4-2014

20jan/15

Kvalita a cena

Pavel Blecharz VŠB–TU Ostrava vysokoškolský pedagog resumé Tento článek má za cíl ukázat, že levný výrobek nemusí znamenat vždy to, že zákazník ušetří. Jednoduchým způsobem je zde ukázáno vyčíslení finanční ztráty z nedostatečné kvality v porovnání s ideálním výrobkem, kde je kvalita 100%. Pokud je pak tato ztráta započtena do jednotkové ceny výrobku, dostáváme skutečnou cenu, kterou by zákazník zaplatilČítať viac…

16jan/15

Synchronizácia riadenia zásob

Marcela Malindžáková Technická univerzita v Košiciach, F BERG, Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov, odborný asistent resumé Pohľad na podnik z čisto účtovníckeho hľadiska vedie k takým negatívnym javom ako minimalizácia nákladov naprieč celým podnikom, čo nemusí nevyhnutne znamenať minimalizáciu celkových nákladov podniku. Rovnako maximalizácia všetkých potenciálnych zdrojov v podniku môže viesť k hromadeniu zásob a skladovaniu, čo znižuje flexibilituČítať viac…

12jan/15

XI. národná konferencia o kvalite

Katarína Kašubová Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR útvar kvality Katarína Verešová Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR útvar kvality resumé „Kvalitou k výnimočnosti a spoločenskej zodpovednosti“ – to bolo mottom XI. národnej konferencie o kvalite, ktorá združila nielen „kvalitárov“ z rôznych kútov Slovenska, aby si vymenili skúsenosti a dozvedeli sa o nových projektoch v oblasti zvyšovania kvalityČítať viac…

08jan/15

The best student´s project 2014

Yulia Šurinová Úspešné ukončenie 1. ročníka súťaže 13. októbra 2014 sa v Trnave na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU zišli autori najlepších diplomových a bakalárskych prác, prihlásených do súťaže „The best student´s project 2014“. Súťaž bola organizovaná nadšencami z praxe, ktorí chceli absolventom a študentom vysokých škôl pomôcť sa zviditeľniť, ukázať svoje zaujímavé projekty a do budúcna viac prepojiť prax aČítať viac…

04jan/15

Zvládanie kompetenčných výziev

Milan Šesták Slovenská spoločnosť pre kvalitu prezident XXI. ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality 12. – 13. november 2014, Štrbské Pleso Kvalita ako technická disciplína bola vždy oblasťou, ktorá vyžadovala špecifické vedomosti a znalosti, navyše podporené dostatočným množstvom skúseností. Odovzdávanie poznatkov záviselo najmä od práce so skúsenými a zanietenými kolegami, ktorí boli nielen zdrojom poznania, ale aj inšpirácie.Čítať viac…