Kvalita v praxi

14nov/17
Požiadavky legislatívy a noriem bezpečnosti potravín pre riadenie postupov sťahovania potravín z trhu

Požiadavky legislatívy a noriem bezpečnosti potravín pre riadenie postupov sťahovania potravín z trhu

Peter Zajác Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre vysokoškolský pedagóg Jozef Čapla Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre vysokoškolský pedagóg resumé Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov by mali mať zdokumentovaný postup pre riadenie procesu verejného a neverejného sťahovania potravín z trhu. Efektívnosť takéhoto postupu musí byť pravidelne verifikovaná. V tomto príspevku sa zaoberáme požiadavkami platnej legislatívy, noriem a štandardov pre bezpečnosť potravín na tentoČítať viac…

12nov/17
Hlavne nedostatky pri uplatnovani manazerskych systemov

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov 16. časť

Mikuláš Čollák collakm@gmail.com redakcia@casopiskvalita.sk „Zdravie je najdôležitejšia kvalita života.“ Aristoteles resumé V tomto pokračovaní cyklu o chybách a nezhodách sa zameriame na ďalšiu časť hlavných procesov – na samotnú prevádzku alebo poskytovanú služba. Problém je zložitý – na svete nejestvujú dve totožné organizácie – každá je čímsi špecifická. Autor uvažoval, čo vybrať ako druh hlavného procesu (výroby alebo poskytovanej služby).Čítať viac…

10nov/17
Základné požiadavky pre uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh Európskej únie

Základné požiadavky pre uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh Európskej únie

Jozef Kováč Ekom spol. s r.o. manažér pre kvalitu a regulačné záležitosti resumé Výrobcovia zdravotníckych pomôcok čelia globálnym ekonomickým výzvam v neustále sa meniacom regulačnom prostredí. Základným predpokladom na to, aby výrobcovia mohli uviesť zdravotnícke pomôcky na trh v Európskej únii, je preukázanie zhody s jej harmonizačnými predpismi. Úvod do legislatívy Cieľom harmonizačných predpisov je odstránenie bariér a voľný pohybČítať viac…

28máj/17
Dedukcia priam holmesovská

Dedukcia priam holmesovská

Mikuláš Čollák Venované všetkým, ktorí prispievajú k nekvalite života „Hovoríte, že na mŕtvole ste nepozorovali stopy násilia,“ ozval sa Sherlock Holmes po tom, čo mu doktor Watson rozprával o svojej nevšednej príhode. „Prosím vás, doktor, zopakujte mi ešte raz váš odpoludňajší zážitok. Nezabudnite však na žiadnu podrobnosť!“ „Well,“ začal Watson znova, „práve som vyšiel zo svojej ordinácie, keď som predČítať viac…

20apr/17
Kvalita a Industry 4.0

Kvalita a Industry 4.0

Michal Čierny Matador Automotive riaditeľ kvality resumé V poslednej dobe veľa čítame o Industry 4.0 (I 4.0). Jednotlivé spoločnosti sa na ňu pripravujú, iné sa s ňou zoznamujú a niektoré implementujú časti, ktoré považujú za užitočné, nutné. S týmto pojmom pracujú softverové spoločnosti, spoločnosti zaoberajúce sa industrializáciou, automatizáciou a ani si to možno neuvedomujeme ale I 4.0 sa stretávame denne.Čítať viac…

19jan/17
Hlavne nedostatky pri uplatnovani manazerskych systemov

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov 15. časť

Mikuláš Čollák collakm@gmail.com redakcia@casopiskvalita.sk „Ak sa dopustíte chyby, nemajte strach ju napraviť.“ Konfucius resumé Názvom hlavný proces označujeme taký, pri ktorom organizácie tvoria pridanú hodnotu. Je to teda samotná výroba alebo poskytovaná služba. Je ťažké písať o konkrétnych hlavných procesoch, pretože je tu množstvo špecifík v závislosti na odvetví i v zameraní firiem, spôsobe a úrovni ich manažovania, ich tradíciáchČítať viac…

11jan/17
P ako patalie s procesnym pristupom

P ako patálie s procesným prístupom

Alena Trabalková Chemosvit Folie a.s. procesný manažér resumé Procesný prístup v organizácii je nástrojom na preukázanie efektívneho plánovania, prevádzky a manažérskeho riadenia chodu organizácie. Je tomu skutočne tak? Využíva sa procesný model správnym spôsobom? Alebo ide o izolovanú agendu imúnnu voči dynamickým zmenám v organizácii? Tieto a podobné rezonujúce otázky v korelácii s revidovanými vydaniami ISO noriem si vynútili zmenuČítať viac…

12okt/16
Hlavne nedostatky pri uplatnovani manazerskych systemov

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov 14. časť

Mikuláš Čollák collakm@gmail.com redakcia@casopiskvalita.sk „Odstráň závislosť kvality na kontrole! Nahraď potrebu masovej kontroly zabudovaním kvality priamo do výrobku od počiatočnej fázy jeho života.“ Wiliam Joseph Deming resumé Pokračujeme v seriáli o nezhodách a chybách pri uplatňovaní manažérskych systémov. Úroveň seriálu sa zvýši uvedením príkladov z praxe skúsených kolegov. Preto posielajte svoje námety na adresy: redakcia@casopiskvalita.sk alebo autorovi: collakm@gmail.com. Stačí ibaČítať viac…

23sep/16
Falšování potravin - když honba za ziskem nebere ohledy

Falšování potravin – když honba za ziskem nebere ohledy

Jiří Bašta Lloyd´s Register Quality Assurance Technical coordinator resumé Vícero problémů, které se objevily u různých potravin a souvisí s falšováním potravin, jejích složek s cílem získat ekonomický prospěch záměnou dražší složky nebo potraviny jako takové, určitě zatřáslo důvěrou v to, co jíme. Všichni jsme konzumenti a zákazníky, a tak se problémy s jejich bezpečnosti dotýkají nás všech. O zájmuČítať viac…

22aug/16
Struktura oddelenia kvality a pocet kvalitarov

Štruktúra oddelenia kvality a počet kvalitárov v rámci výrobného podniku

Michal Čierny Askoll Slovakia s.r.o. manažér kvality a technického oddelenia resumé Oddelenie kvality má a bude mať vždy významnú úlohu v rámci podniku, ktorý produkuje výrobky alebo poskytuje služby a je jeho snahou plniť požiadavky zákazníka, legislatívne a právne predpisy. Neodlúčiteľnou súčasťou riadenia oddelenia kvality je aj manažment spolupracovníkov v rámci oddelenia. V článku som sa zameral na to, akéČítať viac…