Ročník 2017

11dec/17
Desiatky firiem čaká energetický audit

Desiatky firiem čaká energetický audit

Marián Harčárik TÜV SÜD Slovakia, s. r. o. vedúci audítor Cieľom energetického auditu je znížiť energetickú náročnosť tam, kde sa energiami plytvá, a zabezpečiť, že toto obmedzenie nenaruší rôzne funkcie. Dobrý energetický audítor vám zo všetkých možných opatrení odporučí tie najzmysluplnejšie pre vašu firmu a reálne zhodnotí návratnosť investícií do nich. Firmy, ktorých sa od roku 2014 týka povinnosť absolvovaťČítať viac…

08dec/17
ISO/TS 22163:2017 nový štandard manažérstva kvality v železničnom priemysle

ISO/TS 22163:2017 nový štandard manažérstva kvality v železničnom priemysle

Juraj Kliment LRQA, HF TU Košice, KIM Lead Assessor & senior trainer Marek Šolc HF TU Košice, KIM vysokoškolský pedagóg resumé V októbri 2016 organizácia UNIFE oznámila, že ISO technická komisia 269 potvrdila, že celosvetový štandard pre systémy manažérstva kvality v oblasti železničnej dopravy IRIS Rev. 02 bude nahradený novou verziou s novým názvom ISO/TS 22163:2017. Organizácia ISO reprezentovaná ISOČítať viac…

06dec/17
Risk manažment

Risk manažment

Michal Čierny Matador Automotive riaditeľ kvality resumé V dnešnej dobe, keď sa so zmenou ISO 9001 a IATF 16 949 veľa hovorí o risk manažmente, som pripravil pár riadkov o tom, že to vôbec nie je nič „nové“ a že existuje niekoľko praktických možností ako sa s risk manažmentom v podniku „popasovať“. Risk manažment a jeho história Prvá doba riskČítať viac…

04dec/17
AS9100:2016 – přechod na novou verzi standardu kvality v leteckém průmyslu

AS9100:2016 – přechod na novou verzi standardu kvality v leteckém průmyslu

Petr Kocián Lloyd’s Register Quality Assurance Lead Assessor resumé K dlouho očekávanému vydání nové revize AS9100:2016 došlo v loňském roce na podzim v návaznosti na vydání nové revize ISO 9001:2015. V následujícím pojednání se pokusím stručně vysvětlit, jaké změny a proč jsou v nové revizi AS9100:2016. Vydáním Annexu SL v roce 2012 začala éra sjednocování standardů pro systémy řízení kvality.Čítať viac…

01dec/17
Kacírske pohľady na novelizované normy

Kacírske pohľady na novelizované normy

Mikuláš Čollák collakm@gmail.com redakcia@casopiskvalita.sk resumé Na svojom názore o zbytočnej zložitosti systémových noriem ISO trvám, ale ich zavádzanie presadzujem a budem presadzovať. Chcem len, aby boli písané rečou, ktorej rozumejú ľudia, ktorí pracujú v našich organizáciách. A keď nerozumieme normám, „preložíme“ ich do zrozumiteľnej reči – opíšme procesy tak, aby ich každý vo firme pochopil. 1. pohľad: Pozrime sa naČítať viac…

29nov/17
Zainteresované strany a ich zapojenie do procesu zavedenia spoločenskej zodpovednosti v organizáciách

Zainteresované strany a ich zapojenie do procesu zavedenia spoločenskej zodpovednosti v organizáciách

Gabriela Bogdanovská Technická univerzita v Košiciach vysokoškolský pedagóg resumé S pojmom stakeholderi sa stretávame pri spoločenskej zodpovednosti organizácií. Týmto pojmom sú označované všetky zainteresované strany, osoby, inštitúcie alebo organizácie, ktoré majú vplyv na chod organizácie alebo sú ňou ovplyvňované. Každá organizácia má svoju skupinu stakeholderov, ktorí majú pre ňu zásadný význam. Cieľom tohto príspevku je pomôcť organizáciám správne vymedziť skupinuČítať viac…

27nov/17
Podnikáme odpovědně: Ocenění na míru ušité malým a středním podnikům

Podnikáme odpovědně: Ocenění na míru ušité malým a středním podnikům

Julie Borovcová Česká společnost pro jakost Národní středisko podpory kvality specialistka CSR Rada kvality ČR přijímá přihlášky do třetího ročníku ocenění za společenskou odpovědnost „Podnikáme odpovědně“. Program na míru ušitý pro malé a střední podniky vyhlašuje Rada společně s Asociací společenské odpovědnosti, Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR a P3 – People, Planet, Profit. Proč zrovna malé aČítať viac…

24nov/17
Od výkonnosti k hodnoteniu spoločenskej zodpovednosti

Od výkonnosti k hodnoteniu spoločenskej zodpovednosti

Hajnalka Németh P.N.L. Elektro s.r.o. externá konzultantka – manažérka resumé Zmeny v konkurenčnom prostredí vyžadujú zmenu pohľadu na spoločenskú zodpovednosť, výkonnosť a konkurencieschopnosť podnikov. Táto práca sa snaží podporiť proces sledovania (hodnotenia) výkonnosti podniku za kľúčové v živote každého podniku, keďže výkonnosť je prepojená aj so spoločenskou zodpovednosťou (ďalej len „CSR“), ako aj konkurencieschopnosťou. Zavedenie sledovania a hodnotenia výkonnosti podnikuČítať viac…

22nov/17
Náš Tomáš Baťa

Náš Tomáš Baťa

Šárka Janků TRANGO, s.r.o. jednatelka společnosti Úvod Jméno Tomáše Bati je dnes slyšet čím dál častěji. Já se pokládám za „srdíčkového Baťovce“, takže bych měla mít z tohoto faktu radost… Tak proč těch pár teček na konci věty a ta pochybnost, říkáte si… Tato má pochybnost má jeden důvod, a tím je výraz „být in“ a „jít s módou“. DnesČítať viac…

20nov/17
Ceny SDGs: Česko zná vítěze prestižního ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN

Ceny SDGs: Česko zná vítěze prestižního ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN

Lucie Mádlová Asociace společenské odpovědnosti zakladatelka a výkonná ředitelka Na konci května se v České republice udělovaly historicky první Ceny SDGs. Česká republika se tak stala jednou z prvních zemí na světě, kde se prestižní ocenění za udržitelnost, společenskou odpovědnost a za naplňování Cílů udržitelného rozvoje od OSN udělily. Do prvního ročníku cen za naplňování Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable DevelopmentČítať viac…