Časopis KVALITA 3-2017


Editorial

A máme tu opäť jeseň. Zo stromov opadáva lístie, príroda sa pripravuje na oddych. Ani sa nenazdáme a je tu koniec roka. Prípravám na zavŕšenie roka sa venujeme i my, naši čitatelia a priaznivci kvality a spoločenskej zodpovednosti. My sa ale nechystá- me na oddych ako príroda, práve naopak. V tomto období má veľa z nás plné ruky práce a v hlave plno myšlienok. Koniec roka je vždy u väčšiny hektický. Tento rok to tiež nie je výnimkou.

Hlavnou udalosťou jesenných a zimných dní je každoročná udalosť – odovzdávanie Národnej ceny SR za kvalitu a Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť, na ktorú ruka v ruke nadväzuje konferencia o kvalite a spoločenskej zodpovednosti.

Aj keď už leto prešlo, naši prispievatelia boli i teraz plní elánu a energie a postarali sa nám o zaujímavé čítanie a získavanie nových informácií a poznatkov v problematike kvality, manažérstva organizácie, inovácií, spoločenskej zodpovednosti a iných súvisiacich tém.

Tak ako v každom čísle v posledných rokoch, tak aj v tomto čísle nájdete pokračovanie seriálu Mikuláša Čolláka: Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov. Tento raz sa zameral na Audity kvality. Nezabudol ani na svoju obvyklú sci-fi poviedku.

Kvalita v praxi je prezentovaná viacerými príspevkami. Poeticky nazvaný príspevok Inovácia s efektom mávnutia motýlieho krídla, je praktickou ukážkou, že malé zlepšenia robia veľká divy. Ďalším zaujímavým príspevkom kvality v praxi je Trvalo udržateľná kvalita využitím efektívnej samokontroly a kvalitu v praxi uzavierame príspevkom Optimalizácia obrábacieho pracoviska s využitím metódy 5S.

V posledných rokoch diskutovanou témou je aj ochrana údajov, nakoľko veľa organizácií nabehlo na archivovanie a zdokumentovanie činnosti pomocou IT podpôr. Príspevok Pól milióna firiem čakajú nové pravidlá v ochrane osobných údajov, prezentuje prístup k týmto riešeniam.

Novinky v oblasti normatívneho zabezpečenia sú prezentované príspevkom Druhý návrh normy ISO 45001 úspešne prešiel hlasovaním.

Téma spoločenskej zodpovednosti je prezentovaná dvoma príspevkami Spoločenskou zodpovednosťou k zdravým očiam a Sociálna inovácia ako argument pre spoločenskú zodpovednosť podnikov, t.j. cesta ku konkurencieschopnosti podnikov. Tému uzaviera druhá časť seriálu o Baťovi s názvom: Kouzlo, nazývané „Systém řízení Baťa“.

V tomto čísle nájdete aj recenziu veľmi úspešnej knihy Jana Mühlfeita: Pozitívni líder. Ide skôr o analýzu knihy, ktorá by nemala chýbať v knižnici žiadneho úspešného manažéra, nakoľko je praktickým návodom a akousi príručkou ako sa stať pozitívnym lídrom.

Redakcia

Obsah

KVALITA V PRAXI

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov 18. časť
Mikuláš Čollák

Inovácia s efektom mávnutia motýlieho krídla
Alena Trabalková, Chemosvit Folie a.s.

Optimalizácia obrábacieho pracoviska s využitím metódy 5S
Martin Kotus, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Katarína Lestyánszka Škůrková, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave

POVIEDKA

Nigrophilia byrolytica
Mikuláš Čollák

SYSTÉMY MANAŽÉRSTVA

Pól milióna firiem čakajú nové pravidlá v ochrane osobných údajov
Igor Straka, TÜV SÜD Slovakia, s.r.o.

Druhý návrh normy ISO 45001 úspešne prešiel hlasovaním
Vladimír Žabár, Lloyd´s Register Quality Assurance

Trvalo udržateľná kvalita využitím efektívnej samokontroly
Adriana Galisová, SE Bordnetze – Slovakia s.r.o.

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Spoločenskou zodpovednosťou k zdravým očiam
Ivana Potočňáková, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Kouzlo, nazývané „Systém řízení Baťa“
Šárka Janků, TRANGO, s.r.o.

Sociálna inovácia ako argument pre spoločenskú zodpovednosť podnikov, t.j. cesta ku konkurencieschopnosti podnikov
Hajnalka Németh, P.N.L. Elektro s.r.o.

RECENZIA KNIHY

Pozitivní leader ; Jan Mühlfeit, Melina Costi
Iveta Paulová, Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania, o.z.
Vysoká škola manažmentu/City University of Seattle programs

KVALITA A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN

Trendy v potravinářství a v certifikacích potravinářských standardů
Jaroslav Miarko Fluxa, Lloyd´s Register Quality Assurance

INFORMÁCIE

Krajský úřad Libereckého kraje byl zařazen do celosvětové databáze EFQM Global Excellence Index
Tomislav Vaněk, Krajský úřad Libereckého kraje

Značka kvality ŽIVOTNOST PLUS
Libor Dupal, Viktor Vodička, Sdružení českých spotřebitelů