Ročník 2008

01jan/09

Časopis KVALITA 4-2008

Editorial Vážení čitatelia, určite ste zaznamenali, že rok 2008 je rokom revízie noriem ISO súboru 9000 a my aktuálne na túto skutočnosť v poslednom tohtoročnom čísle časopisu reagujeme. Aj keď revízia normy ISO 9001: 2008 nepriniesla veľké zmeny, veríme, že privítate informácie s ňou súvisiace. Venujeme im veľkú časť obsahu čísla aj preto, že Medzinárodná organizácia pre normalizáciu ISO i niektoré ďalšie odborné periodikáČítať viac…

01okt/08

Časopis KVALITA 3-2008

Editorial Vážení čitatelia, v predchádzajúcom čísle časopisu KVALITA sme vám na tomto mieste želali krásne leto, oddych, zážitky… Ani sme sa nenazdali a je tu jesenné obdobie – možno s trochou nostalgie, ale i naše aktuálne, jesenné číslo časopisu s množstvom nových informácií a názorov. O to sme sa v redakcii spoločne s autormi snažili. Od času, kedy prešla norma ISO 9001: 2000 poslednou revíziou, sa stretávame s rôznymiČítať viac…

01júl/08

Časopis KVALITA 2-2008

Editorial Vážení čitatelia, s prichádzajúcimi teplými, letnými dňami si robíme aj iné, nielen pracovné plány. Nech strávite dovolenkové dni na ďalekej pláži či v chládku našich krásnych hôr, veríme, že okrem obľúbenej oddychovej literatúry neodmietnete ani našu spoločnosť a pribalíte si do batožiny aj najnovšie číslo časopisu KVALITA. Tu je upútavka na jeho obsah: Z času na čas sa do značnej miery neopodstatnene hovoríČítať viac…

01apr/08

Časopis KVALITA 1-2008

Editorial Vážení čitatelia, dostáva sa vám do rúk prvé tohtoročné číslo časopisu KVALITA. Okrem jeho prípravy a konečnej realizácie sme v redakcii prežívali pozitívne chvíle a radostné dni spôsobené záujmom jeho nových abonentov z radov výrobných organizácií, úradov a inštitúcií i jednotlivcov. Dennodenne prichádzali požiadavky, objednávky aj na odber starších ročníkov a to je taký silný motivátor, že nám nedá nespomenúť tento fakt v úvodných slovách tohto čísla.Čítať viac…