2-2016

25aug/16
Management inovací

Jaromír Veber a kol.: Management inovací

doc. Ing. Iveta Paulová, PhD. Vedúca Katedry manažmentu Vysoká škola manažmentu/CityUniversity of Seattle so sídlom v Bratislave Pri zakúpení uvedenej publikácie som sa rozhodla, že pripravím do časopisu recenziu knihy. Avšak po prečítaní textu na obale som sa plne stotožnila s autorom úvodníka, a tak ho prinášam v plnej verzii i našim čitateľom: Spoločenská situácia sa v posledných desaťročiach významneČítať viac…

22aug/16
Struktura oddelenia kvality a pocet kvalitarov

Štruktúra oddelenia kvality a počet kvalitárov v rámci výrobného podniku

Michal Čierny Askoll Slovakia s.r.o. manažér kvality a technického oddelenia resumé Oddelenie kvality má a bude mať vždy významnú úlohu v rámci podniku, ktorý produkuje výrobky alebo poskytuje služby a je jeho snahou plniť požiadavky zákazníka, legislatívne a právne predpisy. Neodlúčiteľnou súčasťou riadenia oddelenia kvality je aj manažment spolupracovníkov v rámci oddelenia. V článku som sa zameral na to, akéČítať viac…

17aug/16
Nova revize standardu ISO 13485 2016 spatrila svetlo sveta

Nová revize standardu ISO 13485:2016 spatřila světlo světa

Jana Maršálková Lloyd´s Register Quality Assurance Lead assessor resumé Nová revize ISO 13485:2016 (Zdravotnické prostředky. Systémy managementu kvality. Požadavky pro účely předpisů) byla po zdlouhavém schvalovacím procesu oficiálně vydána 1. března 2016. Tento standard definuje požadavky systému managementu kvality pro organizace, které vyvíjejí, vyrábějí, instalují a zajišťují servis zdravotnických prostředků včetně výrobců materiálů nebo komponent, které jsou používány pro zdravotnickéČítať viac…

15aug/16
Diamantová liga kvality

Diamantová liga kvality: prodejny s přidanou hodnotou pro zákazníka

Pavel Mikoška Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR viceprezident pro obchod Svaz obchodu a cestovního ruchu společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu uvádějí od ledna 2016 do praktického života novou soutěž, která nese název „Diamantová liga kvality“. Metodika soutěže je založena na hodnocení prodejen prostřednictvím „neznámého zákazníka“ s následným auditem. Pilotně je soutěž v prvním roce určena pro všechny typyČítať viac…

08aug/16
Systemy managementu kvality

Nová kniha profesora Nenadála o měření v systémech managementu kvality

prof. Ing. Jiří Plura, CSc. vedoucí katedry managementu kvality Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB – Technická univerzita Ostrava Nenadál, Jaroslav Systémy managementu kvality. Co, proč a jak měřit? Management Press, Praha, 2016, 302 s. Jedno z pravidel managementu kvality říká: „Co se dá změřit, změř! Co se nedá měřit, převeď na měřitelné!“ Avšak není měření jako měření. Zatímco měřeníČítať viac…