3-2015

08dec/15

Pohľad na revíziu ISO 9001:2015

Jozef Grauzeľ MASM – Systémy kvality resumé ISO 9001:2015 standard view is based on draft of ISO/FDIS 9001:2015 standard. The article is focused to crucial change presented at draft standard, relate to for example quality management proceses included into organization business processses, management commitment. The changes also related to approach based on risk at quality management significant activities and relatedČítať viac…

05dec/15
Hlavne nedostatky pri uplatnovani manazerskych systemov

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov 12. časť

Mikuláš Čollák MASM Michalovce redakcia@casopiskvalita.sk resumé Seriál o nedostatkoch (nezhodách a chybách) v praxi manažérskych systémov pokračuje. V tomto čísle sa zameriame na chyby, ale uvedieme aj pozitívne príklady k procesu vzdelávania ľudí vo firmách. Je to bezpochyby mimoriadne dôležitý proces. Veď je zrejmé, že na kvalifikačnej úrovni a na praktických zručnostiach závisí plynulosť a kvalita prevádzky alebo poskytovanej služby.Čítať viac…

03dec/15

Kvalitárske poviedky SCIence CHIchtion – LEKTOR

Mikuláš Čollák MASM Michalovce Lektor zasadol za katedru. Bol skúsený prednášateľ, školenia viedol už dlhé roky. I poslucháči boli vyspelí – niekoľkokrát úspešne ukončili stredný stupeň vzdelávania a znova začínali základným. Na prednáškach nikdy nespali, boli hodnotení ako aktívna skupina. Spánok zaháňali lúštením krížoviek, čítaním románov i ďalšími bdelosť udržujúcimi činnosťami. Istá zaslúžilá mater stihla za roky školení ošatiť celúČítať viac…

30nov/15

Od OHSAS 18001 k ISO 45001: vývoj nového štandardu napreduje

Vladimír Žabár Lloyd’s Register Quality Assurance Lead Assessor resumé Budúci medzinárodný štandard – nariadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ISO 45001, sa rysuje stále jasnejšie – hlasovanie o tom, či táto norma vstúpi do fázy DIS (Návrh medzinárodnej normy), bolo kladné. Ako je už známe, norma ISO 45001 nahradí OHSAS 18001 a iné normy ochrany bezpečnosti a zdravia priČítať viac…

23nov/15

Význam certifikácie osôb v oblasti manažérskych systémov

Ľubomír Bušfy Certifikačný orgán pre osoby Slovenskej spoločnosti pre kvalitu vedúci certifikačného orgánu Certifikát a certifikácia – pojmy známe aj menej známe. Obyčajne ich dávame do súvislosti s vydaním potvrdenia o absolvovanom vzdelávaní alebo s procesom overovania zhody s požiadavkami rôznych štandardov a následným vystavením potvrdenia o plnení požiadaviek. Principiálne rozlišujeme certifikácie produktov, systémov a osôb. Čo teda znamená certifikáciaČítať viac…

18nov/15

Riešenie predĺženej konzultácie/poradenstva pomocou vybraných nástrojov manažérstva kvality

Hajnalka Németh certifikovaná výživová poradkyňa členka Aliance výživových poradců ČR resumé Príspevok pojednáva o oblasti, ktorá je menej praktikovaná v praxi poradcov. Zvýšenie efektivity procesu konzultácie/poradenstva môže znamenať i využívanie nástrojov manažérstva kvality pri riešení problémov. Každé riešenie a neustále zlepšovanie poradenstva by malo byť založené na zhromažďovaní potrebných informácií a ich usporiadaním do súvislostí, nájdením si vzťahov, ako iČítať viac…

13nov/15

Opodstatnenosť kvality v oblasti metrológie

Jana Krivosudská Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Zbyněk Schreier Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Odbor metrológie Jaromír Markovič Slovenská legálna metrológia, n.o. Metrológia je veda o meraní, čo znamená veda o metódach merania a meradlách. Je zrejmé, že nepostačuje mať iba vedu, ale veda musí mať aj svoju aplikáciu a využitie v praxi. V oblasti metrológie jeČítať viac…

10nov/15

FDIS 9001/14001:2015 – na cieľovej rovinke k novým štandardom

Juraj  Kliment Lloyd’s Register Quality Assurance Lead Assessor     Jiří Bašta Lloyd’s Register Quality Assurance Technical manager resumé Najpoužívanejšie štandardy  ISO 9001 a ISO 14001 sa v mesiaci júl tohto roka dostali do poslednej etapy pred publikovaním ich nového znenia – do fázy finálneho návrhu medzinárodného štandardu (FDIS). Letné mesiace so sebou priniesli obdobie hlasovania o týchto finálnych návrhoch, pričomČítať viac…

06nov/15

Systém hodnotenia spoločenskej zodpovednosti

Jean-Marc Dochot Národný korešpondent CAF, Belgicko Generálny poradca pre organizačný manažment a RĽZ Úvod Koncepcia spoločenskej zodpovednosti vznikla v období druhej priemyselnej revolúcie (1880-1920). V tomto období sa privátny sektor musel začať zaoberať aj sociálnymi potrebami verejnosti. Prvé aktivity spájané so spoločenskou zodpovednosťou mali filantropický alebo ochranársky charakter. Ich cieľom bolo riešiť chyby, sprevádzajúce kapitalistickú ekonomiku. Neskôr sa táto problematikaČítať viac…

03nov/15

POZOR KREHKÉ

NOVÁ INTENZÍVNA A OPERAČNÁ JEDNOTKA PRE NOVORODENCOV Kriticky choré novonarodené deti ohrozujú aj prevozy na akútne zákroky. ​Nová Intenzívna a operačná jednotka pre novorodencov ušetrí cenné sekundy pri záchrane ich života. ROZHODUJÚ SEKUNDY – PRETOŽE IDE O ŽIVOT Predčasne narodené dieťa, napríklad s hmotnosťou 500 gramov a so zničujúcim zápalom čreva potrebuje urgentnú pomoc v podobe komplexnej zdravotnej starostlivosti odČítať viac…