2-2017

20dec/17
Hlavne nedostatky pri uplatnovani manazerskych systemov

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov 17. časť

Mikuláš Čollák collakm@gmail.com redakcia@casopiskvalita.sk resumé V tomto pokračovaní cyklu o chybách a nezhodách pri uplatňovaní manažérskych systémov sa budeme zaoberať externe poskytovanými procesmi. Ide o činnosti, ktoré organizácia zabezpečuje za pomoci iných firiem. Hoci ide o významný proces, mnohé organizácie mu nevenujú pozornosť, akú si zaslúži. Neuvedomujú si, že ide o rizikové oblasti, pretože externý poskytovateľ, ktorý realizuje časť zákazkyČítať viac…

18dec/17
Praktický prístup k zvládaniu rizík vo výrobnej organizácii

Praktický prístup k zvládaniu rizík vo výrobnej organizácii

Yulia Šurinová Biometrix, s.r.o. manažér kvality resumé Problematike riadenia rizík sa venuje veľa pozornosti v kontexte prechodu organizácií na nové normy, ktoré prebrali štruktúru HSL (High level structure). Riadenie rizík je však mimoriadne aktuálne aj v kontexte novej normy ISO 13485:2016 (Norma ukladajúca požiadavky na systém manažérstva kvality v oblasti zdravotníckych pomôcok). Táto norma síce zachováva štruktúru ISO 9001:2008, napriekČítať viac…

15dec/17

Rozvoj kvality dlhodobej starostlivosti o zdravie bezvládnych seniorov v kontexte riadenia rizika pokračujúceho zhoršenia zdravotného stavu

Zuzana Fabianová Ošetrovateľské centrum, s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. Riaditeľka pre odborné a personálne činnosti Trojica zariadení – Ošetrovateľské centrum, s.r.o., občianske združenie Ošetrovateľské centrum a Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. zabezpečujú rôzne formy starostlivosti o vážne a dlhodobo chorých ľudí pod záštitou skúsených zdravotných sestier. Dom ošetrovateľskej starostlivosti bol v roku 2005 vôbec prvým ústavným zdravotníckymČítať viac…

13dec/17
Bežná príhoda

Bežná príhoda

Mikuláš Čollák collakm@gmail.com Vymyslené pri nekonečnom čakaní na železničnom priecestí v roku 2001 Pri budove dopravného oddelenia Chemko v Strážskom stál rad farebných nablýskaných gravtomobilov. Direktorov vodič Štefan Ofér stál pri jednom z nich. Zamrmlal kód. Dvere sa nehlučne otvorili. Nasadol a pohodlne sa usadil do anatomického kresla. Na palubnej doske zažiaril zelenkavý nápis: VYTÝČ SMER A RÝCHLOSŤ! „Hlavná brána,Čítať viac…

11dec/17
Desiatky firiem čaká energetický audit

Desiatky firiem čaká energetický audit

Marián Harčárik TÜV SÜD Slovakia, s. r. o. vedúci audítor Cieľom energetického auditu je znížiť energetickú náročnosť tam, kde sa energiami plytvá, a zabezpečiť, že toto obmedzenie nenaruší rôzne funkcie. Dobrý energetický audítor vám zo všetkých možných opatrení odporučí tie najzmysluplnejšie pre vašu firmu a reálne zhodnotí návratnosť investícií do nich. Firmy, ktorých sa od roku 2014 týka povinnosť absolvovaťČítať viac…

08dec/17
ISO/TS 22163:2017 nový štandard manažérstva kvality v železničnom priemysle

ISO/TS 22163:2017 nový štandard manažérstva kvality v železničnom priemysle

Juraj Kliment LRQA, HF TU Košice, KIM Lead Assessor & senior trainer Marek Šolc HF TU Košice, KIM vysokoškolský pedagóg resumé V októbri 2016 organizácia UNIFE oznámila, že ISO technická komisia 269 potvrdila, že celosvetový štandard pre systémy manažérstva kvality v oblasti železničnej dopravy IRIS Rev. 02 bude nahradený novou verziou s novým názvom ISO/TS 22163:2017. Organizácia ISO reprezentovaná ISOČítať viac…

06dec/17
Risk manažment

Risk manažment

Michal Čierny Matador Automotive riaditeľ kvality resumé V dnešnej dobe, keď sa so zmenou ISO 9001 a IATF 16 949 veľa hovorí o risk manažmente, som pripravil pár riadkov o tom, že to vôbec nie je nič „nové“ a že existuje niekoľko praktických možností ako sa s risk manažmentom v podniku „popasovať“. Risk manažment a jeho história Prvá doba riskČítať viac…

04dec/17
AS9100:2016 – přechod na novou verzi standardu kvality v leteckém průmyslu

AS9100:2016 – přechod na novou verzi standardu kvality v leteckém průmyslu

Petr Kocián Lloyd’s Register Quality Assurance Lead Assessor resumé K dlouho očekávanému vydání nové revize AS9100:2016 došlo v loňském roce na podzim v návaznosti na vydání nové revize ISO 9001:2015. V následujícím pojednání se pokusím stručně vysvětlit, jaké změny a proč jsou v nové revizi AS9100:2016. Vydáním Annexu SL v roce 2012 začala éra sjednocování standardů pro systémy řízení kvality.Čítať viac…

01dec/17
Kacírske pohľady na novelizované normy

Kacírske pohľady na novelizované normy

Mikuláš Čollák collakm@gmail.com redakcia@casopiskvalita.sk resumé Na svojom názore o zbytočnej zložitosti systémových noriem ISO trvám, ale ich zavádzanie presadzujem a budem presadzovať. Chcem len, aby boli písané rečou, ktorej rozumejú ľudia, ktorí pracujú v našich organizáciách. A keď nerozumieme normám, „preložíme“ ich do zrozumiteľnej reči – opíšme procesy tak, aby ich každý vo firme pochopil. 1. pohľad: Pozrime sa naČítať viac…

29nov/17
Zainteresované strany a ich zapojenie do procesu zavedenia spoločenskej zodpovednosti v organizáciách

Zainteresované strany a ich zapojenie do procesu zavedenia spoločenskej zodpovednosti v organizáciách

Gabriela Bogdanovská Technická univerzita v Košiciach vysokoškolský pedagóg resumé S pojmom stakeholderi sa stretávame pri spoločenskej zodpovednosti organizácií. Týmto pojmom sú označované všetky zainteresované strany, osoby, inštitúcie alebo organizácie, ktoré majú vplyv na chod organizácie alebo sú ňou ovplyvňované. Každá organizácia má svoju skupinu stakeholderov, ktorí majú pre ňu zásadný význam. Cieľom tohto príspevku je pomôcť organizáciám správne vymedziť skupinuČítať viac…