3-2016

19jan/17
Hlavne nedostatky pri uplatnovani manazerskych systemov

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov 15. časť

Mikuláš Čollák collakm@gmail.com redakcia@casopiskvalita.sk „Ak sa dopustíte chyby, nemajte strach ju napraviť.“ Konfucius resumé Názvom hlavný proces označujeme taký, pri ktorom organizácie tvoria pridanú hodnotu. Je to teda samotná výroba alebo poskytovaná služba. Je ťažké písať o konkrétnych hlavných procesoch, pretože je tu množstvo špecifík v závislosti na odvetví i v zameraní firiem, spôsobe a úrovni ich manažovania, ich tradíciáchČítať viac…

17jan/17
Vesmir nepulzuje

Vesmír nepulzuje

Mikuláš Čolák Všetky prevratné objavy sa vyznačujú až šokujúcou jednoduchosťou. I dôkaz pulzovania Vesmíru a z toho vyplývajúce pohľady za horizont miliárd rokov, prezentovaný na Kongrese astrofyziky svetoznámym Wolacusom, patrí medzi takéto jednoduché, ale revolučné rezultáty ľudského génia. Nebudeme unavovať čitateľov zložitým matematickým aparátom, ktorým prednášajúci svoje dôkazy podložil, predsa sa však čomusi nevyhneme. Wolacusov objav spočíva v takzvanej reverziiČítať viac…

11jan/17
P ako patalie s procesnym pristupom

P ako patálie s procesným prístupom

Alena Trabalková Chemosvit Folie a.s. procesný manažér resumé Procesný prístup v organizácii je nástrojom na preukázanie efektívneho plánovania, prevádzky a manažérskeho riadenia chodu organizácie. Je tomu skutočne tak? Využíva sa procesný model správnym spôsobom? Alebo ide o izolovanú agendu imúnnu voči dynamickým zmenám v organizácii? Tieto a podobné rezonujúce otázky v korelácii s revidovanými vydaniami ISO noriem si vynútili zmenuČítať viac…

09jan/17
Stahovani potravinarskych vyrobku z trhu zpusobene obaly

Stahování potravinářských výrobků z trhu způsobené obaly

Dan Jakubec Lloyd‘s Register Quality Assurance Lead Assessor resumé V současnosti je obal jeden z nezbytných součástí sortimentu v každodenním životě. Obal je nezbytnou součástí naprosté většiny všech nakupovaných věcí, nejen do domácnosti, ale i ve vztahu mezi jednotlivými podnikatelskými subjekty, které se zabývají hmotnými produkty. Problematika výroby obalů, jejich uvádění na trh a odpovědnost výrobce je velmi rozsáhlá aČítať viac…

30dec/16
IATF 16949 – vydanie nového štandardu manažérstva kvality v automobilovom priemysle sa blíži

IATF 16949 – vydanie nového štandardu manažérstva kvality v automobilovom priemysle sa blíži

Juraj Kliment LRQA, HF TU Košice, KIM Lead Assessor Marek Šolc HF TU Košice, KIM vysokoškolský pedagóg resumé Cieľom článku je poskytnúť kľúčové informácie o pripravovanom novom vydaní normy ISO/TS 16949:2009 a rovnako priblížiť čitateľom najvýznamnejšie zmeny v texte tohto návrhu štandardu kvality v dodávateľskom reťazci výrobcov automobilov – IATF 16949, ktorý normu ISO/TS 16949 nahradí. Zároveň poskytne užitočný návod,Čítať viac…

27dec/16
Využitie manažérskych prístupov riadenia v miestnych samosprávach

Využitie manažérskych prístupov riadenia v miestnych samosprávach

Gabriela Bogdanovská Technická univerzita v Košiciach odborný asistent resumé Každý z nás je občas nútený využiť služby samospráv. Pri návšteve týchto inštitúcií očakávame, že nám budú poskytnuté služby, ktoré splnia naše očakávania. Realita je však často iná. Mnohí z nás odchádzajú z úradov sklamaní a nahnevaní. V tejto súvislosti je nevyhnutné zaoberať sa otázkou manažovania orgánom miestnych samospráv tak, abyČítať viac…

24nov/16
Vhodnost, přiměřenost, účinnost a efektivnost systémů managementu kvality - jejich vnímání a posuzování

Vhodnost, přiměřenost, účinnost a efektivnost systémů managementu kvality – jejich vnímání a posuzování

Jaroslav Nenadál Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Katedra managementu kvality FMMI profesor resumé Příspěvek reaguje na požadavek normy ISO 9001:2015 o přezkoumávání a posuzování vhodnosti, přiměřenosti, efektivnosti a výkonnosti systémů managementu kvality. Tyto pojmy vysvětluje a popisuje jejich vzájemnou provázanost. Uvádí také výsledky průzkumu vnímání a posuzování těchto rysů systémů managementu kvality mezi českými průmyslovými organizacemi a navrhujeČítať viac…

22nov/16
7. stretnutie európskych používateľov modelu CAF

7. stretnutie európskych používateľov modelu CAF

30. november 2016, Bratislava Organizácie vo verejnom sektore, ktoré aplikujú komplexné manažérstvo kvality (TQM) a na samohodnotenie používajú model CAF, dokážu verne opísať nielen svoje silné stránky v oblastiach hodnotenia kvality podľa 28 subkritérií, ale aj definovať oblasti na zlepšovanie. Dôležitou pridanou hodnotou TQM v porovnaní s inými metódami zameranými na vnútornú kontrolu štandardov kvality je to, že používatelia modeluČítať viac…

20nov/16
Nová značka „Komfortní obuv“

Nová značka „Komfortní obuv“ v Programu Česká kvalita

Vlasta Mayerová Česká obuvnická a kožedělná asociace tajemnice V červenci 2016 byla do Programu Česká kvalita přijata značka „Komfortní obuv“. Smyslem této nové značky je poskytnout spotřebitelům možnost vybrat si na trhu přesyceném nekvalitní a mnohdy i zdravotně závadnou obuví špičkový výrobek správné konstrukce, zajišťující pohodlné nošení bez zdravotního rizika a splňující řadu dalších kvalitativních parametrů. Požadavky na komfortní obuvČítať viac…

02nov/16
13 medzinárodná konferencia o kvalite

13. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA O KVALITE A SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI 2016

7. – 8. december 2016 Hotel Bratislava, Bratislava www.unms.sk www.npksr.sk   Motto: „Kvalitou a spoločenskou zodpovednosťou sa stávame výnimočnými.“ Stalo sa už veľmi peknou tradíciou, že sa odborníci, nadšenci a priaznivci, ktorým ide o dosiahnutie výnimočnosti v organizáciách, každoročne stretávajú na medzinárodnej konferencii o kvalite. Mnohí z nich sú sami veľmi úspešní a v očiach verejnosti aj výnimoční. Tradícia bude dodržaná i tento rok a Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SRČítať viac…