Ročník 2015

08apr/15

Kvalita života v Norsku

Martina Ortová Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta odborná asistentka resumé Článek se zabývá kvalitou života v  Norsku a je rozdělen na dvě zásadní části.  V první části je nezbytně nutné si stručně vymezit pojem kvalita života, který se jeví jako značně neuchopitelný. V druhé části se článek věnuje osobnímu pohledu na kvalitu života v Norsku, jež může autorka poskytnoutČítať viac…

04apr/15

Kvalita je radost

Růžena Petříková Rada kvality ČR místopředseda RK ČR odborný garant konference „I u nás se totiž dají snít sny, pro některé z nás se dokonce stávají realitou, realita životem a život radostí…“ Přesně řečeno, kvalita by měla radostí být… a měla by se projevit přinejmenším v našem díle, produktech, službách a  dlouhodobě možná i v našich dětech… V pravdě tomuČítať viac…