Ročník 2007

01jan/08

Časopis KVALITA 4-2007

Editorial Vážení čitatelia, každoročne je posledné, štvrté číslo nášho časopisu v určitej časti svojho obsahu trochu podobné tým z predchádzajúcich rokov, a to v časti, kde vás informujeme o udalostiach Európskeho týždňa kvality a Svetového dňa kvality. Podobné sú však len na prvý pohľad, v skutočnosti je to časť jedinečná a neopakovateľná. Predstavujeme výnimočných ľudí, víťazov súťaže Top manažér kvality a výnimočné organizácie, tvorivé pracovné tímy, čerstvých držiteľov NárodnejČítať viac…

01okt/07

Časopis KVALITA 3-2007

Editorial Vážení čitatelia, držíte v ruke najnovšie číslo časopisu KVALITA, ktorý už pätnásť rokov šíri povedomie kvality a jej systémov manažérstva. Veríme, že i tento raz bude pre vás zaujímavý a poučný. Veľký priestor (aj s pokračovaním v budúcom čísle) venujeme plánovaniu v procese samohodnotenia. Téma vyplynula z praxe a osobných skúseností jej autora. Nie menej zaujímavé sú i ďalšie príspevky, veď environmentálne správanie, lojalita zákazníkov či vplyv firemnej kultúryČítať viac…

01júl/07

Časopis KVALITA 2-2007

Editorial Vážení čitatelia, čas letných dní, oddychu, cestovania a načerpania nových pracovných síl je tu a aj tí najusilovnejší a najpracovitejší si uvedomujú, že na chvíľu sa treba zastaviť a dať priestor niečomu, čo si nemôžeme dovoliť každý deň, ale čo môže mať pre tie nasledujúce dni, týždne a mesiace veľký prínos. Na ten čas sa tešíme aj my v redakcii a sme radi, že spoločne s autormiČítať viac…

01apr/07

Časopis KVALITA 1-2007

Editorial Ako ďalej so slovenskou kvalitou? Keď začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia prognostici vyhlasovali, že koniec storočia a najmä 21. storočie sa bude vyznačovať snahou o kvalitu vo všetkých oblastiach ľudského konania, mnohým sa to zdalo byť prehnané, najmä ak si uvedomíme rad problémov súčasného sveta. Reálny život však ukázal a stále ukazuje, že na tejto prognóze nebolo nič nereálne a skutočne v kultúrnych krajináchČítať viac…