podľa požiadaviek revidovanej ISO/TS 16949: 2009, zvažovaniu rizík v systéme manažérstva kvality ISO 9001:2015 a kvalite a Industry 4.0. O tom, ako Bez znalosti Paretova pravidla nelze být úspěšný, sa dozviete z ďalšieho príspevku.

Nezabudlo sa ani na oblasť spoločenskej zodpovednosti formou príspevkov Spoločenskou zodpovednosťou ku konkurencieschopnejšej firme a Giving Tuesday, celosvětový svátek dárcovství, se slavil také v Česku.

Oblasti verejnej správy je venovaný tiež priestor a to informáciou o 7. CAF Evente, ktorý sa uskutočnil 30.11.2016 v Bratislave za účasti 191 zástupcov z 23 krajín.

Zaujímavou informáciou pre mnohých je určite aj Národná stratégia zlepšovania kvality v Slovenskej republike. Národný program kvality – Stratégia zlepšovania kvality produktov a služieb zlepšovaním organizácií 2017 – 2021 predstavuje národný strednodobý strategický dokument vlády SR, ktorý vytyčuje základné smery zlepšovania kvality v organizáciách verejného aj súkromného sektora. Realizácia stratégie tak bude jednou z hlavných priorít vlády SR v období nastávajúcich piatich rokov.

V závere by sme chceli poďakovať v mene redakčnej rady časopisu všetkým prispievateľom a priaznivcom, ktorých zásluhou mali naši čitatelia možnosť nadobudnúť veľa zaujímavých a podnetných informácií a poznatkov.

Všetkým želáme úspešný celý rok 2017 a budeme sa i naďalej tešiť Vašej priazni.

Redakcia časopisu

Obsah

KVALITA V PRAXI

KVALITA A INDUSTRY 4.0
Michal Čierny
Matador Automotive

SYSTÉMY MANAŽÉRSTVA

ZVAŽOVÁNÍ RIZIK V SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY ISO 9001:2015
Miroslav Kohl
Lloyd‘s Register Quality Assurance

AKÉ ZMANY V CERTIFIKÁCII PRICHÁDZAJÚ PRE DODÁVATEĽOV V SEGMENTE AUTOMOTIVE A ČO SO SEBOU PRINÁŠAJÚ?
CERTIFIKÁCIA PODĽA POŽIADAVIEK REVIDOVANEJ ISO/TS 16949:2009
Pavel Horník
TÜV SÜD Slovakia, s. r. o.

BEZ ZNALOSTI PARETOVA PRAVIDLA NELZE BÝT ÚSPEŠNÝ
Karel Červený
Talent Innovation s.r.o.

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

SPOLOČENSKOU ZODPOVEDNOSŤOU KU KONKURENCIESCHOPNEJŠEJ FIRME
Hajnalka Németh
P.N.L. Elektro s.r.o.

GIVING TUESDAY, CELOSVĚTOVÝ SVÁTEK DÁRCOVSTVÍ SE SLAVIL TAKÉ V ČESKU
Lucie Mádlová
Asociace společenské odpovědnosti

INFORMÁCIE

NÁRODNÁ STRATÉGIA ZLEPŠOVANIA KVALITY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Ľubomír Plai
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

CENY SÚ ROZDANÉ, VÍŤAZI A OCENENÍ ROKA 2016 SÚ ZNÁMI
Katarína Kašubová
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

KIA MOTORS SLOVAKIA VÍŤAZ NÁRODNEJ CENY SR ZA KVALITU V ROKU 2016
Radim Skála
Kia Motors Slovakia s.r.o.

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE VÍŤAZ NÁRODNEJ CENY SR ZA KVALITU V ROKU 2016
Adriana Krupová
Trnavská univerzita v Trnave

VE ŠPANĚLSKÉM SÁLE BYLY UDĚLENY OCENĚNÍ „EXCELENTNÍ ORGANIZACE“ A „SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ ORGANIZACE“
David Kubla
Česká společnost pro jakost, Národní středisko
podpory kvality

GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU: OSMNÁCT NOVÝCH DRŽITELŮ ZNAČEK ČESKÁ KVALITA
David Kubla
Česká společnost pro jakost, Národní středisko
podpory kvality

7. CAF EVENT V BRATISLAVE
ĽuboMír Plai
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

USKUTOČNILA SA 13. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA O KVALITE A SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI
Iveta Paulová
Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania o.z.