Ročník 2015

31dec/15

Časopis KVALITA 4-2015

Editorial Milí čitatelia, …a opäť je za nami ďalší rok. Každý z nás ho zhodnocuje, aký vlastne bol. Splnil naše očakávania, predsavzatia, plány? A čo nás čaká v tom nasledujúcom? Tieto isté otázky sme si položili i my – členovia redakčnej rady časopisu KVALITA a SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ. Avšak v prvom rade nám ide o to, aby sme prostredníctvom časopisu dokázaliČítať viac…

10okt/15

Časopis KVALITA 3-2015

Editorial Vážení čitatelia, jeseň je obdobím v roku, kedy sa najmä v pracovnej oblasti pokračuje v rozbehnutých aktivitách, dobieha sa zameškané, hodnotí, bilancuje, ale aj uvažuje, čo ešte treba stihnúť do konca roka, kam smerovať. Pre lepšie rozhodovanie, kam smerovať, najmä v oblasti manažérstva kvality a spoločenskej zodpovednosti, Vám prinášame v tomto čísle množstvo podnetov… Konečne sme sa dočkali. MámeČítať viac…

01júl/15

Časopis KVALITA 2-2015

Editorial Vážení čitatelia, opäť sa vám po niekoľkých mesiacoch, ktoré určite pre každého z nás neuveriteľne ubehli, ozývame  a podieľame sa s vami, našimi čitateľmi a priaznivcami, o zaujímavé informácie a poznatky. Akiste ste si všimli, že tento rok sme zmenili štruktúru, obsah i formu časopisu. Jedným z kľúčových prvkov je rozšírenie informácií a zaujímavostí v oblasti spoločenskej zodpovednosti, kdeČítať viac…

01apr/15

Časopis KVALITA 1-2015

Editorial Milí čitatelia Držíte v rukách prvé číslo časopisu v roku 2015. Určite ste si všimli, že prešiel zmenou – zmenil sa názov, dizajn a najmä obsah časopisu. Dôvodom bola skutočnosť, že sa snažíme reagovať na súčasné trendy a riešenie súčasných prístupov v daných problematikách. Nakoľko sa pôvodný názov časopisu rozšíril o názov spoločenská zodpovednosť, venovali sme v tomto čísleČítať viac…