Ročník 2011

01jan/12

Časopis KVALITA 4-2011

Editorial Milí čitatelia, je to už naozaj dávno, čo sme sa v redakcii časopisu zaoberali myšlienkou robiť náš časopis nielen pre slovenských čitateľov, ale skúsiť rozšíriť abonentskú sieť aj v Českej republike. Už v minulosti boli súčasťou obsahu jednotlivých čísiel aj články nielen slovenských, ale i českých autorov a tieto boli uverejňované v českom jazyku. Od roku 2012 bude časopisČítať viac…

01okt/11

Časopis KVALITA 3-2011

Editorial Milí čitatelia, obdobie letných dovoleniek máme za sebou a s chuťou a plní síl sa púšťame do druhej polovice roka. Obdobie veľkého „boomu“ získať ISO certifikát je podľa všetkého za nami. Tí, čo certifikát chceli (museli) mať, už ho majú a sú spokojní, že im na stene visí dokument, ktorý ich oprávňuje byť členom tejto veľkej rodiny. Títo držiteliaČítať viac…

01júl/11

Časopis KVALITA 2-2011

Editorial Vážení čitatelia, keď sme začiatkom tohto roku hodnotili predchádzajúci ročník (a bolo to pozitívne hodnotenie) zamýšľali sme sa, čím a ako pozdvihnúť nielen jeho odbornú úroveň, ale aj zvýšiť jeho atraktívnosť. Oslovili sme na spoluprácu viacero významných spoločností a inštitúcií a výsledkom sú nielen reklamní partneri časopisu, ale aj prispievatelia odborných článkov, ktorí pomáhajú kreovať časopis. Teší nás záujemČítať viac…

01apr/11

Časopis KVALITA 1-2011

Editorial Milí čitatelia, sme tu opäť už s 19-tym ročníkom nášho časopisu. Pokúsime sa byť aj v tomto roku pre vás zdrojom informácií, inšpirácií a aj periodikom s priestorom pre vaše PR, pre odborné články a komentáre k nim. Certifikované spoločnosti a ich zavedený systém manažérstva kvality umožňuje odolávať tlakom ekonomickej recesie, a preto nepatria do rizikovej skupiny firiem. NaČítať viac…