Ročník 2013

01jan/14

Časopis KVALITA 4-2013

Editorial Milí čitatelia, je pre nás potešením, že na stránkach nášho časopisu vás môžeme informovať o významnom úspechu v oblasti zvýšenia povedomia o kvalite, o vládou Slovenskej republiky schválenom dokumente Národný program kvality SR na obdobie 2013 – 2016, ktorý úspešne predložil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, národný garant kvality. Ako koordinátor štátnej politiky, ktorý v nadchádzajúcom obdobíČítať viac…

01okt/13

Časopis KVALITA 3-2013

Editorial Milí čitatelia, leto je zvyčajne obdobím čerpania dovoleniek, naberania nových síl do druhej polovice roka, zamyslenia sa nad zrealizovanými udalosťami a aj obdobím opätovného naštartovania aktivít, ktoré by mali zaujať všetkých zainteresovaných a posunúť niekam ďalej. Veríme, že toto všetko máme za sebou a pre väčšinu z nás aj úspešne. Čo sme zaznamenali v našej kvalitárskej oblasti za poslednéČítať viac…

01júl/13

Časopis KVALITA 2-2013

Editorial Milí čitatelia, čo vám ponúkame v tomto čísle? Informácie zo zahraničia – vďaka súhlasu významného partnera, redakcie amerického časopisu Quality Progress, budeme, počnúc týmto číslom, uverejňovať preklady vybraných článkov. Teší nás pokračujúca spolupráca s Národným informačným strediskom podpory kvality v Českej republike pri uverejňovaní informácií z oblasti kvality za riekou Moravou, ale aj začínajúca spolupráca s Úradom pre normalizáciu,Čítať viac…

01apr/13

Časopis KVALITA 1-2013

Editorial Vážení čitatelia! Prvé číslo časopisu, oproti predchádzajúcemu ročníku, každoročne obsahuje vždy niečo nové. Snažíme sa o zmeny v zmysle zlepšenia a zatraktívnenia obsahu, poskytnutia viac článkov, viac aktuálnych informácií z oblasti kvality či zo zahraničia, alebo z domova. Od ďalšieho čísla budeme pravidelne uverejňovať to najlepšie z časopisu QUALITY PROGRESS, našim zmluvným partnerom, predstavíme Národný program kvality SR aČítať viac…