Ročník 2014

04mar/15
Hlavne nedostatky pri uplatnovani manazerskych systemov

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov (9. časť)

Mikuláš Čollák MASM Michalovce resumé V tomto pokračovaní sa zameriame na procesy súvisiace so zodpovednosťami a oprávneniami, s pozíciou a úlohami predstaviteľov manažmentu – dôležitých postáv v manažérskych systémoch. Pri týchto procesoch sa môžeme stretnúť so širokou paletou nedostatkov, teda nezhodných postupov a chýb. Pre čitateľov, ktorým sa dostalo do rúk iba toto číslo: od začiatku seriálu zachovávame číslovanie názvovČítať viac…

28feb/15

ISO/DIS 14001:2014 – jak na rizika v systémech environmentálního managementu

Jiří Welszar Lloyd’s Register Quality Assurance Lead Assessor resumé Červencovým vydáním ISO/DIS 14001:2014 jsme opět postoupili v procesu revize této normy určené pro systémy environmentálního managementu. Cílem tohto dalšího příspěvku je zamyšlení nad rizikami v systémech environmentálního managementu. Dosavadní pojetí environmentálních rizik u organizací, které mají certifikovaný systém environmentálního managementu, bylo převážně zaměřeno na havarijní připravenost. Toto pojetí vychází zČítať viac…

24feb/15

Návrh opatrení na úpravu dispozičného riešenia odbytového skladu

Filip Galgóci Materiálovotechnologická fakulta STU študent resumé Súčasné podnikateľské prostredie je vysoko konkurenčné, dynamické a globálne. Ak chce byť podnik na trhu úspešný, tak vo väčšine prípadov už nestačí vyrábať len lacné a štandardné výrobky vo veľkých sériách. A tak sú podniky, okrem vysoko kvalitných výrobkov širokého sortimentu, nútené vyrábať stále v menších výrobných dávkach. Oblasť logistiky a skladového hospodárstvaČítať viac…

20feb/15

Systém managementu kvality – Záhuba malých firem?

Ivo Šnajdr spolupracovník DTO CZ s.r.o., nezávislý konzultant systémů managementu resumé Podmínky, za kterých systém managementu kvality bude přínosem i pro malé a mikrofirmy. Systém managementu kvality je passé, nastoluje zbytečnou administrativu, hodí se jen pro výrobní podniky a ještě k tomu jen pro ty větší. Pokud se pohybujete v oblasti poradenství nebo certifikace managementu kvality, určitě se setkáváte sČítať viac…

16feb/15

Využitie dopytovo orientovanej metódy návrhu k definovaniu požiadaviek na produkt

Lukáš Kamenický Technická univerzita v Košiciach doktorand Juraj Sinay Technická univerzita v Košiciach vedúci katedry resumé Dnešný svet výroby a obchodu je podmienený plnením požiadaviek a potrieb zákazníkov. Potreby a požiadavky zákazníkov sa stávajú čoraz viac komplexnejšími. Hranice systémov sa rozširujú a je ich stále viac náročné správne definovať. Počet zainteresovaných strán sa v poslednej dobe taktiež zvýšil. Hľadanie vzájomnýchČítať viac…

12feb/15

Národná cena SR za kvalitu 2014 pozná svojich víťazov

Katarína Kašubová Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR útvar kvality Katarína Verešová Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR útvar kvality resumé Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlásil 20. novembra 2014 výsledky Národnej ceny SR za kvalitu 2014, Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť 2014 a ďalších súťaží v oblasti kvality vyhlasovanýchČítať viac…

08feb/15

Nejlepší firmy a organizace si převzali ocenění „Excelentní firma“ a „Společenskyodpovědná firma“

Tomáš Kouřil www.npj.cz Na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu byly 25. listopadu 2014 oceněny nejlepší firmy a organizace v programech Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost. V jediné soutěži firem pořádané v ČR podle mezinárodně platných pravidel – Národní ceně kvality ČR – získali v jubilejním 20. ročníku ocenění „Excelentní firma“ společnosti HYUNDAIČítať viac…

04feb/15

Galavečer s Českou kvalitou

David Kubla Národní středisko podpory kvality odborný pracovník Letošní 12. ročník tradičního Galavečera s Českou kvalitou rozšířil portfolio výrobků a služeb, které mají právo používat logo Programu Česká kvalita. V době, kdy počet nekvalitních a nebezpečných výrobků na trhu výrazně roste, je to pro spotřebitele nepochybně dobrá zpráva a důkaz toho, že české firmy jsou schopny dodávat produkty plně srovnatelnéČítať viac…

28jan/15

U malých a středních podniků postupně narůstá povědomí o společenské odpovědnosti

Lucie Mádlová ČSJ, Národní středisko podpory kvality specialistka na společenskou odpovědnost Řada malých a středních podnikatelů uplatňuje odpovědné chování jako standardní součást řídících procesů. Oproti velkým podnikům se však jedná většinou o méně formální a intuitivní přístup. Odpovědné chování je jim mnohdy přirozené a vlastní. Neinformují o něm v rozsáhlých zprávách o společenské odpovědnosti. Podnikají odpovědně a se ctí. PůsobíČítať viac…

24jan/15

Český systém kvality služeb pomáhá organizacím cestovního ruchu zlepšovat služby

Jan Miler Lloyd’s Register Quality Assurance Assessment Manager Cestovní ruch je dnes nedílnou součástí národního hospodářství a v regionech s nízkou industrializací tvoří nejen významnou část příjmů obyvatelstva, ale podílí se také na obnově místních tradic, kulturního a společenského života. Mají-li být české regiony úspěšné, musí být jejich nabídka pro návštěvníky dostatečně atraktivní, což vedle investic do kvalitní infrastruktury lzeČítať viac…