Ročník 2014

28apr/14

KAMISHIBAI „štíhly“ prístup k auditovaniu procesov

Marián Drábik Materiálovo technologická fakulta STU študent Yulia Šurinová Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality Materiálovo technologická fakulta vysokoškolský učiteľ resumé Zavádzanie prvkov štíhlej výroby a administratívy pomáha mnohým organizáciám skracovať čas medzi zákazníkom a dodávateľom tým, že eliminuje plytvanie v reťazci medzi nimi. Cieľom tohto príspevku je priblížiť čitateľovi štíhly spôsob auditovania so zapojením predstaviteľov rôznych úrovní organizačnej štruktúry pomocouČítať viac…

24apr/14

Sestry v ZSS – nástroj kvality v starostlivosti o vážne a dlhodobo chorých

Zuzana Fabianová Ošetrovateľské centrum/ZSS Slnečný dom, n.o. predstaviteľ manažmentu pre kvalitu resumé Vážne a dlhodobo chorého seniora si v nemocnici dlho „nepodržia“. Po zvládnutí akútnych zdravotných ťažkostí hospitalizácia končí a veľmi rýchlo nastupuje problém zabezpečenia adekvátnej ošetrovateľskej starostlivosti. Blízki pacientov by chceli veriť, že v zariadeniach sociálnych služieb je primeraná odborná pomoc štandardom. To sú ich očakávania. Aká je všakČítať viac…

20apr/14

Kvalitou k vyšší výkonnosti

R. Petříková odborný garant konference S tímto tématem vstoupí do svého 23. ročníku připravovaná konference s mezinárodní účastí KVALITA – QUALITY 2014. Tato se uskuteční tradičně v Ostravě ve dnech 13. – 14. května 2014. Abychom lépe dostáli zvolenému tématu konference, připravili jsme pro tento ročník řadu programových změn. Jedním z klíčových záměrů je především vytvořit širší prostor pro výměnuČítať viac…

12apr/14

Vznik Centra excelence při České společnosti pro jakost

Jan Taraba Národní informační středisko podpory kvality ředitel resumé Pro české firmy se otevírá cesta k výraznému zvýšení efektivity i zisku. Rada kvality České republiky, Česká společnost pro jakost a Sdružení pro oceňování kvality oznámily na konci minulého měsíce zahájení plného provozu prvního Centra excelence EFQM v České republice. Pro české firmy a podnikatelé se tím otvírá cesta ke sdíleníČítať viac…

08apr/14

World Café (Kaviareň sveta)

Peter Neuhybel TIMAN s.r.o. konzultant resumé V predchádzajúcich číslach časopisu KVALITA sme predstavili niekoľko kreatívnych postupov vhodných na generovanie nápadov a inováciu produktov, služieb alebo pracovných postupov. Väčšina techník, ktoré sme opísali, sa využíva v skupine 10 až 15 účastníkov, vo výnimočných prípadoch s tímom 20 účastníkov. Technika popísaná na nasledujúcich stranách využíva potenciál veľkej skupiny ľudí, ktorých názory násČítať viac…

04apr/14

Niekoľko slov ku knihe Audity kvality

Mikuláš Čollák konzultant pre manažérske systémy Je nesporné, že interný audit manažérskych systémov je najlepšou metódou pre uplatnenie trvalého zlepšovania v organizácii. A je jedno, o akú organizáciu ide: výrobnú firmu, ministerstvo, poskytovateľa služieb, úrad, školu, či futbalový klub. Ba dokonca i v rodine sa interný audit dá uplatniť. Ide totiž o cieľavedomý, plánovitý proces, pri ktorom posudzujeme možnosť zlepšeniaČítať viac…