Ročník 2014

08nov/14

Najlepšie organizácie dokázali svoju výnimočnosť

Katarína Kašubová Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR odbor kvality Katarína Verešová Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR odbor kvality Niet pochýb, že každý subjekt s cieľom zvyšovania svojej konkurencieschopnosti a plnenia požiadaviek svojich zákazníkov využíva všetky dostupné nástroje a metódy, ako posilniť svoju pozíciu na trhu. Kvalita je pritom prioritou a jednoznačným meradlom efektívnosti a účinnosti organizácie.Čítať viac…

04nov/14

Kvalita a BOZP – neoddeliteľné súčasti integrovaného systému manažérstva v praxi

Bezpečnostná stúpačka i kotviaci bod zároveň – výsledky skúšok Alojz Jančík Elektrovod Žilina, a.s. manažér kvality resumé Článok na konkrétnom príklade poukazuje na opodstatnenosť integrácie jednotlivých zložiek riadenia organizácie, ako sú kvalita, environment, BOZP a ďalšie, pretože sú súčasťou celkového riadenia organizácie. Z pohľadu samotnej organizácie, ale aj celospoločenského hľadiska sú jednotlivé zložky riadenia tak úzko prepojené, že je niekedyČítať viac…

28okt/14

Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania, o.z. oslávilo prvé narodeniny

Iveta Paulová Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania, o.z. predseda Občianske združenie Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania, o.z. (ďalej len CVZP) bolo založené v septembri 2013. Ide o dobrovoľné, verejnoprospešné, neziskové, demokratické a nepolitické záujmové združenie občanov a právnických osôb, ktorí majú záujem podporovať aktivity súvisiace so zlepšovaním kvality produktov, služieb, procesov, organizácií, kvality života. Dôraz je kladený na výnimočnosť organizáciiČítať viac…

24okt/14

Zvyšovanie ľudskej spoľahlivosti je nikdy nekončiaca cesta

Viera Šuvadová Slovenské elektrárne, a.s.,  člen skupiny Enel centrálny koordinátor pre program spoľahlivosti ľudského činiteľa resumé Príspevok hovorí o tom, akým spôsobom je v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny Enel (SE, a.s.) zavedený Program spoľahlivosti ľudského činiteľa (Program). Stručne popisuje „čo je to program spoľahlivosti ľudského činiteľa“, aké nástroje sú používané v rámci zvyšovania spoľahlivosti, čo je to ľudskáČítať viac…

20okt/14

Procesne a zákaznícky orientovaná organizácia

Pavol Strýček Management Systems, s.r.o. riaditeľ resumé Procesne a zákaznícky orientovaná organizácia pozná požiadavky zákazníka a podľa toho prispôsobuje svoju internú organizáciu, aby ich najlepšie plnila. Služba zákazníkovi je povýšená nad službu hierarchii. Jednoduché a logické. Zmeniť organizáciu na tento model vyžaduje znalých lídrov schopných neustále hľadať potenciál na zlepšenie, motivovať, efektívne komunikovať a konať – robiť rozhodnutia a zmeny.Čítať viac…

16okt/14

Kvalita nielen pre stredných a veľkých

Peter Kormanec IPA Slovakia, s.r.o. projektový manažér resumé Určite poznáte definície Kvality popísané v mohutných zborníkoch typu ISO. Možno ste prečítali aj niekoľko bestsellerov o tom, ako dosiahnuť špičkovú úroveň kvality ponúkaných produktov. Ak Vám však aj naďalej chýba pocit, že robíte správne veci správne, v článku nájdete nový pohľad na atribúty toho, čo je kvalitný produkt a kedy saČítať viac…

12okt/14

Kvalitní a bezpečná montáž: Licenční značka Kvalitní a bezpečná montáž – Program Česká kvalita

Lubomír Krůta Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. manažer produktu SŘ Licenční značka Kvalitní a bezpečná montáž patří mezi přijaté značky v rámci Programu Česká kvalita. Tento program je součástí Národní politiky kvality a podporuje poskytování kvalitních služeb. Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. (dále jen EZÚ) je správcem Licenční značky Kvalitní a bezpečná montáž a jedinečnost této licenční značky si EZÚ chrání iČítať viac…

08okt/14

Výroba kvality

Jaroslav A. Jirásek profesor resumé Zamyšlení profesora Jaroslava A. Jiráska, dlouholetého partnera a přispívatele ostravských konferencí Kvalita – Quality. Určeno pro 23. ročník Kvalita – Quality 2014. Úvodem Skončila se druhá světová válka hanebnou porážkou Japonska. Dříve uctívaní vojáci se stali terčem pohrdání. Fučida, který vedl letadla ke lstivému přepadu americké havajské základny Pearl Harbour, se stal katolickým knězem. DoČítať viac…

04okt/14

Kvalita a predstihová inovácia – Quality and Leading Innovation QaLI – QWPL´2014

Kristina Zgodavová Technická univerzita Košice vysokoškolský pedagóg V rámci Národného programu kvality Slovenskej republiky, odbornej skupiny Vzdelávanie, Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta a Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovo hospodárska fakulta so sídlom v Košiciach usporiadala v dňoch 18. a 19. septembra v Košiciach medzinárodnú vedeckú konferenciu. Zakladateľmi a zároveň odbornými garantmi tohto projektu sú prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD.Čítať viac…

24aug/14
Hlavne nedostatky pri uplatnovani manazerskych systemov

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov (7. časť)

Mikuláš Čollák MASM Michalovce resumé V tomto pokračovaní seriálu o chybách a nezhodách sa zameriame na plánovanie v manažérskych systémoch. S plánovaním úzko súvisí i teória a prax zmien. Väčšine čitateľov časopisu KVALITA je známy PDCA cyklus, preto mi prepáčia malú exkurziu pre tých, ktorí náš kruh nepoznajú. Cyklus sme demonštrovali v príklade 39 (číslo 1/2014). Zopakujeme si jeho podstatu.Čítať viac…