Časopis

Časopis KVALITA 3-2017

Editorial A máme tu opäť jeseň. Zo stromov opadáva lístie, príroda sa pripravuje na oddych. Ani sa nenazdáme a je tu koniec roka. Prípravám na zavŕšenie roka sa venujeme i my, naši čitatelia a priaznivci kvality a spoločenskej zodpovednosti. My sa ale nechystá- me na oddych ako príroda, práve naopak. V tomto období má veľa z nás plné ruky práceČítať viac…

18nov/17
titulka-KVALITA-2-2017

Časopis KVALITA 2-2017

Editorial Milí naši priaznivci, … a máme tu leto, čas dovoleniek a oddychu. Je to čas, kedy si priebežne rekapitulujeme, čo sme už tento rok urobili, čo nás ešte čaká a či to aj všetko zvládneme… po tej pracovnej stránke musíme a po tej súkromnej by sme radi. Na spestrenie letných dní sme pre vás pripravili pár zaujímavých príspevkov. AniČítať viac…

15máj/17
titulka-KVALITA-1-2017

Časopis KVALITA 1-2017

Editorial Milí naši priaznivci Dostáva sa Vám do rúk tohtoročné prvé číslo časopisu KVALITA a SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ. Vychádza v období, keď sa prebúdza príroda a jar je v plnom rozkvete. S týmto obdobím prichádza aj nová energia, ktorú mnohí z nás využívajú na zlepšenie kvality života, kde neodmysliteľne patria nielen pracovné aktivity, ale aj tie súkromné. Vyváženie pracovného a súkromnéhoČítať viac…

30jan/17
titulka-KVALITA-4-2016

Časopis KVALITA 4-2016

Editorial Milí čitatelia, nastáva čas prehodnotenia roku 2016. U každého z nás, či už v pracovnej, ale aj súkromnej oblasti, sa toho udialo určite veľa zaujímavého, a aj niečo, čo nevyšlo podľa vašich predstáv. Treba si však uvedomiť, že každý neúspech je často posilnením do budúcna. Posledné tohtoročné číslo časopisu KVALITA a spoločenská zodpovednosť je venovaná, ako už po mnohéČítať viac…

10nov/16
titulka-KVALITA-3-2016

Časopis KVALITA 3-2016

Editorial Milí čitatelia, do rúk sa Vám dostáva jesenné číslo nášho časopisu. Snažili sme sa zozbierať také články, aby si tam každý našiel to svoje. Určite sa už mnohí z Vás tešíte na pravidelný seriál od nášho stáleho a dlhoročného prispievateľa Mikuláša Čolláka. Jeho súpis praktických skúseností so systémami manažérstva a upozornenie ich nedostatkov pri aplikácii je veľmi dobrým pomocníkomČítať viac…

17júl/16
titulka-2-2016

Časopis KVALITA 2-2016

Editorial Ani sme sa nenazdali a máme tu leto a čas dovoleniek. I v tomto období sme pre Vás pripravili niekoľko zaujímavých článkov a informácií. Tentoraz ide o pestrú paletu oblastí, a tak veríme, že každý z Vás si tam nájde niečo pre seba. Úvod patrí už klasicky seriálu od nášho dlhoročného prispievateľa a člena Redakčnej rady, Ing. Mikuláša Čolláka.Čítať viac…

14apr/16
titulka-1-2016

Časopis KVALITA 1-2016

Editorial Milí priaznivci a priatelia kvality a spoločenskej zodpovednosti, konečne k nám zavítala jar a s ňou dostatok slniečka a energie pre ďalšie napredovanie a plnenie si plánov. V tomto čísle časopisu sme sa Vám snažili priblížiť dianie na Slovensku a v Čechách v oblasti kvality, environmentu, rizík a spoločenskej zodpovednosti. Všetky tieto aspekty idú spolu ruka v ruke. HneďČítať viac…

31dec/15

Časopis KVALITA 4-2015

Editorial Milí čitatelia, …a opäť je za nami ďalší rok. Každý z nás ho zhodnocuje, aký vlastne bol. Splnil naše očakávania, predsavzatia, plány? A čo nás čaká v tom nasledujúcom? Tieto isté otázky sme si položili i my – členovia redakčnej rady časopisu KVALITA a SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ. Avšak v prvom rade nám ide o to, aby sme prostredníctvom časopisu dokázaliČítať viac…

10okt/15

Časopis KVALITA 3-2015

Editorial Vážení čitatelia, jeseň je obdobím v roku, kedy sa najmä v pracovnej oblasti pokračuje v rozbehnutých aktivitách, dobieha sa zameškané, hodnotí, bilancuje, ale aj uvažuje, čo ešte treba stihnúť do konca roka, kam smerovať. Pre lepšie rozhodovanie, kam smerovať, najmä v oblasti manažérstva kvality a spoločenskej zodpovednosti, Vám prinášame v tomto čísle množstvo podnetov… Konečne sme sa dočkali. MámeČítať viac…

01júl/15

Časopis KVALITA 2-2015

Editorial Vážení čitatelia, opäť sa vám po niekoľkých mesiacoch, ktoré určite pre každého z nás neuveriteľne ubehli, ozývame  a podieľame sa s vami, našimi čitateľmi a priaznivcami, o zaujímavé informácie a poznatky. Akiste ste si všimli, že tento rok sme zmenili štruktúru, obsah i formu časopisu. Jedným z kľúčových prvkov je rozšírenie informácií a zaujímavostí v oblasti spoločenskej zodpovednosti, kdeČítať viac…