2-2015

14sep/15

Najviac si cením človeka a život sám

Gordana Turuk výnimočnosť, jedinečnosť, charizma, nevyčerpateľná energia, entuziazmus, ľudskosť… Iveta Paulová predseda Centra výnimočnosti a zodpovedného podnikania, o. z. Keď sa pripravoval obsah tohto čísla časopisu, rátala som s tým, že nosným príspevkom bude moje vyznanie k výnimočnej a jedinečnej osobnosti. Toto rozhodnutie sa vo mne zrodilo už pred niekoľkými mesiacmi, kedy som mala možnosť na jednej akcii sa zoznámiťČítať viac…

02sep/15

Podnikové školy firmy Baťa jako inspirace pro současné odborné vzdělávání

Gabriela Končitíková Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně studentka doktorského programu Šárka Janků Vysoká škola podnikání, a.s. pedagogický pracovník Růžena Petříková Vysoká škola podnikání, a.s. vedouci sekce Kvalita a výrobní procesy resumé Baťova soustava řízení je i v současnosti fenoménem, který nebyl doposud překonán. Tomáš Baťa a jeho firma je většinou spojována s výrobou, řízením výroby a procesy. Sám Tomáš BaťaČítať viac…

31aug/15
Hlavne nedostatky pri uplatnovani manazerskych systemov

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov 11. časť

Mikuláš Čollák MASM Michalovce redakcia@casopiskvalita.sk resumé Seriál o nedostatkoch (nezhodách a chybách) v praxi manažérskych systémov pokračuje a v tomto čísle sa zameriame na prácu s ľuďmi. Ide o azda najvýznamnejší komplex procesov manažérstva. Suroviny i pomocné látky vstupujúce do výrobného procesu vieme špecifikovať – a keď to nie je možné, vieme proces validovať, t.j. nastaviť tak, aby výstup zČítať viac…

24aug/15

Leadership v kontextu ISO 9001:2015

Jan Miler Lloyd’s Register Quality Assurance Lead Assessor Problematice řízení lidských zdrojů, do jejíhož rámce zapadá i v současné době stále diskutovanější leadership, je v rámci řady norem ISO 9001 věnována od jejich samotného vzniku patřičná pozornost. V průběhu jejich existence se však v souvislosti s měnícím se politickým i tržním prostředím pohled na tuto problematiku významně mění. Abychom siČítať viac…

20aug/15

Návrh na zefektívnenie procesu pretypovania vulkanizačných lisov pomocou metodiky SMED

Ján Juroš MTF STU Trnava Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu doktorant Helena Makyšová MTF STU Trnava Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu zástupkyňa riaditeľky UPIM pre transfer poznatkov resumé Cieľom článku je návrh na zefektívnenie pretypovania na vulkanizačných lisoch v podniku ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s. Trnava. V úvode sú zadefinované pojmy týkajúce sa štíhlej výroby a jej dôležitosť pre podnik.Čítať viac…

14aug/15

Presun výroby z pohľadu kvality

Michal Čierny Askoll Slovakia s.r.o. manažér kvality a environmentu resumé Presun výroby je proces, ktorý sa spája s rôznymi aktivitami, no nie pre všetkých zúčastnených aj príjemnými. V článku som sa venoval tejto problematike z pohľadu kvality. Snažil som sa identifikovať fázy, ktoré sú súčasťou presunu výroby a doplniť  ich o pracovné balíky a úlohy, ktoré sa identifikovali pri presuneČítať viac…

12aug/15

Plánovanie prechodu na ISO 9001/14001:2015

Juraj Kliment Lloyd’s Register Quality Assurance Lead Assessor Jiří Bašta Lloyd’s Register Quality Assurance Technical manager resumé Pracovné skupiny ISO organizácie sa aktuálne sústredia na predposlednú etapu revízie najpoužívanejších štandardov ISO 9001 a ISO 14001, a to na vydanie finálneho návrhu medzinárodného štandardu (FDIS). V súvislosti s výraznými zmenami v štruktúre, ako aj požiadavkách nových návrhov noriem je nevyhnutné priblížiťČítať viac…

10aug/15

Kvalitárske poviedky SCIence CHIchtion – ROHY

Mikuláš Čollák MASM Michalovce Zvykli sme stretávať ľudí, ktorým príroda posadila na krky najrozmanitejšie geometrické telesá. Jeden sa na vás pozerá očami zasadenými do kvádra, ďalší vrtí guľovitou hlavou, iný sa pýši lebkou tvaru rotačného elipsoidu. Každý z nás je akosi formovaný už od narodenia. Ale s kolegom Mišom, zmocnencom pre kvalitu, sa začalo diať čosi zvláštne, takpovediac zo dňaČítať viac…

04aug/15

Preprojektovanie procesov v organizáciách verejnej správy

Ľubomír Plai národný korešpondent CAF za SR expert na verejnú správu resumé Keď sa pozrieme na úlohu CAF-u pri depolitizácii štátnej služby v jednotlivých členských krajinách Európskej únie, musíme si položiť zásadnú otázku: Akou cestou sa pri aplikácii CAF-u musíme uberať? Je  nespokojnosť občanov, podnikateľov a živnostníkov s verejnou správou, s kvalitou a dostupnosťou verejných služieb taká veľká, že nápravaČítať viac…

28júl/15

Súťaž Top manažéri kvality roka 2015

Katarína Kašubová Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR útvar kvality Katarína Verešová Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR útvar kvality Kvalita je pre zákazníkov téma číslo jedna dennodenne. Bola by to pekná predstava žiť vo svete, kde nie je potrebné riešiť reklamácie a nekvalitné produkty, ale keďže nežijeme v ideálnom svete, aj tieto záležitosti občas patria ku kúpeČítať viac…