Ročník 2009

01jan/10

Časopis KVALITA 4-2009

Editorial Milí čitatelia, záverečnou prácou pred zadaním do tlače každého čísla časopisu je napísať niečo na úvod. Úvodník by mal v krátkosti informovať čitateľa, čo sa dozvie na ďalších stránkach a možno aj trošku dozvedieť sa niečo z kuchyne redakcie. V minulosti sme mali články zadelené do viacerých rubrík tak, aby sme poskytli čo najviac informácií. To, čo vám ponúkameČítať viac…

01okt/09

Časopis KVALITA 3-2009

Editorial Milí čitatelia, je neuveriteľné ako ten čas uteká, leto je za nami a ani sa nenazdáme a máme tu zimu. Čo nám jeseň pripraví? Podľa reakcií podnikateľského sveta pociťujeme čoraz väčší záujem o vzdelávanie, o získavanie nových informácií a to nás vedie k názoru, že naše hospodárstvo opäť naberá smer pripomínajúci návrat na predchádzajúce pozície. U tých, čo ajČítať viac…

01júl/09

Časopis KVALITA 2-2009

Editorial Vážení čitatelia, nepatrí sa hneď na úvod ospravedlňovať, ale nedá nám to. Je nám ľúto, že toto číslo vychádza oneskorene ako je plánované. Vo všetkých periodikách okolo nás je mnohokrát spomínaná kríza a jej dôsledky. Tento dopad trochu cítime aj my, ale veríme, že je to len dočasné a k opätovnému rastu úrovne a potvrdeniu úspešnosti našich organizácií prispejeČítať viac…

01apr/09

Časopis KVALITA 1-2009

Editorial Vážení čitatelia! Býva dobrým zvykom, že v prvom čísle nového ročníka nášho časopisu nastanú zmeny v zmysle zlepšiť a zatraktívniť obsah jednotlivých článkov. Našou snahou je naďalej poskytovať aktuálne informácie z oblasti kvality, či zo zahraničia alebo z domova. Vo všetkých periodikách je v súčasnosti skloňované slovo ekonomická kríza. Ekonomická kríza znamená, že veľa činností, procesov je prehodnocovaných v zmysle nájsť rezervy tak, aby každá organizáciaČítať viac…