Ročník 2016

24nov/16
Vhodnost, přiměřenost, účinnost a efektivnost systémů managementu kvality - jejich vnímání a posuzování

Vhodnost, přiměřenost, účinnost a efektivnost systémů managementu kvality – jejich vnímání a posuzování

Jaroslav Nenadál Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Katedra managementu kvality FMMI profesor resumé Příspěvek reaguje na požadavek normy ISO 9001:2015 o přezkoumávání a posuzování vhodnosti, přiměřenosti, efektivnosti a výkonnosti systémů managementu kvality. Tyto pojmy vysvětluje a popisuje jejich vzájemnou provázanost. Uvádí také výsledky průzkumu vnímání a posuzování těchto rysů systémů managementu kvality mezi českými průmyslovými organizacemi a navrhujeČítať viac…

22nov/16
7. stretnutie európskych používateľov modelu CAF

7. stretnutie európskych používateľov modelu CAF

30. november 2016, Bratislava Organizácie vo verejnom sektore, ktoré aplikujú komplexné manažérstvo kvality (TQM) a na samohodnotenie používajú model CAF, dokážu verne opísať nielen svoje silné stránky v oblastiach hodnotenia kvality podľa 28 subkritérií, ale aj definovať oblasti na zlepšovanie. Dôležitou pridanou hodnotou TQM v porovnaní s inými metódami zameranými na vnútornú kontrolu štandardov kvality je to, že používatelia modeluČítať viac…

20nov/16
Nová značka „Komfortní obuv“

Nová značka „Komfortní obuv“ v Programu Česká kvalita

Vlasta Mayerová Česká obuvnická a kožedělná asociace tajemnice V červenci 2016 byla do Programu Česká kvalita přijata značka „Komfortní obuv“. Smyslem této nové značky je poskytnout spotřebitelům možnost vybrat si na trhu přesyceném nekvalitní a mnohdy i zdravotně závadnou obuví špičkový výrobek správné konstrukce, zajišťující pohodlné nošení bez zdravotního rizika a splňující řadu dalších kvalitativních parametrů. Požadavky na komfortní obuvČítať viac…

02nov/16
13 medzinárodná konferencia o kvalite

13. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA O KVALITE A SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI 2016

7. – 8. december 2016 Hotel Bratislava, Bratislava www.unms.sk www.npksr.sk   Motto: „Kvalitou a spoločenskou zodpovednosťou sa stávame výnimočnými.“ Stalo sa už veľmi peknou tradíciou, že sa odborníci, nadšenci a priaznivci, ktorým ide o dosiahnutie výnimočnosti v organizáciách, každoročne stretávajú na medzinárodnej konferencii o kvalite. Mnohí z nich sú sami veľmi úspešní a v očiach verejnosti aj výnimoční. Tradícia bude dodržaná i tento rok a Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SRČítať viac…

12okt/16
Hlavne nedostatky pri uplatnovani manazerskych systemov

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov 14. časť

Mikuláš Čollák collakm@gmail.com redakcia@casopiskvalita.sk „Odstráň závislosť kvality na kontrole! Nahraď potrebu masovej kontroly zabudovaním kvality priamo do výrobku od počiatočnej fázy jeho života.“ Wiliam Joseph Deming resumé Pokračujeme v seriáli o nezhodách a chybách pri uplatňovaní manažérskych systémov. Úroveň seriálu sa zvýši uvedením príkladov z praxe skúsených kolegov. Preto posielajte svoje námety na adresy: redakcia@casopiskvalita.sk alebo autorovi: collakm@gmail.com. Stačí ibaČítať viac…

09okt/16
Stradivárky

Stradivárky

Mikuláš Čolák Venované istému talianskemu audítorovi, ktorý požadoval doklad o kalibrácii nástenných hodín v laboratóriu útvaru riadenia kvality. Jedného dňa roku Pána 1644, v malom toskánskom meste Cremona, v rodine súkenníka Stradivariho, narodil sa chlapec. Za búrlivej noci, kde sa vzali tu sa vzali, pri kolíske náhle stáli starenky – sudičky. K malému do kolísky vložili drobné husličky a modrýmiČítať viac…

06okt/16
Global Compact 2030

Česká republika se na několik dní stala celosvětovým centrem společenské odpovědnosti firem a udržitelného podnikání

Lucie Mádlová Asociace společenské odpovědnosti zakladatelka a výkonná ředitelka resumé Na Summit GLOBAL COMPACT 2030: Looking in the Future of Corporate Sustainability s podtitulem „There is no time to waste“, který se konal 4. května 2016 ve Veletržním paláci v Praze, se sjelo na 300 klíčových hráčů ovlivňujících budoucnost udržitelného podnikání. Účastníci i špičkoví řečníci z celého světa, kteří vČítať viac…

01okt/16
Andreea Moldovan

Andreea Moldovan

Generální ředitelka AVON Česká republika a Slovensko Andreea Moldovan získala vzdělaní na Babes Bolyai University, Fakultě ekonomických studií, se specializací na zavádění informačních systémů ve finančním sektoru. Později vystudovala London Business School. Kariéru v Avonu začala v obchodním oddělení v Rumunsku v roce 1998. Od roku 2003 vedla obchodní tým v Maroku. Později se vrátila do Rumunska, kde v roliČítať viac…

28sep/16
Jak postavit váš podnikový risk management

Jak postavit váš podnikový risk management?

Vladimír Volko Lean consultant resumé V aktuálním znění norem EN ISO 9001:2015 pro systémy manažmentu kvality můžeme spatřit výraznou změnu spočívající v orientaci na řízení rizik. Z doplňkového aspektu systémů podnikového řízení, který již dlouho znají např. podniky automobilového průmyslu z ISO/TS 16949, se v novém znění norem EN ISO 9001:2015 stává stěžejní aspekt řízení požadovaný nyní po každém podniku.Čítať viac…

23sep/16
Falšování potravin - když honba za ziskem nebere ohledy

Falšování potravin – když honba za ziskem nebere ohledy

Jiří Bašta Lloyd´s Register Quality Assurance Technical coordinator resumé Vícero problémů, které se objevily u různých potravin a souvisí s falšováním potravin, jejích složek s cílem získat ekonomický prospěch záměnou dražší složky nebo potraviny jako takové, určitě zatřáslo důvěrou v to, co jíme. Všichni jsme konzumenti a zákazníky, a tak se problémy s jejich bezpečnosti dotýkají nás všech. O zájmuČítať viac…