titulka-KVALITA-2-2017

Časopis KVALITA 2-2017


Editorial

Milí naši priaznivci,

… a máme tu leto, čas dovoleniek a oddychu. Je to čas, kedy si priebežne rekapitulujeme, čo sme už tento rok urobili, čo nás ešte čaká a či to aj všetko zvládneme… po tej pracovnej stránke musíme a po tej súkromnej by sme radi.

Na spestrenie letných dní sme pre vás pripravili pár zaujímavých príspevkov. Ani v tomto čísle na nás nezabudli naši stáli prispievatelia. Podarilo sa nám dať dokopy vyvážene oblasť kvality, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je aj téma rizika, ktorá v tomto čísle časopisu dominuje. A nezostala v hanbe ani oblasť spoločenskej zodpovednosti.

Náš guru časopisu Miki Čollák sa vo svojom seriáli „Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov“ zameral na chyby a nedostatky pri externe poskytovaných procesoch a nezabudol ani na poviedku (príhodu), ktorú vymyslel pri nekonečnom čakaní na železničnom priecestí v roku 2001. Zároveň sa s nami podelil o kacírsky pohľad na novelizované normy.

Budú vám predstavené novelizované normy z rôznych oblastí – energetický audit, manažérstvo kvality v železničnom priemysle, štandard kvality v leteckom priemysle.

V oblasti rizík nájdete zaujímavý článok o praktickom prístupe k ich zvládnutiu vo výrobnej organizácii a ďalší článok opisuje ako riadiť riziká.

V časopise nájdete problematiku kvality a riadenia rizík aj „z iného súdka“ Dočítate sa o rozvoji kvality dlhodobej starostlivosti o zdravie bezvládnych seniorov v kontexte riadenia rizika pokračujúceho zhoršenia zdravotného stavu.

Oblasť spoločenskej zodpovednosti je zastúpená širokou škálou príspevkov. V jednom z nich sú zanalyzované zainteresované strany a ich zapojenie do procesu zavedenia spoločenskej zodpovednosti v organizáciách, ďalší je venovaný prechodu od výkonnosti k hodnoteniu spoločenskej zodpovednosti. Naši priatelia z Čiech nás poinformovali o oceneniach šitých na mieru malým a stredným podnikom, ktoré úspešne realizujú v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

Na záver sa predstaví prvý zo série príspevkov, ktoré postupne budeme zverejňovať o Tomášovi Baťovi a jeho prístupoch nielen v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Jeho vizionárske myslenie v mnohom neprekonalo súčasný prístup k podnikaniu a ani k spoločenskej zodpovednosti… Náš Tomáš Baťa.

Redakcia

Obsah

KVALITA V PRAXI

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov 17. časť
Mikuláš Čollák

Praktický prístup k zvládaniu rizík vo výrobnej organizácii
Yulia Šurinová
Biometrix, s.r.o.

Rozvoj kvality dlhodobej starostlivosti o zdravie bezvládnych seniorov v kontexte riadenia rizika pokračujúceho zhoršenia zdravotného stavu
Zuzana Fabianová
Ošetrovateľské centrum, s.r.o.
Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o.

POVIEDKA

Bežná príhoda
Mikuláš Čollák

SYSTÉMY MANAŽÉRSTVA

Desiatky firiem čaká energetický audit
Marián Harčarik
TÜV SÜD Slovakia, s. r. o.

ISO/TS 22163:2017 nový štandard manažérstva kvality v železničnom priemysle
Juraj Kliment
LRQA, HF TU Košice, KIM
Marek Šolc
HF TU Košice, KIM

Risk manažment
Michal Čierny
Matador Automotive

AS9100:2016 – přechod na novou verzi standardu kvality v leteckém průmyslu
Petr Kocián
Lloyd’s Register Quality Assurance

Kacírske pohľady na novelizované normy
Mikuláš Čollák

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Zainteresované strany a ich zapojenie do procesu zavedenia spoločenskej zodpovednosti v organizáciách
Gabriela Bogdanovská
Technická univerzita v Košiciach

Podnikáme odpovědně: Ocenění na míru ušité malým a středním podnikům
Julie Borovcová
Česká společnost pro jakost
Národní středisko podpory kvality

Od výkonnosti k hodnoteniu spoločenskej zodpovednosti
Hajnalka Németh
P.N.L. Elektro s.r.o.

Ceny SDGs: Česko zná vítěze prestižního ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN
Lucie Mádlová
Asociace společenské odpovědnosti

INFORMÁCIE

Náš Tomáš Baťa
Šárka Janků
TRANGO, s.r.o.