Ročník 2015

18nov/15

Riešenie predĺženej konzultácie/poradenstva pomocou vybraných nástrojov manažérstva kvality

Hajnalka Németh certifikovaná výživová poradkyňa členka Aliance výživových poradců ČR resumé Príspevok pojednáva o oblasti, ktorá je menej praktikovaná v praxi poradcov. Zvýšenie efektivity procesu konzultácie/poradenstva môže znamenať i využívanie nástrojov manažérstva kvality pri riešení problémov. Každé riešenie a neustále zlepšovanie poradenstva by malo byť založené na zhromažďovaní potrebných informácií a ich usporiadaním do súvislostí, nájdením si vzťahov, ako iČítať viac…

13nov/15

Opodstatnenosť kvality v oblasti metrológie

Jana Krivosudská Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Zbyněk Schreier Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Odbor metrológie Jaromír Markovič Slovenská legálna metrológia, n.o. Metrológia je veda o meraní, čo znamená veda o metódach merania a meradlách. Je zrejmé, že nepostačuje mať iba vedu, ale veda musí mať aj svoju aplikáciu a využitie v praxi. V oblasti metrológie jeČítať viac…

10nov/15

FDIS 9001/14001:2015 – na cieľovej rovinke k novým štandardom

Juraj  Kliment Lloyd’s Register Quality Assurance Lead Assessor     Jiří Bašta Lloyd’s Register Quality Assurance Technical manager resumé Najpoužívanejšie štandardy  ISO 9001 a ISO 14001 sa v mesiaci júl tohto roka dostali do poslednej etapy pred publikovaním ich nového znenia – do fázy finálneho návrhu medzinárodného štandardu (FDIS). Letné mesiace so sebou priniesli obdobie hlasovania o týchto finálnych návrhoch, pričomČítať viac…

06nov/15

Systém hodnotenia spoločenskej zodpovednosti

Jean-Marc Dochot Národný korešpondent CAF, Belgicko Generálny poradca pre organizačný manažment a RĽZ Úvod Koncepcia spoločenskej zodpovednosti vznikla v období druhej priemyselnej revolúcie (1880-1920). V tomto období sa privátny sektor musel začať zaoberať aj sociálnymi potrebami verejnosti. Prvé aktivity spájané so spoločenskou zodpovednosťou mali filantropický alebo ochranársky charakter. Ich cieľom bolo riešiť chyby, sprevádzajúce kapitalistickú ekonomiku. Neskôr sa táto problematikaČítať viac…

03nov/15

POZOR KREHKÉ

NOVÁ INTENZÍVNA A OPERAČNÁ JEDNOTKA PRE NOVORODENCOV Kriticky choré novonarodené deti ohrozujú aj prevozy na akútne zákroky. ​Nová Intenzívna a operačná jednotka pre novorodencov ušetrí cenné sekundy pri záchrane ich života. ROZHODUJÚ SEKUNDY – PRETOŽE IDE O ŽIVOT Predčasne narodené dieťa, napríklad s hmotnosťou 500 gramov a so zničujúcim zápalom čreva potrebuje urgentnú pomoc v podobe komplexnej zdravotnej starostlivosti odČítať viac…

02nov/15

Česká kvalita nově zahrnuje i spolehlivé veřejně prospěšné organizace

Aleš Mrázek Asociace veřejně prospěšných organizací ČR odborný konzultant a analytik resumé Veřejně prospěšné, nebo též neziskové, organizace poskytují široké spektrum produktů a služeb, bez nichž si lze život naší společnosti už jen těžko představit. Přitom nejenže vstupují do konkurenčního prostředí, ale zejména usilují o přízeň a důvěru soukromých dárců, jejichž podpora je pro ně stále důležitější. Jak se všakČítať viac…

30okt/15

Startuje druhý ročník projektu Odpovědná škola

Lucie Mádlová Asociace společenské odpovědnosti výkonná ředitelka s mottem: „Společensky odpovědným se člověk nerodí, společensky odpovědným se stává.“ Právě nyní startuje přihlašování do druhého ročníku projektu Odpovědná škola. Tuto značku uděluje Asociace společenské odpovědnosti školám, které kromě klasického vzdělávání žáků vnímají kulturní, sociální a vzdělávací potřeby místa, ve kterém působí. Projekt Odpovědná škola je inovativní v tom, že učí školyČítať viac…

28okt/15

Nevidia a predsa čítajú, píšu e-maily, cestujú

Môže byť život v tme kvalitný? Ivana Potočňáková Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska manažérka pre fundraising resumé Život bez jedného zo základných zmyslov nie je jednoduchý, dá sa však prežiť kvalitne. Dôležitým predpokladom je vyrovnanie sa s postihnutím. S podporou najbližšieho okolia, vlastnou motiváciou a využitím optických či kompenzačných pomôcok môže žiť nevidiaci šťastné a plnohodnotné dni. „Ideš pekne popriČítať viac…

22okt/15

Lepší svět vyžaduje více odpovědnosti v byznysu

Lucie Mádlová Asociace společenské odpovědnosti výkonná ředitelka resumé Oslavy 15. výročí založení iniciativy United Nations Global Compact vyvrcholily letos v červnu setkáním předních světových byznys lídrů, zástupců OSN, představitelů vládního, akademického i občanského sektoru v aule Valného shromáždění OSN v New Yorku. Vůbec poprvé za účasti představitelů Národní sítě Global Compact Česká republika. United Nations Global Compact (UN GC) jeČítať viac…

20okt/15

Udelenie členstva ÚNMS SR v CEN a CENELEC

Martina Piklová Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Útvar kvality Jana Krivosudská Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Milan Holeček Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Už po štvrtýkrát sa európska normalizácia zišla v rámci tzv. Európskeho normalizačného summitu. Tentoraz v Rige v dňoch 3. – 5. júna 2015 sa zišli zástupcovia na vysokej úrovni z 33 národných členovČítať viac…