Ročník 2014

20jan/15

Kvalita a cena

Pavel Blecharz VŠB–TU Ostrava vysokoškolský pedagog resumé Tento článek má za cíl ukázat, že levný výrobek nemusí znamenat vždy to, že zákazník ušetří. Jednoduchým způsobem je zde ukázáno vyčíslení finanční ztráty z nedostatečné kvality v porovnání s ideálním výrobkem, kde je kvalita 100%. Pokud je pak tato ztráta započtena do jednotkové ceny výrobku, dostáváme skutečnou cenu, kterou by zákazník zaplatilČítať viac…

16jan/15

Synchronizácia riadenia zásob

Marcela Malindžáková Technická univerzita v Košiciach, F BERG, Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov, odborný asistent resumé Pohľad na podnik z čisto účtovníckeho hľadiska vedie k takým negatívnym javom ako minimalizácia nákladov naprieč celým podnikom, čo nemusí nevyhnutne znamenať minimalizáciu celkových nákladov podniku. Rovnako maximalizácia všetkých potenciálnych zdrojov v podniku môže viesť k hromadeniu zásob a skladovaniu, čo znižuje flexibilituČítať viac…

12jan/15

XI. národná konferencia o kvalite

Katarína Kašubová Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR útvar kvality Katarína Verešová Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR útvar kvality resumé „Kvalitou k výnimočnosti a spoločenskej zodpovednosti“ – to bolo mottom XI. národnej konferencie o kvalite, ktorá združila nielen „kvalitárov“ z rôznych kútov Slovenska, aby si vymenili skúsenosti a dozvedeli sa o nových projektoch v oblasti zvyšovania kvalityČítať viac…

08jan/15

The best student´s project 2014

Yulia Šurinová Úspešné ukončenie 1. ročníka súťaže 13. októbra 2014 sa v Trnave na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU zišli autori najlepších diplomových a bakalárskych prác, prihlásených do súťaže „The best student´s project 2014“. Súťaž bola organizovaná nadšencami z praxe, ktorí chceli absolventom a študentom vysokých škôl pomôcť sa zviditeľniť, ukázať svoje zaujímavé projekty a do budúcna viac prepojiť prax aČítať viac…

04jan/15

Zvládanie kompetenčných výziev

Milan Šesták Slovenská spoločnosť pre kvalitu prezident XXI. ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality 12. – 13. november 2014, Štrbské Pleso Kvalita ako technická disciplína bola vždy oblasťou, ktorá vyžadovala špecifické vedomosti a znalosti, navyše podporené dostatočným množstvom skúseností. Odovzdávanie poznatkov záviselo najmä od práce so skúsenými a zanietenými kolegami, ktorí boli nielen zdrojom poznania, ale aj inšpirácie.Čítať viac…

28nov/14
Hlavne nedostatky pri uplatnovani manazerskych systemov

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov (8. časť)

Mikuláš Čollák MASM Michalovce resumé Čas rýchlo plynie. Ani sme sa nenazdali a už sú to dva roky, odkedy uverejňujeme seriál o nedostatkoch pri uplatňovaní manažérskych systémov. Okruhy nedostatkov, čo sú vlastne  názvy kapitol, sú výsledkom pozorovaní autora pri návštevách mnohých firiem – od Michaloviec do Bratislavy až po Medzilaborce. Ako je zrejmé z tohto pokračovania, nedarí sa vytvárať legislatívneČítať viac…

24nov/14

Prvý návrh normy ISO pre systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je už k dispozícii

Vladimír Žabár Lloyd’s Register Quality Assurance Lead Assessor resumé Nová norma ISO 45001, vychádzajúca zo známej normy OHSAS 18001 stanovujúcej požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bola 17. 7. 2014 vydaná ako tzv. Návrh komisie (Committee Draft, CD). Je to prvý významný krok na ceste k publikovaniu normy ISO 45001 naplánovaného na september 2016. Vo svojomČítať viac…

20nov/14

Vymezení shody, neshody a řízení neshodné produkce

Tomáš Mašek Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta doktorand Václav Legát Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta profesor resumé Příspěvek je zaměřený obecně na shodu, neshodu systémů a produkce a dále na řízení neshodné produkce vycházející z normy ISO 9001, která v dnešní době představuje významnou část v oblasti kladení požadavků na systém managementu kvality. V příspěvku jsouČítať viac…

16nov/14

Kusy, kusy, kusy! Stačí to?

Vplyv produktivity a kvality na výkon linky – simulácia Ján Burieta IPA Slovakia, s.r.o. projektový manažér resumé Pre mnoho manažérov firiem je prvoradý výkon výroby – kusy a kvalita často zostáva až na druhom, prípadne ďalšom mieste. Preto som sa rozhodol zistiť veľkosť vplyvu produktivity a kvality na výkon výrobnej linky praktickým riešením. Na vytvorených simulačných modeloch linky je ukázanéČítať viac…

12nov/14

ISO/DIS 14001:2014 nové příležitosti v EMS

Jiří Welszar Lloyd’s Register Quality Assurance Lead Assessor resumé Červencovým vydáním ISO/DIS 14001:2014 jsme opět postoupili v procesu revize této normy určené pro systémy environmentálního managementu. Co nového to přineslo a na co se již nyní zaměřit? O novinkách, spojených s použitím závazného vnitřního uspořádání norem ISO dle Annexu SL, již bylo napsáno mnohé. Cílem tohoto a následujících příspěvků jeČítať viac…