Ročník 2014

01jan/15

Časopis KVALITA 4-2014

Editorial Milí čitatelia, milí priaznivci kvality a časopisu KVALITA Pre mnohých z vás bol tento rok inšpiratívny, úspešný, výnimočný, ale bohužiaľ aj smutný… do „kvalitárskeho“ neba nám navždy odišli vzácni ľudia, ktorí nielen svojou odbornosťou, ale aj ľudskosťou prispeli k rozvoju manažérstva kvality – Ladislav Majchrák, Matej Bílý, Peter Frischer. Svojim osobným príkladom zostali vzorom pre nás všetkých a toČítať viac…

01okt/14

Časopis KVALITA 3-2014

Editorial Milí čitatelia, jeseň je plná nových aktivít, významných udalostí. O čom si môžete prečítať v tomto čísle? Napríklad o rozdieloch medzi prvým návrhom normy pre systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako ISO/CD 45001 a platnou normou OHSAS 18001. Robíte správne veci správne, a napriek tomu to nestačí. V článku „Kvalita nielen pre stredných a veľkých“ nájdeteČítať viac…

01júl/14

Časopis KVALITA 2-2014

Editorial Milí čitatelia, držíme v ruke 2. tohtoročné číslo časopisu KVALITA. Nájdeme v ňom pestrú paletu článkov, ktoré sa zaoberajú aktuálnymi témami z rôznych oblastí, ktoré určite zaujmú manažmenty našich firiem. Nejde však iba o toto číslo. Hlavné krédo všetkých, ktorí s časopisom žijeme, je: „Zachovať a vylepšovať kvalitu KVALITY.“ Ako to dosiahneme? Predovšetkým sledovaním diania v okolitom odbornom sveteČítať viac…

01apr/14

Časopis KVALITA 1-2014

Editorial Prvé číslo v roku 2014. Posledné číslo jednej 22-ročnej éry. Pestrá kytica príspevkov. Začíname šiestym pokračovaním série článkov na tému: Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov. Tak trochu v stredobode je téma bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, z hľadiska praxe i normy. A k tomu starostlivosť o zdravie a pohodu vážne a dlhodobo chorých, pohľad na kvalitu vČítať viac…