Ročník 2015

22jan/16

9. ročník Golf Quality Day 2015

Memoriál Ladislava Majchráka Už po deviatykrát sa stretli hráči golfu, ich priatelia a partneri na priateľskom golfovom turnaji Golf Quality Day 2015. Tento rok výnimočne na južnom Slovensku – v golfovom areáli Golf Club WELTEN, Báč. Program sa začal privítaním všetkých účastníkov (hráčov i nehráčov) riaditeľom turnaja, Jozefom Peškom, rozdelením hráčov do flajtov a samotným odštartovaním hry na ihrisku. HociČítať viac…

14jan/16

Príležitosti a priority po aplikácii modelu CAF

Ľubomír Plai národný korešpondent CAF za SR poradca Úradu vlády SR pre verejnú správu predseda Strategickej skupiny Rady NPK SR resumé Verejný sektor v Slovenskej republike už dlhšie stojí pred zásadnou zmenou, ktorá vyplýva z požiadavky znižovať náklady a zvyšovať efektívnosť pri poskytovaní verejných služieb. Všetko, čo sa v súčasnosti vo verejnom sektore považuje za dobré, už nestačí – nemôžeČítať viac…

11jan/16

CAF míting v Bruseli

Ľubomír Plai národný korešpondent CAF za SR poradca Úradu vlády SR pre verejnú správu predseda Strategickej skupiny Rady NPK SR V Bruseli sa v septembri stretli národní korešpondenti Spoločného systému hodnotenia kvality CAF (Common Assessment Framework) a ďalší experti z radov používateľov modelu CAF z Rakúska, Belgicka, Bulharska, Fínska, Lotyšska, Slovenskej republiky, Slovinska, Nórska, Talianska, Portugalska, Európskeho inštitútu verejnej správyČítať viac…

07jan/16

Uskutočnil sa XXII. ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality

Dňa 12. – 13. novembra 2015 sa v GRANDHOTEL PRAHA v Tatranskej Lomnici uskutočnil XXII. ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality, každoročne organizovaný Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu. Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 100 odborníkov a priateľov kvality. Konferencia sa už tradične konala pod sloganom konferencie EOQ a tento rok sme sa snažili v rámci hodnotných prednášok odpovedaťČítať viac…

21dec/15

V čísle 4-2015 pre Vás pripravujeme

SYSTÉMY MAMAŽÉRSTVA Interný audítor v automobilovom priemysle Juraj Kliment Lloyd’s Register Quality Assurance Michal Jančok IAA CZ Marek Šolc HF TU Košice, KIM KVALITA V PRAXI HLAVNÉ NEDOSTATKY PRI UPLATŇOVANÍ MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV 13. ČASŤ Mikuláš Čollák MASM Michalovce Minimalizácia fyzického zaťaženia zamestnancov pri ručnej manipulácii s bremenom na vybranom pracovisku Rastislav Beňo Tomáš Zelenay Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave ÚstavČítať viac…

08dec/15

Pohľad na revíziu ISO 9001:2015

Jozef Grauzeľ MASM – Systémy kvality resumé ISO 9001:2015 standard view is based on draft of ISO/FDIS 9001:2015 standard. The article is focused to crucial change presented at draft standard, relate to for example quality management proceses included into organization business processses, management commitment. The changes also related to approach based on risk at quality management significant activities and relatedČítať viac…

05dec/15
Hlavne nedostatky pri uplatnovani manazerskych systemov

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov 12. časť

Mikuláš Čollák MASM Michalovce redakcia@casopiskvalita.sk resumé Seriál o nedostatkoch (nezhodách a chybách) v praxi manažérskych systémov pokračuje. V tomto čísle sa zameriame na chyby, ale uvedieme aj pozitívne príklady k procesu vzdelávania ľudí vo firmách. Je to bezpochyby mimoriadne dôležitý proces. Veď je zrejmé, že na kvalifikačnej úrovni a na praktických zručnostiach závisí plynulosť a kvalita prevádzky alebo poskytovanej služby.Čítať viac…

03dec/15

Kvalitárske poviedky SCIence CHIchtion – LEKTOR

Mikuláš Čollák MASM Michalovce Lektor zasadol za katedru. Bol skúsený prednášateľ, školenia viedol už dlhé roky. I poslucháči boli vyspelí – niekoľkokrát úspešne ukončili stredný stupeň vzdelávania a znova začínali základným. Na prednáškach nikdy nespali, boli hodnotení ako aktívna skupina. Spánok zaháňali lúštením krížoviek, čítaním románov i ďalšími bdelosť udržujúcimi činnosťami. Istá zaslúžilá mater stihla za roky školení ošatiť celúČítať viac…

30nov/15

Od OHSAS 18001 k ISO 45001: vývoj nového štandardu napreduje

Vladimír Žabár Lloyd’s Register Quality Assurance Lead Assessor resumé Budúci medzinárodný štandard – nariadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ISO 45001, sa rysuje stále jasnejšie – hlasovanie o tom, či táto norma vstúpi do fázy DIS (Návrh medzinárodnej normy), bolo kladné. Ako je už známe, norma ISO 45001 nahradí OHSAS 18001 a iné normy ochrany bezpečnosti a zdravia priČítať viac…

23nov/15

Význam certifikácie osôb v oblasti manažérskych systémov

Ľubomír Bušfy Certifikačný orgán pre osoby Slovenskej spoločnosti pre kvalitu vedúci certifikačného orgánu Certifikát a certifikácia – pojmy známe aj menej známe. Obyčajne ich dávame do súvislosti s vydaním potvrdenia o absolvovanom vzdelávaní alebo s procesom overovania zhody s požiadavkami rôznych štandardov a následným vystavením potvrdenia o plnení požiadaviek. Principiálne rozlišujeme certifikácie produktov, systémov a osôb. Čo teda znamená certifikáciaČítať viac…