1-2015

12apr/15

DIS 9001/14001:2014 o krok vpred k novým štandardom

Juraj  Kliment Lloyd´s Register Quality Assurance Lead Assessor     Jiří Bašta Lloyd´s Register Quality Assurance Technical manager resumé Po prvýkrát  ISO organizácia dáva možnosť širokému spektru používateľov nazrieť do procesu revízie najpoužívanejších štandardov  ISO 9001 a ISO 14001 prostredníctvom publikovania  štandardu v jednotlivých fázach tohto procesu. Obidva uvedené štandardy prešli po úspešnom pripomienkovaní do fázy prípravy na vydanie finálneho návrhuČítať viac…

08apr/15

Kvalita života v Norsku

Martina Ortová Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta odborná asistentka resumé Článek se zabývá kvalitou života v  Norsku a je rozdělen na dvě zásadní části.  V první části je nezbytně nutné si stručně vymezit pojem kvalita života, který se jeví jako značně neuchopitelný. V druhé části se článek věnuje osobnímu pohledu na kvalitu života v Norsku, jež může autorka poskytnoutČítať viac…

04apr/15

Kvalita je radost

Růžena Petříková Rada kvality ČR místopředseda RK ČR odborný garant konference „I u nás se totiž dají snít sny, pro některé z nás se dokonce stávají realitou, realita životem a život radostí…“ Přesně řečeno, kvalita by měla radostí být… a měla by se projevit přinejmenším v našem díle, produktech, službách a  dlouhodobě možná i v našich dětech… V pravdě tomuČítať viac…